FEHÉR
Szólások


Szólások

  59 címszó
A fehér ló megrúgta
  : Szerencsétlenség áldozata lett.
  – régi, népnyelvi

A fehéret is feketének mondja
  : Gátlástalanul hazudik.

Addig tart, míg a fehér ló egyet fingik
  : Rövid ideig tart.
  – régi, népnyelvi

Akár fehér, akár fekete, elég, hogy kutya
  : Mindegy, hogy milyennek látszik, az a lényeg, hogy hitvány.
: A kutya a hitványságot jelképezte.
  – régi

Aludttejnél fehérebb
  : Sápadt az arca, beteges színe van.

Annyira elmaradott, hogy nála még a szivárvány is fekete-fehér
  – tréfás

Azt sem tudja fehér-e vagy fekete
  : Sohase látta, nem ismeri.
: Lényegesen különböző dolgokat is összetéveszt.
  – régi

Beleszól a nagy fehér mikrofonba
  : Belehány a vécékagylóba.

Biztos fehéren a fekete
  : Csak az a biztos, ami le van írva (pl. szerződés).

Eddig a bolha is megfehéredett volna
  : Nagyon sokáig tart valami.
  – régi, gúnyos

Elég fehér bolhája van a nyakadi pusztán
  : Szegény és ápolatlan emberre mondják
  – régi, népi, gúnyos

Elfehéredik, mint a vakart hal
  : Elsápad.

Fehér cérnát fűz a tűbe
  : Világosan, egyértelműen megmondja mit akar.
– népi, ritka

Fehér ember nem felejt
  : Nem felejtjük a rajtunk esett sérelmet, és alkalomadtán meg is toroljuk.
: Segítség viszonzásának kifejezése: a kapott segítséget viszonozni fogjuk.

Fehér karácsony, zöld húsvét
  : Ha karácsonykor hideg van és hó esik, korán jön a tavasz.
  – népi meteorológia

Fehér kutya, nyakas eb
  – régi, népi megfigyelés

Fehér lovon eladta
  Fehér lovon eladta a tót az országát
  : Áron alul adott el valamit. Ostobán cselekedett.
  – régi

Fehérek közt (egy) európai
  – József Attila Thomas Mann üdvözlése c. verséből önállósult

Fehéren fekete, szamárnak kezibe
  : Nem tud olvasni, mégis írást vesz a kezébe.
  – régi, népnyelvi

Fehéret is feketének mond
  Itt látta fehér, ott mondja fekete
  : Elferdíti a dolgokat, gátlástalanul hazudik.
  – régi

Fehéret köp, mint a prépost
  A sok locsogásban fehéret köp, mint a prépost*
  : Sokat beszél, locsog-fecseg.
: Prépost: a katolikus egyház prelátusa, áldozópap, a megyés püspök alárendeltje.
  – régi

Fehérre fest fekete festékkel
  : Hazudik és rosszindulatú.
  – régi

Fehérre mossa magát
  : Tisztázza magát.
: Mentegeti magát.

Fehérről a kérdés, feketéről felel
  Én fehéret kérdek, te feketét mondasz
  : Másról beszél, mint amit kérdeznek tőle.
  – régi

Fehérvári bort iszik
  : Vizet iszik.
  – régi, tréfás

Fekete karácsony, fehér húsvét
  : Ha karácsonykor enyhe az idő és nincs hó, akkor a húsvét hideg lesz.
  – népi meteorológia

Feketén-fehéren
  : Egyértelműen, kereken kimondva.

Felköti a fehérneműt
  Kösd fel a fehérneműt!
  Most fel kell kötni a fehérneműt!
  : Beleerősít, szellemi vagy testi képességeit összpontosítja.
: A 'fehérnemű' tulajdonképp a 'gatya' szót helyettesíti.

Ha akarom fehér, ha akarom fekete
  Ha nem fehér, fekete
  : Mellébeszélés, köntörfalazás: így is lehet, úgy is lehet.
  – régi

Ha hó lesz, fehér lesz
  : Természetesen úgy lesz, másképp nem is lehet valami.
: Valaki olyasmit bizonygat, ami másképp nem is lehetne.
: Kár előre aggodalmaskodni.

