Megjegyzések
Szóösszetételek, szókapcsolatok, állandó és gyakori jelzős szószerkezetek: olyan szókapcsolatok gyűjteménye, melyek két vagy három szóból állnak, ebből az egyik (rendszerint valamelyik előtag) egy alapszínnév.


A kohézió mértéke
A színnév és a másik szó, a 'tárgy' között a kohézió különböző erősségű lehet:

– Szóösszetétel:
új jelentésű szó keletkezik: pl. ’szürkeállomány’, ’sárgaház’, amit egybe írunk.

– Szókapcsolat:
rögzült szószerkezet mint pl. ’Picasso kék korszaka’, ’rózsaszín szemüveg’, ’zöld-fehér gárda’ stb., ezeket rendszerint külön írjuk.

– Gyakori jelzős szószerkezet:
egyes 'tárgyak' gyakran társulnak bizonyos színnevekkel, pl. az alma jelzője legtöbbször a 'piros', jóllehet többféle színű alma van. A ’piros alma’ különösen sokszor fordul elő dalokban, mesékben, mert a szépség, fiatalság, egészség, termékenység szimbóluma.

– Fajtajelleg megkülönböztetése:
egy 'tárgy' különböző színekben fordulhat elő, melyek nem egyszerű színváltozatok*, hanem különböző tulajdonságokat hordoznak: pl. a bors lehet fekete, fehér, zöld és piros/vörös; a réz lehet vörös, sárga, barna.
(Egyszerű színváltozatok, pl.: piros/kék/szürke/zöld stb. sapka. Ilyen szókapcsolatok nem szerepelnek a gyűjteményben.)

Az élőlények (növények, gombák, állatok) neve külön kategóriában szerepel (→Faj- és fajtanevek), mert olyan sok van belőle. Csak akkor említem a Szókapcsolatokban, ha tágabb vagy metaforikus értelemben is használjuk (szürke farkas, fekete párduc), ill. ha további információ tartozik hozzá (pl. bíborcsiga, zöld borostyán), ez utóbbi rendszerint színekkel, festékekkel kapcsolatos tudnivaló.


Szófajok
A szócikkek túlnyomórészt főnevek (öv, arany, túra stb.)
Van néhány ige, ami minden színnévvel együtt állhat: pompázik, úszik, hajlik stb.


Idegen eredetű kifejezések
Jónéhány idegen eredetű szókapcsolat is meghonosodott vagy meghonosodóban van a magyar nyelvben (pl. zöld szemű szörny, Vörös lista, Kék barlang). Vannak, melyeket inkább eredeti nyelven mondunk, bár ismert magyar fordításban is: pl. blue box technika, film noir. Ez utóbbiakat a magyar szavak sorrendjében közlöm: kék doboz (blue box), fekete film (film noir), stb.


Példamondatok
A szókapcsolatokat képekkel, példamondatokkal illusztrálom, és/vagy rövid definíciót adok meg.

A példamondatok túlnyomó többségét az interneten kerestem ki.
Az irodalmi idézetek forrását szélesen értelmeztem: nemcsak a kanonizált irók, költők sorait emeltem be, hanem műkedvelő költőkét, lektűr- és slágerszerzőkét is. Az volt a legfontosabb, hogy a kifejezés létező szövegben szerepeljen.

Általában megadom a szerzőt, a szövegkörnyezet típusát (cikk, fórum, szaknyelv stb.), idegen nyelvű szerzőtől vett példamondatoknál a fordítót. Közlöm a példamondathoz kapcsolódó évszámot is, ha úgy vélem jelentősége lehet.

Tekintve, hogy az interneten dinamikusan változnak az adatok (új anyagok kerülnek föl, mások eltűnnek), időben változhat az előfordulások száma, a források helye stb.

Azokat a szókapcsolatokat, amelyekben két színnév is szerepel (pl. kékre-zöldre ver, barnapiros, lila-fehérek) mindkét színnévnél közlöm.


Helyesírás
Számos szókapcsolat, különösen a szaknyelvben, előfordul egybe- és különírva is, ilyenkor mindkét alakot közlöm. A régi szövegekben és általában a példamondatokban meghagyom az eredeti írásmódot.


Jelölések
– Minden címszó előtt egy (10x10 pixel) színes négyzet látható.
– Az idézet eredeti szövegéből kihagyott rövid részeket három pont jelzi.
– A magyarázatként vagy kiegészítésként beszúrt szavakat szögletes zárójelbe teszem.
– A csillaggal jelzett szóhoz megjegyzést, magyarázatot fűzök a példamondat után.
– A jobbra mutató nyíl (→) utal arra, hogy az adott szó valahol (akár egy másik színnév oldalán) mint önálló szócikk szerepel.
– Utalás címszavakra: a kettősnyíl karakter (») másik címszóra mutat, pl. három szóból álló kollokáció másik tagjára, szinonimára stb., de rendszerint ugyanazon színnév oldalán. Nem számít bele a címszavak számába. Az ilyen címszó előtt egy színes keretes (üres) négyzet áll.


