Megjegyzések
Az alapszínnevek megjelenését tágabb szövegkörnyezetben vizsgáltam, jelesül nagy költőink verseiben. Tíz költőt választottam: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós.
Az interneten fellelhető műveikből kigyűjtöttem azokat a sorokat, ahol alapszínneveket használnak. (Prózai művekben nem kerestem, de egy mondat mégis szerepel: Nagy László Életem c. prózai írásából, ahol a sárga színhez való viszonyát rja le.)

E költők munkássága kb. 200 évet fog át: 1789-től (Csokonai első versei) 1991-ig (Nemes Nagy Ágnes halála), tehát jellemzően a 19-20. század színnévhasználatát illusztrálja.


Források
MEK, Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu)
  OSZK: Országos Széchényi Könyvtár
DIA, Magyar Digitális Akadémia (dia.pim.hu)
  PIM: Petőfi Irodalmi Múzeum


Kontextus, Változat, Szinonima
Elsősorban az alapszínneveket és azok képzett alakjait kerestem (pl. fehér, fehérség, fehérlik).

Kontextus: az alapszínnév mellett legtöbbször előforduló 'tárgy'.

A tíz költőnél összesítve, gyakorisági sorrendben:

BARNA: haj, szem, föld, felhő, arc, lány, ég, bőr, árnyék
BÍBOR: est, palást, ajak, sátor, ruha, rózsa, köpeny, hajnal, ég
FEHÉR: ruha, galamb, virág, angyal, arc, csont, ég, hab, hó, ló
FEKETE: haj, föld, vér, szem, ló, zászló, víz, gyász, éj/éjszaka, árny/árnyék
KÉK: ég, szem, hegy, ruha, éj/éjszaka, láng, tenger, virág, víz
LILA: ég, köd, árnyék, folt, ruha, száj, tinta
NARANCS: bársony, est, felhő, fény, kacsacsőr, kukáskocsi, narancs, padló, ruha, szalamandra, szárny
PIROS: vér, bor, hajnal, virág, ég, nap, rózsa, alma, arc, láng, tűz
RÓZSASZÍN: arc, ég, felhő, fény, hajnal, hullám, láng, pára, rózsa, ruha, ujj
SÁRGA: arc, levél/falevél, fény, láng, lomb, virág, alma, ég, fa, halál, hold, kalász, ősz, réz, szalma
SZÜRKE: ég, ló, szem, felhő, táj, por, kő, hajnal, haj, fény, élet
VÖRÖS: bor, szem, virág, nap, vér, arc, bársony, hold, nadrág, ruha, selyem
ZÖLD: erdő, mező, ág, ruha, bársony, fény, sátor, szem, tavasz, tenger, vetés


A változatok tulajdonképpen összetett színnevek (főnévi előtagokkal ill. árnyalatmódosító melléknevekkel álló alapszínnevek), pl.:
csontfehér, gyöngyfehér, habfehér, hattyúfehér, heroin-fehér, hóember-fehér, ítéletfehér, jégfehér-színű, kápolnafehér, laskafehér, mészfehér, nyersfehér, papír-fehér, szűzfehér (valamennyi példa Nagy Lászlótól).

A szinonimák olyan színnevek, melyek vizuálisan egy alapszínt jelentenek, de nem szerepel bennük az adott alapszínnév, pl. fehéret jelent a hószínű, elefántcsontszínű, liliomszínű, tejszínű (valamennyi példa Kosztolányi Dezsőtől).

A változatok és szinonimák kigyűjtése ebben a tanulmányban nem volt célom, ezért ezek az adatok nem teljesek!


Adatok
A tíz költő 6133-szor használta a 13 színnevet (471,8-et színnevenként): legtöbbet Nagy László (1042), Kosztolányi Dezső (925) és Arany János (829), legkevesebbet Radnóti Miklós (237).

Színek szerint legtöbbet a FEHÉR (1142), FEKETE (887), ZÖLD (826) fordult elő; legkevesebbet a NARANCS (14), mely valószínűleg azt jelzi, hogy ez a legfiatalabb alapszínnevünk.
Sorrend; Színek költők szerint

Az alábbi táblákban feltüntetem a költő által használt színnevek számát, a legtöbbször előforduló színnevet kövér betűtípussal szedve.

Itt (balra, a * jel alatt) olvasható a költő által legtöbbször leírt három, vagy –„holtverseny” esetén– négy szín.

Néhány érdekességre felhívom a figyelmet:
– Az első három helyen csak öt színnév fordul elő: FEHÉR, FEKETE, KÉK, PIROS és ZÖLD.
– A leggyakoribb három szín a FEHÉR, FEKETE, KÉK; különböző sorrendben, de ez a „legkedveltebb” színe Babitsnak, Kosztolányinak, Nemes Nagynak és Radnótinak.
– A FEHÉR, PIROS, ZÖLD (különböző sorrendben) szerepel legtöbbször Aranynál, Csokonainál és Petőfinél ! (Petőfinél a ZÖLD és KÉK holtversenyben áll a 3. helyen)
– József Attilánál a FEHÉR és PIROS holtversenyben került az első helyre, utána pedig a KÉK és ZÖLD szerepel a leggyakrabban.
– Ady első három színe a FEHÉR, FEKETE, PIROS, az ún. „ősszínek”.
– Nagy Lászlónál a sorrend: ZÖLD, FEHÉR, FEKETE.