Halvány, mint a fehérített vászon
  : Rossz bőrben van, gyenge, beteg.
  – régi

Herceg fehér lovon
  Várja a fehér lovon érkező (szőke) herceget
  Várja a mesebeli királyfit hófehér paripán
  : Az ideális férjjelöltre vár. A lány gazdag és szép vőlegényről álmodik.

Hollót mos, hogy fehér galamb legyen belőle
  : Mentegeti a bűnöst. „Szerecsenmosdatás”.
  – régi

Illik hozzá, mint szerecsenhez a fehérség
  : Egyáltalán nem illik hozzá.
  – régi, tréfás

Ki ne akarna a fehér tyúknak fia lenni
  : Mindenki szeretne szép és szerencsés lenni.
  – régi, népnyelvi

Kimutatja a foga fehérét / fehérjét
  : Leleplezte magát, elárulja gonosz szándékát, alattomos természetét.

Kitűzi a fehér zászlót
  : Megadja magát.

Kívül fehér, belül fekete
  : Jónak mutatja magát, de igazából romlott. Képmutató ember.
  – régi

Leesett az uborkafáról, mint tótok királya a fehér kancáról
  : Túl magasra vágyott.
: Képességeit meghaladó feladatot vállalt.
  – régi, népnyelvi

Legyen lúd, ha fehér, együk meg ha kövér
  : Ráhagyás vitánál: legyen úgy, ahogy te mondod. Amikor valakinek állításáról nem győződtünk meg, de nem akarunk vele tovább vitatkozni.
  – régi

Lúd, ha fehér!
  : Ez aztán valami. Nem semmi!
  – régi, népnyelvi

Meg van írva fehéren fekete
  : Egyértelmű a dolog. Fehér papíron fekete betűkkel, félreérthetetlenül meg van írva.
  – régi

Megette a fehérkutyaszart
  : Szerencsés ember.
  – régi, népnyelvi

Mit bámulsz, nem láttál még fehérembert?
  : Mit nézel ennyire?

Nem fehérembernek való
  : Különösen nehéz helyzet vagy feladat, alig elviselhető környezet.

Nem mondja a feketét fehérnek
  : Igazmondó, egyenes ember.

Nem mondtam én se fehéret, se feketét
  : Nem tettem én se helyeslő, se rosszalló megjegyzést.
: Vonakodás a határozott állásfoglalástól.

Nem tudja, hogy fehér-e vagy fekete
  : Összekever feketét fehérrel, alapvető dolgokat sem tud megkülönböztetni.
  – régi

Olyan fehér, mint a cigánytúró
  : Teljesen fekete.
  – régi, népnyelvi, tréfás

Olyan fehér, mint akit a meszesgödörből húznak ki
  Olyan fehér (a képe), mint a meszelt fal
  : Nagyon sápadt, holtfehér, rossz bőrben van.
  – régi, népnyelvi

Olyan, mint a fehér elefánt: ritka (de) nagy állat;
  : Ostoba és/vagy ellenszenves ember gúnyolása.

Ördög marad az ördög, ha fehér, ha fekete
  : Mindegy milyennek igyekszik mutatni magát, nem kell hinni a hitvány, gonosz embernek.

Ritka, mint a fehér holló
  : Nagyon ritka jelenség

Ritka, mint a fehér kóla
  – szójáték

Ritka, mint a fehér Zorro
  : Zorro, populáris regény- és filmfigura, mindig feketét visel.
  – szójáték

Tudja mi fehér, mi fekete
  : Meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Okos, egyenes ember.

Úgy él, mint a fehér barát
  : Dúskál a finom enni-, innivalókban.
  – fehér barát: szerzetes
– régi

Úgy járt mint az egyszeri ember: kereste a fehér lovat, melyen ült
  : Együgyű ember.
  – régi, népnyelvi

Varrj fehér cérnával!
  : Mondd meg egyértelműen! Világos beszédet várnak.
  – régi


Közmondások

  40 címszó
A fehércseléd elbírja a molnárt zsákostul
  : A nők sok terhet kibírnak.
  – régi, népnyelvi, tréfás

A fehércselédnek csak annyi eszének kell lenni, hogy ne dugja mind a két lábát egy csizmába
  : Nem fontos, hogy a nő nagyon okos legyen.
  – régi

