SÁRGA
Szólások


Szólások

  21 címszó
Egész nap nyerít a sárga kancák után
  : Olyan férfira mondják, aki rosszhírű nők után jár.
  – régi, népnyelvi

Egyszer pirul, sokszor sárgul
  : A kölcsönkérőre mondják.
  – régi

Gyí! Sárga, más világra, úgy is fekete a lelketek.
  : Szólás arra, amikor rossz embert temetnek: csak vigyék !
: Sárga: a ló színe és neve
  – régi, népnyelvi

Gyí, te Sárga, nem adják a lányt!
  : Ezzel hiába fáradtunk, nem sikerült a tervünk!
: Sárga: a ló színe és neve
  – régi, népnyelvi

Hencidától Boncidáig folyt a sárga
  : Pompás lakomát / lakodalmat csaptak.
: Sárga lé: sáfrányos mártás vagy leves, finom csemege.
: Gyakori fordulat a népmesékben, a mese vége.
  – régi, népnyelvi

Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a mienk
  Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk
  : Nem tökéletes, de legalább a mienk.
: Bacsó Péter Tanú c. filmjében, a magyar narancstermesztés eredményének láttán mondja az egyik szereplő.

Leissza magát a sárga földig
  : Teljesen részeg, jobban már nem lehet berúgni.

Leszid / lehord valakit a sárga földig
  : Kegyetlenül leszid valakit.

Megmondta neki szemtől szembe, mint az inkei ember a sárgának
  : Nem kellett hozzá nagy bátorság.
  – régi

Nekem is füttyentett valamikor a sárgarigó
  : Én is voltam fiatal.
  – régi, népnyelvi

Nem segít már rajta, csak a sárga föld
  Majd meggyógyítja a sárga föld
  : Gyógyíthatatlan beteg, csak a halál váltja meg a szenvedéstől.
  – régi, népnyelvi

Olyan sárga / sápadt, mint a halál
  : Nagyon sápadt, betegesen sárga az arca. Rossz színben van.
  – régi

Olyan sárga, mint a sárig* lengyen* / oláhvirág
  : Élénk sárga színű.
: sárig: a sárga régies alakja.
: lengyen: törökszegfű, büdöske.
  – régi, népnyelvi

Sárga cipő, fakilincs, kenyér meg egy falat sincs
  : A cifra nyomorúság gúnyolása.
  – régi, népnyelvi

Sárga lesz az irigységtől
  Megeszi / emészti / rágja a sárga irigység

Sárgaveres, kopikék
  : Rikító színű, ízléstelen, tarkabarka.
: A 'sárgaveres' megfelel a narancsnak.
  – régi

Száz sárga csikó fickándozik a zsebében
  : Gazdag emberre mondják
: Sárga csikó: aranypénz
  – régi, népnyelvi

Szép, mint a sárga rigó
  – régi, népnyelvi

Szívja már a sárga föld
  Szívjon meg a sárga föld!
  : Már meghalt, a föld alatt van.
: Átok.
  – régi, népnyelvi

Tiéd a sárga trikó!
  : Te vagy a nyertes!
: Te hazudtál a legnagyobbat!
: Sárga trikó: a bicikli körverseny első helyén álló viseli Francia- ill. Magyarországon.

Úgy mérgelődött, hogy egészen elsárgult belé
  – székely mondás


Közmondások

  6 címszó
A részeg ember a tojás sárgáját is fehérnek látja
  : A részeg ember észlelete nem megbízható, nem kell adni az ítéletére.

Aki sárgaságban van, mást is annak lát
  : Másokban is a maga hibáját látja meg az ember.
  – régi

Ki sárga üvegen néz, mindent sárgának lát
  Sárga üvegen keresztül nézi a világot
  Sárga üveg mindent sárgának láttat
  : A borúlátó, a rosszindulatú ember mindenben csak a rosszat, a hibát látja.
  – régi

Nem mind arany, ami sárga

Piros csizma tánczba, sárga csizma sárba [való]
  : Mindent a maga helyén és a maga idejében.
  – régi, népnyelvi

Sárgarigónak is fekete a füttye
  : Látványosabb a külseje, de a teljesítménye semmivel se jobb.
  – régi, népnyelvi


Szállóigék, idézetek

  2 címszó
És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt.
  : Az Apokalipszis négy lovasa közül a sárga (vagy fakó) az utolsó: a Halál.
  – Jelenések könyve

Mindenki színes szemüveggel születik, ki kékkel, ki zölddel, ki sárgával, ki rózsaszínűvel. Csak én születtem színes üveg nélkül.
  – Gárdonyi Géza


Szóláshasonlatok

11 címszó
Sárga, mint a ...
Olyan sárga, mint a ...
~  arany |
~  citrom |
~  epe | zöldessárga
~  halál | viaszsárga
~  irigység |
~  kanári | élénk, rikító sárga
~  kikerics/kikirics | élénk, rikító sárga virág
~  nap | ragyogó sárga
~  szalma |
~  tökvirág | sápadt, beteges színű
~  viasz | sápadt, beteges színű