Piros-vörös, bíbor
A piros-vörös versenyben itt a PIROS vezet (812), 2,7-szer többet fordul elő, mint a VÖRÖS (299). A BÍBOR a tizedik a 13 alapszínnév között (125 előfordulással).Színek költők szerint

Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kaffka Margit | Kosztolányi Dezső | Nagy László | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)


Forrás »

*
1. fehér
2. piros
3. fekete
barna:
  39
bíbor:
  13
fehér:
153
fekete:
  93
kék:
  75
lila:
    4
narancs:
    0
piros:
143
rózsaszín:
  14
sárga:
  23
szürke:
  21
vörös:
  54
zöld:
  30
összesen:
662
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)


Forrás »

*
1. zöld
2. fehér
3. piros

barna:
  59
bíbor:
  15
fehér:
154
fekete:
119
kék:
  83
lila:
    0
narancs:
    0
piros:
124
rózsaszín:
    7
sárga:
  54
szürke:
  22
vörös:
  34
zöld:
158
összesen:
829
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)


Forrás »

*
1. fekete
2. fehér
3. kék

barna:
  62
bíbor:
    9
fehér:
117
fekete:
119
kék:
104
lila:
  11
narancs:
    0
piros:
  73
rózsaszín:
  14
sárga:
  59
szürke:
  57
vörös:
  22
zöld:
  95
összesen:
742
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)


Forrás »

*
1. zöld
2. piros
3. fehér

barna:
 22
bíbor:
 26
fehér:
 38
fekete:
 31
kék:
 37
lila:
   0
narancs:
   0
piros:
 44
rózsaszín:
 12
sárga:
 30
szürke:
   4
vörös:
 30
zöld:
 78
összesen:
352
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)


Forrás »

*
1. fehér, piros
2. kék
3. zöld

barna:
  31
bíbor:
    4
fehér:
  52
fekete:
  35
kék:
  51
lila:
    2
narancs:
    0
piros:
  52
rózsaszín:
    6
sárga:
  30
szürke:
  23
vörös:
  17
zöld:
  37
összesen:
340
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)


Forrás »

*
1. fehér
2. fekete
3. kék

barna:
  36
bíbor:
  29
fehér:
200
fekete:
125
kék:
116
lila:
  20
narancs:
    5
piros:
  89
rózsaszín:
  28
sárga:
103
szürke:
  45
vörös:
  51
zöld:
  78
összesen:
925
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)


Forrás »

*
1. zöld
2. fehér
3. fekete

barna:
    28
bíbor:
      4
fehér:
  197
fekete:
  177
kék:
  118
lila:
    21
narancs:
      0
piros:
  123
rózsaszín:
      6
sárga:
    93
szürke:
    14
vörös:
    52
zöld:
  209
összesen:
 1042
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)


Forrás »

*
1. fekete
2. fehér
3. kék

barna:
  32
bíbor:
    3
fehér:
  76
fekete:
  83
kék:
  44
lila:
  19
narancs:
    8
piros:
  28
rózsaszín:
    7
sárga:
  39
szürke:
  22
vörös:
  16
zöld:
  43
összesen:
420
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)


Forrás »


*
1. piros
2. fehér
3. kék, zöld

barna:
  45
bíbor:
  18
fehér:
100
fekete:
  68
kék:
  78
lila:
    0
narancs:
    0
piros:
120
rózsaszín:
  10
sárga:
  44
szürke:
    8
vörös:
  15
zöld:
  78
összesen:
584
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)


Forrás »

*
1. fehér
2. fekete
3. kék

barna:
  24
bíbor:
    4
fehér:
  55
fekete:
  37
kék:
  33
lila:
    3
narancs:
    1
piros:
  16
rózsaszín:
    1
sárga:
  21
szürke:
  14
vörös:
    8
zöld:
  20
összesen:
237
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöldAdatok költők szerint:

Ady Endre
662
Arany János
829
Babits Mihály
742
Csokonai Vitéz Mihály
352
József Attila
340
Kosztolányi Dezső
925
Nagy László
1042
Nemes Nagy Ágnes
420
Petőfi Sándor
584
Radnóti Miklós
237

összes
6133
átlag
613,3

Adatok színek szerint:

Barna
378
Bíbor
125
Fehér
1142
Fekete
887
Kék
739
Lila
80
Narancs
14
Piros
812
Rózsaszín
105
Sárga
496
Szürke
230
Vörös
299
Zöld
826

összes
6133
átlag
471,8


Az alapszínnevek sorrendje a Költők kategóriában:

1.
fehér
1142
2.
fekete
887
3.
zöld
826
4.
piros
812
5.
kék
739
6.
sárga
496
7.
barna
378
8.
vörös
299
9.
szürke
230
10.
bíbor
125
11.
rózsaszín
105
12.
lila
80
13.
narancs
14

6133

Átlag: 471,8;   Szórás = 356,2;   Relatív szórás = 75,5%

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.