A festő fekete kézzel fehér pénzt keres
  : Jövedelmező foglalkozás a kelmefestés.
: A piszkos munkából is szépen meg lehet élni.
  – régi

Az ördög sem lakodalmaz örömest fehérszemély nélkül
  : Nők nélkül nem sokat ér a mulatság.
  – régi

Az udvari élet nemcsak fehér kalácsot, hanem borsos
levet is tálal
  : Az úri élethez sok pénz kell. Vö. „borsos az ára”.
  – régi

Egy fehér kenyérnél jobb kettő
  : A jóból sosem elég.
  – régi

Fehér a ház, fekete a kenyér
  Fehér ház, fekete a konyha
  : Szegények, de jómódot mutatnak. Külső pompa, üres konyha.
  – régi

Fehér cipó, sós túró, éhség ellen igen jó
  Fehér cipó sós túróval használ az éhes gyomornak
  : Ha nagyon éhes az ember, a legegyszerűbb étel is megfelel.
  – régi

Fehér fátyol alatt gyakorta moly vagyon
  : Tisztának látszik, de valójában romlott.
  – régi

Fehér holló, fekete hattyú az igaz barát
  : Ritka az igaz barátság.
  – régi

Fehér konyha, ritka vendégség
  : Ahol túl nagy a tisztaság a konyhában, ott ritkán fűtenek be a kemencébe, ezért nem kormozódik a fal – vagyis szegények.
  – régi

Fehér liliomnak is fekete az árnyéka
  : Rosszat beszélnek a jóról is.
: A rágalom az ártatlanokat sem kíméli.
: A legjobb emberben is találnak kivetnivalót.
  – régi

Fehér lónak, világos felhőnek nem kell hinni
  : Fehér ló is lehet hamis, világos felhőből is jöhet zápor vagy jégeső.
: Ami kezdetben jónak ígérkezik, bármikor az ellenkezőjére fordulhat.
  – régi

Fehérnek nem mutat feketét a tükör
  : Rendes ember rendesnek is látszik.
  – régi

Fekete kéz, fehér pénz
  Fekete kézzel keresik a fehér kenyeret
  Fekete kézzel is keresik a fehér pénzt
  : Nehéz munkának jó megélhetés a jutalma.
: A sok piszokkal járó mesterségnek is meg kell becsülni a jövedelmét.
: Nem baj, ha nehéz és piszkos a munka, de jól meg lehet belőle élni.
  – régi

Fekete pénzzel fehér pénzt nem keres
  : Hamis úton nem lehet tiszta pénzt keresni.
: Rossz szándékkal nem lehet jót tenni.
  – régi

Fekete széna – fehér kenyér
  : Ha sötét a széna, jó gabonatermés várható. Ugyanis, ha sok eső esik szénakaszálás idején, a széna megfeketedik, a búzavetés megerősödik, bő termés lesz.
  – régi, népi meteorológia

Fekete tehénnek / bivalynak is fehér a teje
  : Mindegy hogy néz ki, a teljesítménye számít.
  – régi, népnyelvi

Fekete tyúknak is fehér a tojása
  Fekete tyúk és fehér tojás
  : Mindegy hogy néz ki, a teljesítménye számít.
  – régi, népnyelvi

Ha szép a leány és rossz, hasonlít a fehér liliomhoz, melynek szaga rút.
  – régi

Hiába fürdik a fekete csóka, nem lesz fehér galambocska / hattyú
  : Hiába szépítkezik az, aki csúnya, sohasem szépül meg.
: Aki hitvány, az is marad, bármit csinál.
  – régi

Jobb a fekete ház fehér kenyérrel, mint a fehér ház fekete kenyérrel.
  : Jobb ha szegénységet mutatunk ugyan, de van mit enni, mint fordítva.
  – régi

Jobb itthon a fekete kenyér, mint máshol a fehér
  : Ha nehezebbek is a körülmények, jobb otthon, mint idegenben.
: Az idegenben szerzett jólét nem ér annyit, mint az otthon.
  – régi

Ki fehér, ki fekete, ki szürke barát köztünk
  : Nem vagyunk egyformák, de a jóindulatot nem lehet senkitől elvitatni.
: Barát: szerzetes. A különböző szerzetesrendek más-más színű habitust viselnek.
  – régi, népnyelvi

