SÁRGA
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
23

Kontextus: akác, arc, falevél, köd, láng, rózsa, virág
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Megsimogatta sárga arcom
És kacagott, kacagott:
Alágyujtott az álmaimnak
A sárga láng. Hamvadok, égek
Piros hajón, kék Oceánon
Borítsanak be sárga ködök
E sárgaságos földön máma
Lihegve lapul meg a kétség
Lemondani tanít a hulló,
Búcsúzó, sárgult falevél...
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
54

Kontextus: arany, arc, borju, csillag, csizma, fény, gyűrű, halál, hold, láng, lé, levél, ló, lomb, pecsét, réz, sugár, tigris
Változat: sárgazöld
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Veti magát sárga lovára,
Vágtat a ló messzi határra
Mint a gyémánt, oly tündöklő,
Mint az arany, olyan sárga.
Sárga csizmáján nincs egy mákszemnyi sárga,
Legöregebb lenne az a zsibvásárba’;
Domb emelkedett már Toldi Miklós testén,
Amelyet az őskert, bánatja jelével,
Behinte lehulló, sárga falevéllel.
A szőke fényü légből visszahárul
És sárgazölddé lesznek a sugárok,
Melyekben a kelő nap átszivárog
Hej? micsoda módjok volt akkor a táncban!
Patak módra folyt a sárgalé* a sáncban;
Akkor volt igazán borjunyúzó péntek
– sárgalé: sáfránnyal készült húsleves vagy mártás, finom étel
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
59

Kontextus: arc, ég, folt, homok, kalap, koszorú, köd, könyv, levél, lobogó, lomb, mirigy, oroszlán, ruha, selyem, virág,
Változat: fehéressárga, sárgatag
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Elszállt a nyárnak utolsó viharja,
nyúlt jegenye szomjassan andalog,
sárgúlva rogynak árva kazalok,
sárgúl a nyírott róna törpe sarja
Dalolva hordja sárga koszorúját
kalászból, mint bús asszony, tétován,
kin sárga napfény jegyzi mélabúját
s bús olajág, hogy arca halovány.
Fonnyadó, sárgúló
ribizkebokor,
neked ősz már ez a nyár!
Zöld ruha, piros ruha, sárga, barna...
A könyvek varázsa odavan ma.
Szerte a vizen 
reszketnek a lámpák:
fekete réten
sárga virágok 
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
30

Kontextus: alma, arc, bőr, falevél, félelem, hajnal, halál, kalász, ló, oroszlán, ruha, sárgadinnye, virág,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Sárga a félelem, mert színét elvette,
Hogy az ember magát veszélybe ejtette.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek
Nyergeljétek fel szeg sárga* paripámat;
– szeg sárga: barnássárga
Sárgán se múlt el tetszisége,
Sárgán is ékes rózsa volt:
De élte lángja fogytig ége,
És elnyelé e néma bolt*.
– bolt: sírbolt, kripta
A múló setétség ellankadásával
Sárgúlt már a hajnal első világával;
Test erőtlensége, a láb tántorgása,
Inak gyengesége, a bőr sárgulása,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
30

Kontextus: bor, dinnye, éjszaka, fény, fog, fű, láng, lomb, méz, száj, szalma,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Telt-mult naponta, sárgán görbülő;
szalmát számolt, vagy nézte az eget,
a csillagokban szíve zizegett.
Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, -
kis, búvó országokra rálehel
a tátott tőke sárga szája.
Sárga füvek a homokon
Csontos öreg nő ez a szél

Egy pók fut át a homokon, a dél
csiszolva űl a sárga füveken
Sárga fény ég
zöld-kék testén, melyet az est
hamvas ujjával nem talál már.
Tollászkodnak a sárga lombu fák,
féllábon állván a hunyorgó napban
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
103

Kontextus: arc, árnyék, bútor, csönd, dohány, ég, fa, fény, föld, haj, halott, határ, hold, hőség, illat, kalász, lámpa, léggömb, levegő, mécs, ősz, pára, part, pusztaság, regény, réz, rózsa, sajt, szalag, szalma, tinta, vénség, vér, zászló,
Változat: feketesárga, kénsárga, napsárga, piros-sárga, pokoli-sárga, sárgazöld, sötétsárga, szalmasárga
Szinonima: sáfrány/sáfrányszínű
Forrás »
Néhány idézet:
Betegágyamba fekszem,
künn sárga napfény, haldoklik a nyár.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával írnék egy kisleánynak
Kénsárga légbe forróság inog,
őrjöngenek a buja jázminok.
Máskor rikító fény és sárgaság.
A tűz fölgyújtja vágyaink dalát
Még egynéhány merész év,
aztán a férfikor s a sárga vénség.
Ez a jutalom és a bér
Anglia vére, sárga vér*
– sárga vér: arany
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
93