– Gyermekszövegek:

Találós kérdések

  6 címszó
Erdőn, mezőn apró kelyhek,
kékek, sárgák, pirosak.
Eleséget bennük lelnek
lepkék, méhek, darazsak.
(Virágok)
Feldobják fehér,
leesik sárga
(Tojás)
Ha simogatom, fehér,
ha szorongatom sárga
(Tojás)
Kertünk végén pici kas
benne ezer szorgalmas
sárga bundás, fürge munkás
...
(Méh)
Sárga kismalacom zöld kötélen hízik, zöld sapkát hord
(Tök)
Szellő éri hajladoz
Színe sárga és piros.
Etetni kell, hogy megéljen
Suttog, roppan, fagyot űz
Ha itatod, alszik mélyen.
(Tűz)


Mondókák (versikék, dalok, játékok ...)

  26 címszó
Amott jön egy sárga csikó,
Ugorj a hátára.
– játék
Ecem, pecem, pompodáré,
sárgarépa, kacincáré,
– játék
Egybe, kegybe, keszkenőben,
Sárga rigó az erdőben,
Egyeden, begyeden, kappantyú,
Nem vagyok én félnyakú;
Isten lovát patkólom,
Sárga szeggel szegelem,
– játék
Elől mennek a legények
Sárga sarkantyúba,
Utánuk meg a lejányok
Aran koszorúba.
Esik eső, csepereg,
Sárga levél lepereg.
Feri, Teri felszedi,
kosárkába begyűjti.
Ezt ölelem, ezt szeretem,
Ez az én édes kedvesem.
Tárgyillom, tárgyillom,
Sárga giliczécske*.
– gilice: 1. a gólya népies neve; 2. gerle, vagyis galamb; 3. valamilyen más, kisebb madár
Fát vágok; fát,
Sárga rakottyát*,
Kemény csere-fát.
Ki fogad velem ?
– rakottya: rekettye, sárga virága van
– játék
Gyertek, gyertek, gyerekek,
A kiscsibék kikeltek,
Kilenc sárga, kilenc tarka,
Egyiknek sincs füle, farka.
Anyjuk alá futnak, bújnak,
Kiszaladnak, összebújnak.
– játék
Gyolcs ingem ropogós,
Sárga csizmám kopogós.
Hajtsd bé magadat,
Sárga bodor hajadat.
Ihaj Náni,
Nagy Panáni.
Sárga czukor Náni.
– játék
Kék kalazsia*, sárga selyem rojtja.
Azt izente Reré Róza.
Piros pünkösd hajnalára
Koszorúkat fonjunk.
– kalazsia: posztófajta. Több névváltozata van: karazsia, karazsina, garazsia, karmazsinka
– játék
Kígyó, béka, gyere ki a fülemből
Kékre, zöldre, sárgára, mindenféle fajtára
– ha fürdés közben víz jut a fülbe
Kipp-kopp, kalapács
Kicsi kovács, mit csinálsz?
Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek.
– játék
Lányok ülnek a toronyba,
arany koszorúba.
Arra mennek a legények.
sárga sarkantyúba,
– játék
Lányok, lányok, szépek vagytok,
Piros az orczátok.
Kertben jártam, rózsát láttam ;
Hasonlít hozzátok.
Fiúk, fiúk, csúfak vagytok,
Sárga az orczátok.
Mezőn jártam, kórót láttam;
Hasonlít hozzátok.
– játék, csúfoló
Milyen lovon jöttek?
Fekete lovon jöttek.
Milyen szalmát ettek?
Sárga szalmát ettek.
– játék
Nem vagyok én sárga,
Sem az úr kovácscsa;
– játék
Nyuszi fülét hegyezi,
a bajuszát pödöri,
sárgarépát ropogtat,
– játék
Pad alatt, pad alatt, a föld alatt,
Sárga csikó nyereg alatt,
Sárga csikó, csengő rajta,
Vajon hová megyünk rajta?
Uzsedári, huzsedom.
Sárga csizmám
Benn maradjon,
Ha én egyet lépek!
– játék
Sárga csupor, veres bor,
Mindjárt rám kerül a sor.
– játék
Sárga lábú kis kakas,
Kiugrott a gyöpre,
Patyolatos töröknek,
Gyenge felesége,
– játék
Szedtem virágot,
Sárga tulipánt,
Fehér rezedát.
Valakinek odaadom,
De előbb még megszámolom.
Volt egyszer egy dinnyeföld,
Dinnyeföldön dinnye nőtt.
Egy sem piros, egy sem zöld,
Csupa sárga volt a föld.