Kinek mesze nincs, fehér földdel meszel
  : Azzal helyettesíti, amivel tudja. Vö. szegény ember vízzel főz.
  – régi

Könnyű a tiszta fehéret bemocskolni
  : Könnyű rágalmazni másokat.
  – régi

Leghamarabb piszkosodik a fehér
  : Hamar feltűnik, ha tisztességes ember követ el hibát.
  – régi

Másutt is esznek fehér czipót / kenyeret
  : Másutt is meg lehet élni.
  – régi

Minél magasabb a fehérnép topánkájának sarka, annál hamarabb hanyatt esik.
  : A hagyományos falusi társadalomban nem nézték jó szemmel a cifra, kihívó öltözködést.
  – régi

Néha a fehér és fekete megegyeznek
  : A jó és rossz is össze tud fogni.
: Az ellenfelek is meg tudnak egyezni.
  – régi

Nehéz a fehérből a mocskot kivenni
  : A becsületes embernek is árt a rágalmazás.
  – régi

Nem csak egy fehér kutya van a világon
  : A hasonlóság még nem azonosság.
  – régi

Nem fehér hattyú az, kinek tarka tolla
  : Nem ártatlan, ki kétes dolgokba keveredik.
: Csak az igazán tiszta jellem, akinek minden tette, minden megnyilatkozása feddhetetlen.
: Nem tiszta jellem az, kinek cselekedetei különfélék.
  – régi

Nem jó fehérszemélyre titkot bízni
  : Mondja, aki nem bízik a nőkben.
  régies

Nem kell a zabkenyér, ahol készen vár a fehér kalács
  : Ha van jobb, akkor azt választjuk.
: A zabkenyér a szegények eledele volt.
  régies

Nem mind patyolat, ami fehér
  : Csak látszatra rendes, valójában romlott.
  – régi

Nem minden fekete vagy fehér (Létezik szürke is)
  Az igazság nemcsak fehér vagy fekete
  Nincs fehér-fekete
  : A dolgok árnyaltabbak.
: A fekete-fehér a rossz és a jó ellentéte.

Nem mondja a feketét fehérnek
  : Egyenes ember, nem hazudozik.

Sötétben minden fehér feketét mutat
  A fehér tehén is fekete éjjel
  : Nem tudjuk megítélni a dolgokat, ha nem látjuk.
  – régi

Szarkának annyi fehér tolla, mint fekete.
  : Annyi az előnye, amennyi a hátránya.
  – régi
Szállóigék, idézetek

  8 címszó
A hajad oly fekete,
a ruhád oly fehér:
az ifjuság igérete
az élettel felér.

Ó, csal az ember élete!
ki tudja, mi nem ér?
Ruhád is lesz még fekete,
hajad is lesz fehér.
  – Heinrich Heine (1797-1856): Memento, ford.: Babits Mihály

Az optimista mindent fehérben lát, a pesszimista mindent feketében. Az okos ember színvak.
  – Ivan Turgenyev (1818-1883), orosz író

Egy vak koldus így szólt a barátjához:
– Mondd meg nekem, hogy mit értenek az emberek azon, hogy fehér? Milyen a fehér?
– A fehér egy szín – mondta a barátja. – Olyan mint a hó a hegyek tetején.
– Értem, hideg és puha szín.
– Nem, nem mindig: a papír is fehér.
– Akkor hát vékony és törékeny szín?
– Nem föltétlenül. A tej is fehér.
– Tehát folyékony és tápláló?
– Nem szükségképpen. A legkülönbözőbb dolgok fehérek: a felhők, a fogak, az öregemberek szakálla – a te szemed is fehér, azért nem látsz vele.
– Hagyd el! – sóhajtott a vak. Kegyetlen szín ez. Talán jobb is, ha nem próbálom megérteni.
  – Selye János idézi

És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.
  : Az Apokalipszis négy lovasa közül a fehér az első: a Leigázás.
  – Jelenések könyve

Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.
  – József Attila Thomas Mann üdvözlése c. verséből (1937)

Itthon sokkal jobb ízű énnekem
A fekete, mint máshol a fehér [kenyér]
  – Petőfi Sándor

Minden dolog egy-egy szín. Minden érzés valamilyen szín. A csönd fehér.
  – Alessandro D'Avenia (1977), olasz ró

