KÉK
Szólások


Szólások

  21 címszó
Beszélhet nekem kéket-zöldet
  : Összehordhat bizonyságul akármit, nem hiszek neki.
  – régi, népnyelvi

Ha haragszik, majd megbékül vagy a háta majd megkékül
  Ha nem békül, majd megkékül
  : Ha sokáig haragszik, még meg is verik.
: Sokat mérgelődő, haragtartó emberre mondják.
  – régi, népnyelvi

Hupikék a háta, jajvörös a combja
  Felruházták hátát hupikékkel és jajvörössel
  : Alaposan elverték.
  – régi, népnyelvi

Hupikék, delivörös, látatlan színű
  Sárgaveres, kopikék
  Színnév változatok:
kupikék, jajvörös, tulipiros, daliveres
  : Ilyen színű ruhát ígérnek tréfásan annak a gyereknek, akinek nem akarnak vagy nem tudnak semmilyen ruhát sem venni.
: Kitérő válasz arra a kérdésre, hogy milyen színű valami.
: Rikító színű, ízléstelen, tarkabarka ruha.
: A 'kopikék', a 'hupikék' változata, a népetimológia szerint azt fejezi ki, hogy a kék leghamarabb veszti el a színét, azaz kopik.
  – régi, népnyelvi, tréfás

Kék nadrágra vörös/veres folt
  Utálatos, mint a kék posztón a vörös/veres folt
  Veres nadrágra kék foltot varrtak
  : Ízléstelenül rikító.
: Nem egymáshoz való emberekre, össze nem illő dolgokra mondják.
  – régi, népnyelvi

Kék szem úri szem, sárga szem macskaszem, fekete szem cigányszem
  – népi megfigyelés

Kékre verték
  Kékre-zöldre verték
  : Kék és zöld foltok borítják a testét.
  – régi, népnyelvi

Keresi / kergeti a kék madarat
  : Keresi a boldogságot.
: A kék madár a boldogság szimbóluma.

Kékül a gyomra
  : Túl sokat beszél.
  – szleng

Majd ha fagy, hó lesz nagy, majd ha zöldre virágzik, kékre fagy
  : Semmikor, sohanapján.
  – tréfás

Olyan kék, mint a posztó
  Úgy megverték, hogy olyan lett, mint a kék posztó
  : Alaposan megverték, a veréstől kék a bőre.
: Kék posztó: régen falun az ünnepi férfiviselet anyaga és színe volt.
  – régi, népnyelvi

Olyan lett a háta, mint a kék kökény
  : Alaposan megverték, a veréstől kék a bőre.
  – régi, népnyelvi

Olyan, mint a rézgálic*, kéket mutat, zöldet fest
  Kéket mutat, zöldet fest
  : Kétszínű ember.
: Rézgálic: kék színű kristály, növényvédő szerként és több más vegyipari művelethez használják.
  – régi, népnyelvi

Szabtak neki hupikék nadrágot jajveres posztóból
  Mértek neki nadrágot hupikék posztóból
  : Megnadrágolták, elfenekelték.
: Az ütések nyoma kék és vörös.
  – régi, népnyelvi

Szőke haj, kék szem
  : A szőke embernek rendszerint kék vagy világos szeme van.
  – népi megfigyelés

Úgy megütlek, hogy még a levegő is megkékül körülötted
  Egyszer ütöttem mellé, azóta kék az ég
  : Az ütés nyoma kék.
: Fenyegetés.

Úgy mérgelődött, hogy egészen elkékült belé
  – régi

Veszek neked szép ruhát, dali vereset, hoppi kéket, látatlan színűt, hallatlan hírűt
  : Ezt ígérik tréfásan annak a gyereknek, akinek nem akarnak vagy nem tudnak semmilyen ruhát sem venni.
  – régi, népnyelvi, tréfás

Vettek neki dolmányt hupikéket, jajvöröset
  : Megverték. Az ütések nyoma kék és vörös.
  – régi, népnyelvi, tréfás

Viseli a kékjét
  : Meglátszik rajta a verés nyoma.
  – régi, népnyelvi

Zöldet-kéket fecseg
  : Össze-vissza beszél.
  – régi


Közmondások

  3 címszó
Bor, búza, békesség és feleség ékes:
széna, szalma, szalonna és a ruha kékes
  : Magyar ember vágya.
: A 'kékes' ruha az ünnepi viselet volt a régi paraszti társadalomban, a jómódot és köztiszteletet fejezte ki.
  – régi, népnyelvi

Felhők fölött mindig kék az ég
  A (gomolygó) felhők felett örökké kék az ég
  : Most szomorú vagy, de valahol vár rád a boldogság.
  – közhely, slágerbölcsesség

Zöld a kökény, majd megkékül
  : Türelem! Változik még a helyzet, nem marad mindig így.
  – régi, népnyelviSzállóigék, idézetek

  2 címszó
Kívánom, ifjú barátom, hogy mindig kék legyen az ég ön felett
  – Marcel Proust

Mindenki színes szemüveggel születik, ki kékkel, ki zölddel, ki sárgával, ki rózsaszínűvel. Csak én születtem színes üveg nélkül.
  – Gárdonyi Géza


Szóláshasonlatok

7 címszó
Kék, mint a ...
Olyan kék, mint a ...
~ ég |
~ ibolya |
~ kökény |
~ posztó |
~ szilva |
~ tenger
óceán
|
~ víz |

