Irodalom és források

Ady Endre összes költeményei
http://mek.oszk.hu/00500/00588/html/index.htm

A Fővárosi Állat- és Növénykert fajlistája
Link »

A magyar nyelv nagyszótára
http://nagyszotar.nytud.hu
http://nszt.nytud.hu/nszt.html
http://nszt.nytud.hu/cszj.html

A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára (1975-1990)
http://mek.oszk.hu/00000/00071/html/minitart.htm

A népi növénynevek (pdf)
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8877.pdf

A Pannon-medence növényvilága
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/133.html

A turistaút jelzés színe és alakja
Link »

A szóképzés
Link »

Állandósult szókapcsolat
Link »

Arany János összes költeményei
http://mek.oszk.hu/00500/00597/index.phtml

Az elterjedtebb hazai szőlőfajták hasonnevei
Link »


Babits Mihály összegyűjtött versei
http://mek.oszk.hu/00600/00602/html/

Bárdosi Vilmos:
Magyar szólások, közmondások adatbázisa
Tinta K.
Link »

Bartha Dénes:
Magyarország fa- és cserjefajai, 1999
Link »

Benkő Lóránd (szerk.)
TESz, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I-IV., 1967
Akadémiai Kiadó

Berlin, Brent – Kay, Paul:
Basic Color Terms – Their Universality and Evolution.
Berkeley and Los Angeles, University of California Press., 1999

Bognár László:
Ásványnévtár, ELTE Eötvös Kiadó
Link »

Boris Gyöngyvér:
Gyógynövények népi használata a székelyföldi Lövétén, 2010
Link »

Borlexikon – szőlő és bor
http://borlexikon.blogspot.hu

Botanikaland
http://www.botanikaland.hu/


Citatum
http://www.citatum.hu/

Czuczor Gergely:
A magyar nyelv szótára
http://mek.oszk.hu/cgi-bin9/czuczor2.cgi?kezdobetu=A

Czuczor Gergely – Fogarasi János:
A magyar nyelv szótára (1862)
http://osnyelv.hu/czuczor/

Csokonai Vitéz Mihály összes versei
http://mek.oszk.hu/00600/00636/index.phtml


Digitális Irodalmi Akadémia
https://pim.hu/hu/dia

Dugonics András:
Magyar példa beszédek és jeles mondások (1820)
http://mek.oszk.hu/09100/09112/html/0001/tartalomjegyzek.html


Eőry Vilma (szerk.):
Értelmező szótár-Plusz
Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok
Tinta Kiadó, 2007
Link »

Erdélyi János (szerk):
Magyar Közmondások könyve
http://mek.oszk.hu/09100/09112/html/0002/tartalomjegyzek.html


Fajlista, Budapest Zoo
http://www.zoobudapest.com/rolunk/fajlista

Festőnövények listája
Link »

Forgács Erzsébet:
Nyelvi játékok, Kreativitás a viccekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben és az irodalmi szövegekben
Szeged, 2005

Forgács Tamás:
Magyar szólások és közmondások szótára
Akadémiai Kiadó, 2013

Főemlősök
Wikipedia, Kategória
Link »

Funga Hungarica, Magyarország internetes nagygomba-adatbázisa
http://fungahungarica.hu/


Gombafajok listája
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gombafajok_listája

Gombáink népi nevei
Link »

Gombaportál
http://www.gombaportal.hu/

Gombázó
http://www.gombazo.hu/fajlista.php

Grätzer József:
SICC, Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok
Móra Kiadó, 1957

Grétsy László:
Nyelvi játékaink nagykönyve
Tinta Kiadó, 2016

Gyermekdalok és mondókák
http://babamamahaz.hu/gyermekdalok-es-mondokak-tarhaza/


Hammer Ferenc:
Fekete & fehér gyűjtemény.
Kalligram Kiadó, Pozsony, 2007.


József Attila összes költeménye
http://mek.oszk.hu/00700/00707/


Kálnási Árpád:
Debreceni cívis szótár, Debrecen, 2005
http://mnytud.arts.unideb.hu/sorozat/dcsz/dcsz.pdf

Kategória:Állatfajok
Link »

Kategória:Növények
Link »

Kicsi Sándor András:
A magyar nyelv alapszínnevei. Holmi 2. (1990) 10: 1142-50.p.
Link »

Kiss Áron:
Magyar gyermekjáték – gyűjtemény (1891)
Holnap kiadó, 2000
http://mek.oszk.hu/10800/10818/10818.pdf

Kiss Gábor (szerk.):
Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa
Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata,
Tinta Kiadó, 2012
Link »

Kiss Gábor (szerk.):
Szinonimák, rokon értelmű szavak adatbázisa
Link »

Kis Tamás:
A magyar katonai szleng szótára
http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/katszl/

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei
http://mek.oszk.hu/00700/00753/html/

Kubinyi Ágoston:
Magyarországi mérges növények (1842)
http://mek.oszk.hu/03600/03663/

Küllős Imola – Laza Dominika:
Népi mondókák, Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, dalok és köszöntőversikék
Tinta Kiadó, 2013


Ladányi Mária:
Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek
Tinta Kiadó 2007
www.c3.hu/~nyelvor/period/1331/133110.pdf

Latin-magyar népies nevek, Kertészet
Link »

Lukácsi Linda:
A labdarúgás szlengje
Debrecen, 2007
mnytud.arts.unideb.hu/szakdolgozat/1574/lukacsi_l_1574.pdf