Nagyobb csodát nem tudok elképzelni, mint hogy a fehér papíron a fekete betűk megelevenednek
  – Csukás István (1936), íróSzóláshasonlatok

21 címszó
Fehér, mint a ...
Olyan fehér, mint a ...
Pozitív értelemben:
: Tisztaság, ártatlanság, szép női arc, kisgyerek, finom anyagok
~ alabástrom | bőr
~ bíbor | bíbor itt: fátyolszerű, vékony, finom kelme
~ galamb
| lélek, szentlélek
~ gyolcs | kelme, ruhanemű
~ hab |
~ hattyú |
~ hó | tiszta
~ liliom | tiszta
~ márvány
| tiszta
~ patyolat | kelme, ruhanemű
~ porcelán |
~ tej |
Negatív értelemben:
: Rossz színben van, rémült, sápadt, beteg vagy halott ember.
~ aludttej |
~ fal | „falfehérke”
~ hulla |
~ kísértet |
~ mész,
   meszelt fal
|
~ mosott gyapjú |
~ hipóreklám | a hipó (nátrium-hipoklorit) fehérít és fertőtlenít
~ vászon |
~ viasz |


– Gyermekszövegek:

Találós kérdések

  16 címszó
Bunda alól gyenge virág,
fehér fejét kidugja,
olyan mint egy piciny harang,
nevét vajon ki tudja?
(Hóvirág)
Előbb veszen zöld ruhát,
majd veszen fehéret,
ezek után ismét zöldet,
azután vöröst,
végül pedig kéket.
Ha nem eszed időben
meghal feketében
(Szilva)
Elől megyen hegyeske, utána megy fényeske, azután meg fehérke
(Varrás: tű, gyűszű, cérna)
Fehér ház féllábon áll
(Gomba)
Fehér kislány áll a szobában,
talpig fehér ruhában.
Arany haja lebben-lobban a szélben
(Gyertya)
Fehér pokróc egész földön,
nem is szövik, az égből jön.
(Hóesés)
Fehér ruhás gyerek voltam,
aztán zöld pendelyt hordtam.
Pirosan megértem,
odavagytok értem!
(Cseresznye)
Feldobják fehér,
leesik sárga
(Tojás)
Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is.
(Víz)
Ha simogatom, fehér,
ha szorongatom sárga
(Tojás)
Néha hosszú, néha rövid,
vagy sima, vagy kunkorodik.
Van ritka, van sűrű is,
kinő, pedig nem vetik.
Van fekete, barna is,
hófehér meg arany is.
(Haj)
Olyan, mintha porcukorral
szórnák be a tájat,
fehérek a növények,
és fehérek a házak.
(Hóesés)
Piros istállóban 32 fehér ló?
(Száj és a fogak)
Szép fehér ruhámban
kék mezőben állok,
aki a földről nézi, azt hiszi bárányok
...
(Felhő)
Szép fehér vitézek,
Csontvillás, szakállas,
Mekegő vitézek,
Füvet legelésznek.
Kutyaugatásra,
Szétfutnak szegények.
(Kecskék)
Tiszta fehér születése,
mocskos, sáros temetése
(Hó)


Mondókák (versikék, dalok, játékok...)