– Nyelvi játékok:

Nyelvtörők

  5 címszó
Itat a csetneki csikós a Tiszán, sárga csíkos csengő cseng a csetneki csikós csinos csikaja nyakán.
Már sárga a márga* (ismételd)
– márga: üledékes eredetű agyagos-karbonátos kőzet
Sárga bögre, görbe bögre, (ismételd)
  Sárga bögre, csorba bögre, ugorj a gödörbe
Sárgacsíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.
Új kőkút körül fut, körül rajta ireg-forog, sárga tollú kurta farkú, tarka tyúk.


TükörmondatokFöldrajzi nevek

4 címszó    
Sárga-folyó folyó Kína
Sárga-hegy hegy Kína
Sárga-tenger tenger Kína és a Koreai-félsziget között
Sárga-tó Aggtelek (Borsod-A.-Z. megye)


- Összes -

Szólások
21
Közmondások
6
Szállóigék, idézetek
2
Szóláshasonlatok
11
Gyermekszövegek
32
Nyelvi játékok
5
Földrajzi nevek
4

 
81

Megjegyzések »--- B Ó N U S Z ---

Viccek

A nagyapám nagyot hall, ezért mindig szájról olvas. Nem bánnám, csak sárga szövegkiemelőt használ.

Eladó egy zöld kaméleon!
Nem, ez sárga! Inkább piros! Most barna... Ez rohadt jó! NEM ELADÓ!!!

Melyik a legsárgább madár?
– A citromhéja.

Mi az: sárga és öt betű?
Sárga.

Miért kötötte meg a török szultán sárga zsinórral a nadrágját?
– Hogy le ne essen.

– Mondd, Béla! Miért festetted a kocsid bal oldalát pirosra, a jobbot pedig sárgára?
– Azért, hogy a szemtanúk ellentmondásba keveredjenek.

Rendőr ajándékba kap egy Kinder-tojást. Másnap kérdi a társa:
– Na, milyen volt?
– Hát, finom, de a sárgájától majdnem megfulladtam...

Színvarázs
Két szőke beszáll az új autóba, és elindul városnézésre. Az első kereszteződésnél pirosat kapnak.
– Nézd, piros!
– De szép!
– Most piros és sárga egyszerre!
– Csodálatos!
– Most meg zöld!
– Hát ez gyönyörű!
– Most sárga!
– Micsoda változatosság!
– Ismét piros!
– Ezt már láttuk. Induljunk!


Könyvcímek

A. Conan Doyle:
Sásdi Sándor:
Benedek Elek:
J.D. Ratcliff:
E.D. Biggers:
Rejtő Jenő:
Henry Rider Haggard:
Andrzej Strug:
Edgar Wallace:
Georges Simenon:
Földi Pál:
Edgar Wallace:
A.V. Anyikin:
Charles Lorre:
Jack London:
Wolf Schenke:
Kolozsvári G. Emil:
Mikszáth Kálmán:
Hollós István:
Anna Koczak:
Tersánszky J. Jenő:
Szomaházy István:
Káli István:
Kim Fay:
Julio Llamazares:
Ligeti Lajos:
Nagyiványi Zoltán:
Bíró Lajos:
Jókai Mór:
Lukács György–Kecskés Tibor–Beleznay Péter:
Juan Ramón Jiménez:
Makkai Sándor:
Petőcz András:
Juli Zeh –
Charlotte Roos:
Fehér Klára:
Benedek István Gábor
– Vámos György:
Kate DiCamillo:
Valkai Zsuzsa–
Büki Attila:

A sárga arc
A sárga bohóc
A sárga csikó
A sárga csoda (A penicillin regénye)
A sárga detektív
A sárga garnizon
A sárga isten
A sárga kereszt
A sárga kígyó
A sárga kutya
A sárga lovas – A mongolok titkos története
A sárga nárciszok rejtélye
A sárga ördög
A sárga pokol
A sárga sátán
A sárgák háborúja
A sárgavirágos leány
A zöld légy és a sárga mókus
Búcsúm a Sárga Háztól
Egy szál sárga rózsa
Grillusz úr sárgarigói
Lila test, sárga sapka
Mit tud az a nagy sárga gép?
Sárga Babilon
Sárga eső
Sárga istenek, sárga emberek
Sárga kaszinó
Sárga liliom
Sárga rózsa

Sárga Szöcske – 1998
Sárga tavasz
Sárga vihar
Sárga virág a feleségem

Sárga vonal
Sárgaláz

Tépd le a sárga csillagot
Tigris, tigris, sárga láng

Üzenetek a Sárga Házból


Filmcímek

A sárga Rolls-Royce
 (1964, r.: Anthony Asquith, The Yellow Rolls-Royce)

A sárga tengeralattjáró
 (1968, r.: George Dunning, Yellow Submarine)

Sárga cseresznye
 (2000, r.: Leopold Lummerstorfer, Gelbe Kirschen)

Sárga rapszódia
 (1985, r.: Gérard Marx, Rhapsodie en jaune)

Sárga rózsa
 (1940 és 1968, magyar)

Sárgaszakáll
 (1983, r.: Mel Damski, Yellowbeard)

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.