Kontextus: búza, kazal, kukorica, láng, lepke, levél, madár, nyár, palást, rét, réz, selyem, szalma, tök,
Változat: apokalipszis-lóhúgy-sárga, aranysárga, epesárga, kénsárga, mongol-sárga,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Pihennék, de csak ájulok,
zöld levél alatt sárgulok.
Forró nap halálra itél,
életbe emel esti szél.
Sárga palástban kérte az esőt
papunk, mert sárgán égett a határ,
tömjénnel füstölt istene előtt,
Eljött a nyár, a drága nyár,
sárgába nyílt a zöld határ,
szellő a fénnyel egybekelt,
Téged a zsarnokság, ármány szüntelen ijesztenek,
neked a sárga árvácskák is rettentő tigrisfejek!
te sólyom, aranycsőrű,
te sárga, sárga, sárarany* körmű,
– sárarany: sárga arany
Addig is
a balsorsoddal büntetsz, történelmed
seregély-tatárjárás, mongol-sárga
aszály, tarack*, labancos kuszadék,
– tarack: gyomnövény
Próza:
Kezdetben a sárga színt se tűrhettem, különösen a nyers tojásét. Túrós rétes ha tojástól sárgállt, nem ettem.
(Nagy László: Életem)
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
39

Kontextus: alma, avar, ég, fa, fal, fény, hó, kankalin, kép, láb, láng, len, levegő, lomb, mályva, nap, sörény, szem, test,
virágpor,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Galamb, galamb! Röpítsd fel hát a képet,
a sárga mögött lengesd meg a kéket,
hogy megmaradjon, mozdulatlan,
egy szárnycsapásnyi mozdulatban.
Zötykölve himbál lassu útján,
sárga-sörényes, néma hullám.
Kövér gyümölcsök tarka halma
állt sárgalángú fák alatt
és sárga volt az édes alma
és sárga, sárga volt a nap.
A part síkos volt, mint a szappan,
a napfény sárga, minta len,
és bent a forró rőt iszapban
a talpunk csúszott, meztelen.
Akácfa, akácfa,
sárga lombot hullató.
Kezemre, kezemre
mintha hullna sárga hó.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
44

Kontextus: arc, cserebogár, éjfél, erdő, fa, fény, föveny, haj, halál, hold, kabát, kalász, kéz, kígyó, lomb, ősz, vidék,
Változat: aranysárga,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Legyen ősz, de szép, szelíd, derült ősz,
Sárga lombon fényes napsugár;
Sárga lomb közt zengje végdalát egy
A tavasztól elmaradt madár.
Láttam kiszáradt sárga arcokat,
Sárgák valának, mint az éji hold,
És oly gazdag!... aranysárgán
Ringatózik rónaságán
A kalászok óceánja;
Tarka madár nem fütyörész az ágon,
Sárgapiros levél csörög a fákon,
Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Drága, ékes uj ruhám volt,
S volt ruhámon folt hátán folt,
Zöldre raktam sárgát, kéket...
Szent atyám, be tarka élet!
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A sárga szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
21

Kontextus: alma, bogyó, ember, félelem, ház, ősz, rigó, sár, trombita, úr, vidék, virág,
Változat: aranysárga
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Vagy talán szíves bolond lehetnék
s élhetnék fenn a sárga házban sárga
virágok közt, nyakamban kis kolomp...
Száll a tavasz kibomolt hajjal, de a régi szabadság
angyala nem száll már vele, alszik a mélyben, a sárga
sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan,
a nyír ezüstös ingben
immár avarban kószál,
s holnap vidékeinken
újból a sárga ősz jár.
És itt a szemedben a gyöngyszinü, gyönge verőfény
permetegén ragyog által a kék.
Sárgán fut az ösvény,
vastag avar fedi rég!
Felhőt öltek, vére hull az égen,
lenn, parázsló levelek tövében
ülnek a borszagú, sárga bogyók.
A fázós rügy nem bujt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
23
Arany János
54
Babits Mihály
59
Csokonai Vitéz Mihály
30
József Attila
30
Kosztolányi Dezső
103
Nagy László
93
Nemes Nagy Ágnes
39
Petőfi Sándor
44
Radnóti Miklós
21

 
496


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.