  35 címszó
A hintóban hat ló legyen,
Mind a hat ló fehér legyen.
Festett farka legyen.
– játék
A Karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép
Álmodjál, álmodjál,
Hófehér kötőről*,
Lila-fehér szoknyáról,
Piros cipellőről!
– kötő: kötény
– altató
Bukik, mosdik, tollászkodik,
Piros csőrrel hivalkodik,
Fürdik a lúd,
Hófehér
Csicseri borsó, kis korsó,
Fekete kantár, fehér
Csókai csókának
Mi jutott eszébe?
Föl szeretett volna
Öltözni fehérbe.
Unta szegény jámbor,
Hogy ő télen-nyáron,
Örökkön-örökké
Feketében járjon.
– Móra Ferenc
De puha fehér dunna a hó!
Még felborulni is jaj de jó!
Vörös az orra, a füle ég,
szuszog a Jankó, de húzza még.
Egér, egér, kisegér,
Van-e fogad hófehér,
– a tejfog elvesztésekor mondják
Ej mássá, mássá,
Fehér rózsa mássá*!
Most hull a virágja,
– mássá: mása, másolata. Vagyis olyan, mint a fehér rózsa.
– játék
Esik a hó, térdig ér már.
Hóból épült hófehér vár.
Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon
Deres szánon didereg, fázik a Karácsony.
Fehér liliomszál, ugorj a Dunába,
Támaszd meg oldalad, két aranypálcával,
– játék
Fehér lovat látok
szerencsét találok!
Fehérek az utcák,
kanyargó ösvények,
rajtuk még a csizmanyomok,
azok is fehérek
Fehérvárra mentem,
Piros csizmát vettem;
– játék
Fent a fehér
hófelhőkből
fehér pettyek
hullnak rám.
Hófehér pettyrengeteg,
nagy hópehely fergeteg.
Hac, hac, katona
Kinek deres* a lova,
Lám az enyém fekete,
A Tiszán is átmenne.
Itt-ott látsz még hóruhát,
S már nyílik a hóvirág.
Csoda-fehér, egyszerű,
Szárra nőtt kis csengettyű.
– deres: szürke lószín
Haj, czinkus, czinkus*,
Fehér tulipántos,
– cinkus: virágcsokorral díszített pálca, a pünkösdi király egyik jelvénye volt
– játék
Hó, hó, hó
fehér csillagtakaró
Hull a hó, csudajó
puha fehér takaró
Hull a pelyhes fehér
Jöjj el kedves Télapó
Van zsákodba minden jó
Piros alma, mogyoró
Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevőknek öt forintért
kapható a kutya már.
– Weöres Sándor
Így mosdik a csóka,
Fehér galamb módra.
– játék
Kinek látom fehér fogát,
Annak veszem a zálogját.
– játék; közben nem szabad nevetni vagy mosolyogni
Kis kece lányom fehérbe vagyon,
fehér a rózsa, kezébe vagyon
Köszöntelek, hóvirág,
telet űző kisvirág.
Hópadkára könyökölsz,
hófehérben tündökölsz.
Figyeled, kék-e az ég,
s szól-e már a nyitnikék?
Lisztjét szórja égre-földre,
fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre.
Fehér már a város tőle:
fehér már az utca,
fehér már a puszta,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
– Szabó Lőrinc
Meg is számol Mehemed
három féle tehenet:
fehéret, feketét, tarkát,
Meg ne fogd a tehén farkát!
– Móricz Zsigmond
Mese, mese, meskete
Volt egy kutyus, fekete
Meg egy icur-picurka
Fehér lábú cicuska
Minden, mint a nagyapó
bajsza, hófehér lett,
csak a feketerigó
maradt feketének.
Oly fehér a rét, a róna,
mintha porcukorból volna,
Összenőtt a föld az éggel,
csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.
Szedtem virágot,
Sárga tulipánt,
Fehér rezedát.
Valakinek odaadom,
De előbb még megszámolom.
Urak kűttek fejir kendőt*,
Köss föl a nyakadra;
Urak kűttek piros csizmát,
Húzz föl a lábodra.
– mai köznyelven: 'urak küldtek fehér kendőt'
– játék
Van-e annál szebb, csodásabb,
ha a világ hófehér?
...
Fehér lett a kert az utca,
a sok piros háztető,
még az öreg almafán is
hóból volt a keszkenő.


– Nyelvi játékok:

Nyelvtörők


Tükörmondatok


Földrajzi nevek

28 címszó    
Fehéroroszország ország Belorusszia magyar neve
Fejér megye megye  
Fehér megye megye Erdély
Székesfehérvár város Fejér megye
Nándorfehérvár (Belgrád) város Szerbia
Gyulafehérvár (Alba Iulia) város Erdély, Fehér megye
Fehéregyháza település Erdély
Fehérgyarmat település Szabolcs-Sz.-B. megye
Fehérpatak település Burgenland,
Felvidék
Fehérpataka település Moldva
Fehértemplom település Vajdaság
Fehértó település Győr-M.-S. megye
Fehérvárcsurgó település Fejér megye
Fejércse (Hetefejércse) település Szabolcs-Sz.-B. megye
Kunfehértó település Bács-Kiskun megye
Ófehértó település Szabolcs-Sz.-B. megye
Újfehértó település Szabolcs-Sz.-B. megye
Fehér-hegy, Fehérhegy hegy számos hegy neve magyar nyelvterületen
Fehér-Kárpátok hegy Csehország
Fehér-tenger tenger Oroszországtól északnyugatra
Fehér-Tisza folyó  
Fehér-Körös folyó  
Fehér-Vág folyó Szlovákia
Fehér-Nílus folyó Afrika északkeleti részén
Fehér-tó Szeged,
Kardoskút stb.
Fehér-Nyikó patak Erdély
Fehér-patak patak Felvidék
Fehér-szik Természet-védelmi Terület Tiszavasvári- Összes -