Madárbarát lexikon
http://madarbarat-lexikon.hu/

Magyar Katolikus lexikon
http://lexikon.katolikus.hu/

Magyar Mikológiai Társaság
http://www.gombanet.hu/

Magyar Néprajz
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/index.html

Magyar Néprajzi lexikon
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/index.html

Magyar növénynevek virágok nevei virágnevek – Magyar-latin növénynevek
https://www.tuja.hu/magyar_novenynevek.htm

Magyarország bazídiumosgomba-fajainak listája
Link »

Magyarország madárfajainak listája
Link »

Magyarország nagygombafajainak listája
Link »

Magyarországon őshonos növények
Link »

Margalits Ede:
Magyar Közmondások és közmondásszerű szólások
Link »

Merkl Ottó:
Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera), 2008
bruchiteam.nhmus.hu/Merkl/Nagy_Szenas_Rosalia4_18.pdf

MIGE, Miskolci Gombász Egyesület
http://www.miskolcigombasz.hu/fajlista/index.php

Mondókák
http://www.operencia.com/


Nagy László – Seb a cédruson – Összegyűjtött versek
Link »

Némedy Márta:
A futballszurkolók szlengje
Debrecen, 2007
Link »

Nemes Nagy Ágnes
Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei
Szökőkút
Kötetben meg nem jelent írások

Nemzeti fajtajegyzek
Link »

Népies madárnevek – Régi madárnevek  
http://madaras.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1218064

Névtan
Link »

Növényhatározó
http://novenyhatarozo.info/nevmutato

Nyelvtörők
http://www.citatum.hu/kategoria/Nyelvtoro


O. Nagy Gábor:
Mi fán terem? - Magyar szólásmondások eredete
Gondolat Kiadó, 1957

Okos Anya – mondókák
http://okosanya.blog.hu/

Osváth Gábor:
Napjaink politikai szállóigéi és szerepük a médiában
elib.kkf.hu/okt_publ/szf_27_03.pdf


Pallas nagy lexikona
Link »

Paczolay Gyula:
750 magyar közmondás, 750 Hungarian proverbs, 1991.
http://mek.oszk.hu/00200/00242/00242.htm

Péntek János – Szabó Attila:
Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete, 1985
http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1108

Petőfi Sándor összes költeményei
http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/index.htm


Rácz János:
Állatnevek enciklopédiája
Tinta Kiadó, 2012
Link »

Rácz János:
Gyümölcsneves könyv,
IKU Kiadó, 2014

Rácz János:
Növénynevek enciklopédiája, Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása
Tinta Kiadó, 2010
Link »

Rácz János:
Szőlő- és bornevek
IKU Kiadó, 2015

Radnóti Miklós
Erőltetett menet
Ikrek hava; Válogatott versek (1930-1940)
Járkálj csak, halálraitélt!
Lábadozó szél
Meredek út
Pogány köszöntő
Tajtékos ég
Újhold
Ujmódi pásztorok éneke
Magyar Elektronikus Könyvtár

Rapaics Raymund:
A magyarság virágai, 1932
Link »

Rovarok
Link »


Sirisaka Andor:
Magyar közmondások könyve
http://mek.oszk.hu/09100/09112/html/0004/tartalomjegyzek.html

Szabó Edina:
A magyar börtönszleng szótára
Debrecen, 2008
Link »

Szabó T. Attila:
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
http://mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/

Szemerkényi Ágnes:
Szólások és közmondások, A Magyar Nyelv Kézikönyvtára sorozat
Osiris Kiadó, 2009

Szlengszótár
http://www.hogymondom.hu

Szobanövények
Link »

Szó Jelentése
szojelentese.com

Szóképzés a magyar nyelvben
Link »

Szókereső
http://hu.words-finder.com/index.php

Szóösszetétel
Link »

Szőlőfajták engedélyezett szinoním elnevezései
http://vitis.hu/elnevezesek.htm


Takács Erika:
Találós kérdések
Könyvmíves Könyvkiadó, 2008

Tankönyvtár
http://www.tankonyvtar.hu

Temesi Viola (szerk.)
Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa
7500 gyakori szókapcsolat magyarázata, a szakterületek jelzésével;
szókapcsolatok a köznyelvből, szaknyelvből
Tinta Kiadó
Link »

Terebess online
http://terebess.hu

Terra alapítvány
http://www.terra.hu

Tótfalusi István:
Magyar etimológiai nagyszótár
http://www.szokincshalo.hu/szotar/

Tóth Bála:
Szálló igék lexikona,
Franklin-társulat, 1906
Link »

Tropikárium – Virtuális séta
tropicarium.hu/

Trópus
http://www.tropus-szeged.hu/

Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára
http://meszotar.hu/


Varga Ferencné:
1111 Találós kérdés
Anno Kiadó, 1998

Vörös Éva:
A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára
Debrecen, 2008
Link »

Vörös Éva:
Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára
Link »

Wagner János – Hoffmann Károly
Magyarország virágos növényei, 1903
Link1 », Link2 »

Wikipédia
hu.wikipedia.org


Zaicz Gábor (szerk):
Etimológiai Szótár, Magyar szavak és toldalékok eredete, 
Tinta Kiadó, 2006
Link »

Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály:
A régi Budapest a fattyúnyelvben,
Fekete Sas Kiadó, 1996
http://mek.oszk.hu/01600/01690/01690.htm

Zsohár – Növénykatalógus
http://www.zsohar.hu/teljesnovenytar
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.