Index
A Szókapcsolatok gyűjteményét kiegészíti egy Index, mely valamennyi szót, a szinonimákat és változatokat is betűrendben tartalmazza, ezért itt a címszavak száma (átlagban 11%-kal) nagyobb.


Adatok
A tizenhárom alapszínnévből 1591 szókapcsolatot találtam, (színnevenként átlag 122,4). Sorrendben legtöbbet a VÖRÖS, ZÖLD, FEHÉR szavakkal, legkevesebbet a LILA szóval.
Sorrend

Ezek az adatok megerősítik azt a feltevést, hogy a vizsgált tizenhárom színnév valóban alapszínnév funkciót tölt be, mert még a lilának is 37 szókapcsolatára találtam példát.

A ’VÖRÖS’ első helye összefügg azzal, hogy a „kommunista” metonimája:
a 228 címszóból 57 (25%) ilyen értelemben szerepel. (A 57 címszó között 23 olyan van, ami nemcsak „kommunista” összefüggésben fordul elő, pl. ’vörös pestis’, ’vörös könyv’)

A ’ZÖLD’ gyakori előfordulása összefügg azzal, hogy a „környezetvédő” metonimája: A 219 címszóból 47 (21,5 %) ilyen értelemben szerepel. (A 47 címszó között 13 olyan van, ami nem csak „környezetvédő” összefüggésben fordul elő, pl. ’zöldbeton’, ’zöld folyosó’ stb.)

Szúrópróbaszerűen vizsgáltam más egytagú színneveket is (pl. türkiz, drapp, bordó, rőt, azúr), de a találatok száma lényegesen alacsonyabb volt, alig néhány: pl. rőtvad, Skarlát betű (regény címe), Azúr-part (dél-francia tengerpart). Ezek a színnevek nem felelnek meg az alapszínnév kritériumoknak.


Piros-vörös és bíbor
Ebben a kategóriában a VÖRÖS (228) kétszer gyakrabban fordul elő, mint a PIROS (113), sőt a kategória élén áll. A BÍBOR a 11. a tízenhárom alapszínnév között, 67 előfordulással, ezért –véleményem szerint– alapszínnévnek tekinthető.

A gyűjteményből kiderül, hogy a BÍBOR a magyarban egyértelműen a vörös/piros színhez áll közelebb és nem a lilához, ahogy néhányan (akik jobban tudnak angolul, mint magyarul) vélik. A téves képzet abból adódik, hogy az angol 'purple' egy szélesebb színtartományt jelöl, amibe beletartoznak a nálunk lilának nevezett színek is.

Megnéztem, hogy a 'bíbor' szót tartalmazó szókapcsolatok melyik színhez (vörös/piroshoz ill. lilához) állnak közelebb. A „bíbor ajak”, „bíborpír”, „bíbor tölgy”, „bíbor vér” stb. egyértelműen a vörös/piroshoz közeli árnyalatok.
A 67 címszóból 19 ilyet találtam, ami 28%. A lilához közeli szín (nem lila, csak hozzá közeli !) mindössze 2 van („bíbor béka” és „tűroszi bíbor”), ami 3%. A többi szókapcsolatban nehezen eldönthető, hogy a bíbornak milyen árnyalatáról van szó, mert metaforikus (pl. 'fenséges') jelentésében használják.
Érdekes, hogy a köznyelvben a bíbor nem túl sokat használt színnév, de filmek, irodalmi művek címében, kortárs versekben, kisvállalkozások, termékek nevében gyakorta előfordul. Ha valamire nagyon szép színt akarnak mondani, akkor bíbornak nevezik.barna
73
bíbor
67
fehér
203
fekete
199
kék
149
lila
37
narancs
48
piros
113
rózsaszín
68
sárga
110
szürke
77
vörös
228
zöld
219

összesen:
1591
átlag
122,4Az alapszínnevek sorrendje a Szókapcsolatok kategóriában:

1.
vörös
228
2.
zöld
219
3.
fehér
203
4.
fekete
199
5.
kék
149
6.
piros
113
7.
sárga
110
8.
szürke
77
9.
barna
73
10.
rózsaszín
68
11.
bíbor
67
12.
narancs
48
13.
lila
37

   
1591

Átlag: 122,4;   Szórás = 66,3;   Relatív szórás = 54,2%

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.