Szólások
59
Közmondások
40
Szállóigék, idézetek
8
Szóláshasonlatok
21
Gyermekszövegek
51
Nyelvi játékok
-
Földrajzi nevek
28

 
207

Megjegyzések »--- B Ó N U S Z ---

Viccek

1960-70-es évek
– Te, a fekete az szín?
– Igen.
– És a fehér is egy szín?
– Igen.
– Akkor van egy színes tévém!

Amit csak a nők értenek:
Mi a különbség a törtfehér, a halványvajszín és a krémszín között.

– Anyu, miért van a menyasszonynak fehér ruhája az esküvőkön?
– Tudod kisfiam, azt jelképezi, hogy a menyasszonynak ez élete legboldogabb napja.
– És anyu, a vőlegénynek miért van fekete ruhája?

A székely gazda legelteti a teheneit. Odamegy hozzá egy turista és megkérdi:
– Legelnek a tehenek?
– Azok a szép fehérek igen.
– És a szürkék?
– Azok is.
– Tejelnek is ?
– Azok a szép fehérek igen.
– És a szürkék?
– Azok is.
– Mondja, miért említi először mindig a fehér teheneket?
– Mer azok az enyémek.
– És a szürkék?
– Azok is !

Egy este az egyik bárban egy zongorista egy szomorú dalt játszik. Egyszer csak bejön az ajtón egy elefánt, megáll a zongora mellett, és zokogni kezd. Erre a zenész odafordul hozzá:
– Talán felismerte a dalt?
– Nem a dalt, a fehér billentyűket.
ti. a zongorabillentyűk elefántcsontból készülnek.

És igen, itt jön a magyar zászló! A felső szín piros, a középső fehér, az alsót ... nem látom.
(K.J. az olimpián)

Piros, fehér, zöld az adu,
Lesz még Moszkva magyar falu!
– bökvers

Ha bedobsz egy fehér sapkát a Vörös tengerbe, milyen lesz?
– Vizes

Hirdetés
Alig használt A/4-es fehér, famentes papírlapomat, hasonló paraméterekkel rendelkező AUDI gépkocsira cserélném!

Igazi lovas nemzet vagyunk:
Árpád vezér és Horthy fehér lovon vonult be, Rákosi Mátyás Vorosilovon érkezett, majd Szuszlovon ment, Kádár Sepilovon jött. ... A szocializmus pedig Silovon* távozott.
Az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én hagyta el Magyarország területét Záhonynál.

– Jean, vegye elő az orgonaszínű ingemet!
– De uram, a szekrényben csak fehér színű ingek vannak.
– Na és, nem látott még fehér orgonát?

Mi a különbség Árpád vezér és Kádár János között?
Árpád adott egy fehér lovat, kapott érte egy országot;
Kádár adott öt fehér lovat és ráadásnak még egy országot.
Hruscsov szovjet pártfőtitkár magyarországi látogatása során ajándékba kapott egy bábolnai ötösfogatot, 1964-ben.

Mi az: ha fehér, akkor piszkos, ha fekete, akkor tiszta?
– Iskolatábla.

Mi lesz Hófehérkéből, ha megcsapja a 220 Volt?
– Hamupipőke.

Miért gyártanak fehér csokit?
– Hogy a néger gyerekek is összemaszatolhassák az arcukat.

– Mit csinál a fehér ember a feketével?
– Megissza.

Sorozáson:
– De kérem, én vak vagyok.
– Nem tesz semmit! Majd kap egy fehér puskát...

Valahol Amerikában...
Autóbaleset történik, egyik autóban fehér, a másik autóban  fekete bőrű sérültek vannak.
Kijönnek a mentők, megkezdik a fehér sérültek ellátását. A feketék ott nyögdécselnek az árokban, egyikük szól a mentősöknek:
– Helló, velünk mi lesz? Miért csak a fehérekkel foglalkoztok?
– Ismered a színeket?
– Hát persze!
– Milyen színű a mentőautónk?
Fehér.
– Na látod! Értetek majd a fekete jön.

Valahol Amerikában...
Iskolásokat szállító autóbusz robog az országúton. Egyszer csak összeverekednek a fehér és fekete diákok. A tanító néni nem bír velük, megkéri a sofőrt, hogy segítsen. A sofőr megállítja a buszt, mindenkit leszállít.
Elkezdi magyarázni a gyerekeknek, hogy Amerikában nincs faji megkülönböztetés, s hogy nem szép dolog a verekedés. Végül sorba állítja őket, s így szól:
– Felejtsük el azt, hogy fehér meg fekete. Legyen mindenki mondjuk kék. Irány a busz, mindenki szálljon fel. Elöl a világoskékek, hátul a sötétkékek!

Vendéglőben:
– Vörösbort, vagy fehérbort óhajt a kedves vendég?
– Mindegy, színvak vagyok!


Könyvcímek

Jack London:
Molnár Ferenc:
Rejtő Jenő:
Méray Tibor:
Mihail Bulgakov:
Robert Graves:
Dragomán György:
Orbán Dezső:
Anatole France:
Giorgio Pressburger:
Szerb Antal:
John Galsworthy:
Herczeg Ferenc:
Jókai Mór:
Stuart Harrison:
Zilahy Lajos:
Lázár Ervin:
Rákosi Viktor:
Orhan Pamuk:
Jókai Mór:
Mark Twain:
Csingiz Ajtmatov:
Jack London:
Gárdonyi Géza:
Edgar Wallace:
F.M. Dosztojevszkíj:
Csingiz Ajtmatov:
Zilahy Lajos:
Alan Wain:
Eugenia Rico:
Tatay Sándor:
Andrzej Stasiuk:
James Ellroy:
Sásdi Sándor:
Ihsan Oktay Anar:
Szép Ernő:
Bertha Bulcsu:
Pausztovszkij:
Dénes Gizella:
Török Gyula:
Bródy Lili:
Hammer Ferenc:
Rudyard Kipling:
Illyés Gyula:
Richard Wright:
Kornis Mihály:
Grimm testvérek:
Thomas Shapcott:
V.P. Katajev:
Bertha Bulcsú:
Stendhal:

A fehér csend
A fehér felhő
A fehér folt
A fehér folyam
A fehér gárda
A fehér istennő
A fehér király
A fehér koráll
A fehér kövön
A fehér közök törvénye
A fehér mágus
A fehér majom
A fehér páva
A fehér rózsa
A fehér sólyom
A fehér szarvas
A fehér tigris
A fehér toll és a piros sapka
A fehér vár
A lőcsei fehér asszony
Az ellopott fehér elefánt
Dzsingisz kán fehér fellege
Fehér agyar
Fehér Anna
Fehér arc
Fehér éjszakák
Fehér hajó
Fehér hajó
Fehér halál
Fehér halál
Fehér hintó
Fehér holló
Fehér jazz
Fehér kenyér
Fehér kikötő
Fehér rózsa meg piros rózsa
Fehér rozsda
Fehér szivárvány
Fehér torony
Fehér virág
Fehér zászló
Fekete & fehér gyűjtemény
Fekete és fehér
Fekete=fehér
Feketék és fehérek
Feliratok a fehér égen
Hófehérke (mese)
Száműzött fehér szarvas
Távolban egy fehér vitorla
Utazás a fehér lavórban
Vörös és fehér (másik címe: Lucien Leuwen)


 Filmcímek

Fehérlófia
 (1981, r.: Jankovics Marcell, animációs film)

Fehér isten
 (2013, r.: Mundruczó Kornél)

A fehér sejk
 (1951, r.: Federico Fellini, Lo Sceicco Bianco)

Moby Dick, a fehér bálna
 (1956 és 2010)

Három szín: fehér
 (1994, r.: Krzysztof Kieslowski, Trois couleur: blanc, trilógia 2.rész)

A nagy fehérség
 (2005, r.: Mark Mylod, The Big White)

Fehér árnyék
 (2013, r.: Noaz Deshe, White Shadow)

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.