4 címszó
Kék a szeme, mint a ...
Olyan kék a szeme, mint a ...
~ ég |
~ ibolya |
~ nefelejcs |
~ kökény | 'kökényszemű'


– Gyermekszövegek:

Találós kérdések

  7 címszó
Előbb veszen zöld ruhát,
majd veszen fehéret,
ezek után ismét zöldet,
azután vöröst,
végül pedig kéket.
Ha nem eszed időben
meghal feketében
(Szilva)
Erdőn, mezőn apró kelyhek,
kékek, sárgák, pirosak.
Eleséget bennük lelnek
lepkék, méhek, darazsak.
(Virágok)
Feketébe kezdődik
feketébe végződik
mégis kéknek mondják
(Duna)
Kék a feje,
a lányoknak nagy kedvence
(Búzavirág)
Kék lámpája villogó,
szirénája vijjogó.
Nem ok nélkül szirénáz,
siet, hogyha ég a ház.
(Tűzoltóautó)
Kék mezőben szép ezüstnyáj legelész
Közötte egy fényes pásztor heverész
(Hold és csillagok)
Szép fehér ruhámban
kék mezőben állok,
aki a földről nézi, azt hiszi bárányok
...
(Felhő)

Mondókák (versikék, dalok, játékok...)

  26 címszó
A kék szilva
Rád nevet,
Alma, körte
Integet.
Akinek a szeme kék,
Takarója a nagy ég.
Akinek a szeme zöld,
Puha ágyat vet a föld.
Akinek barna,
Eledele alma.
Akinek fekete,
Liliom a tenyere!
Alsó kék ég,
Felső szép ég, ,
Dicsérd uradat!
– újévre
Azt mondják a cinegék,
itt a tavasz, nyitni kék.
Kék ibolya, gyöngyvirág,
csupa öröm a világ!
Húzzátok a tánczra,
Kék selyem módra,
Zöld galárisra*,
– galáris: gyöngysor
Iciri-piciri emberkék
nézik az ég milyen tengerkék.
Dombon a fű milyen bársonyzöld,
léptükre a rigó új dalt költ.
Kék kalazsia*, sárga selyem rojtja.
Azt izente Reré Róza
Piros pünkösd hajnalára
Koszorúkat fonjunk.
– kalazsia: posztófajta. Több névváltozata van: karazsia, karazsina, garazsia, karmazsinka
– játék
Kék kő, veres kő
Bújj ki, kígyó fülemből
– gyógyító mágia
Kék kő, veres kő
Bújj ki a fülemből
Vagy vereset vagy kéket,
vagy egy darab festéket
Kék kötő pántlika,
Aranycsipke,
Eredj ki!
– játék
Kék paradicsom,
Liliom, liliom,
Elloptad rózsámat,
Jól tudom, jól tudom.
– játék
Kék selyem ostya,
Veres garádicska*.
– garádics: lépcső
– játék
Kék selyem ostya,
Zöld selyem ostya,
Szeder szeder* szép Mariska,
Fordulj angyal módra.
– szeder: szederszemű, vagyis sötétszemű
– játék
Kígyó, béka, gyere ki a fülemből
Kékre, zöldre, sárgára, mindenféle fajtára
– ha fürdés közben víz jut a fülbe
Kispilon, kispilongi rózsa.
Rózsa volnék, piros volnék,
Mégis megfordulnék.
Kék selyem ostya,
Zöld kalárizsa*
– kalárizs: gyöngysor
– játék
Köszöntelek, hóvirág,
telet űző kisvirág.
Hópadkára könyökölsz,
hófehérben tündökölsz.
Figyeled, kék-e az ég,
s szól-e már a nyitnikék?
Láncz, láncz, Eszter láncz,
Eszter lánczom czérna,
Kék alamizsna*
– alamizsna: könyöradomány. Itt a 'karazsina' szó torzult változata, ami egy posztófajtát jelent.
– játék
Macska mekeg, kék kecske ugat,
vadászt lőnek a szürke nyulak.
Piros arc, piros nyár,
Áfonyakék szembogár,
a pillái lombok.
Szemében kéken derül az ég.
Tavaszodik! A télből elég!
Virágozzék kékes, kékes liliomot
S nyerjen az egekbe’ fényes koronákot
– locsolkodó dal, régies
Vörös az ég, vörös a kék,
Piros a por, a polc, a szék,
– Finy Petra
Zöld erdőbe’ jártam,
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni?
Zöld erdőben, zöld mezőben
Kék virágot szedtem.
Kék virágom gyöngyharmattal
Meg is öntözgettem.
Zöld selyem ostya,
Kék karmazsin csizma,
Színom-szánom szent Mariska,
Fordulj ki az útra.
– játék
Zöldebb a fű,
az ég kékebb,
fényes május
köszönt Téged.

– Anyák napjára


– Nyelvi játékok:

Nyelvtörők

  4 címszó
Két pék két szép kék képet kér.
  A pap és a pék két képet kap. Kár, hogy mindkét kép kék.
Két pap – kék pap
  Két kék pap két képet kap.
Két kis kék pap két kék képet kap.
Két kék kőkút körül ireg-forog törpe tarka kurta farkú török tyúk.
  Két kék kút körül két kék tyúk kerül.
Síkra szálltak az ENSZ kéksisakosai és a szíkh szélsőségesek.


Tükörmondatok

  2 címszó
Géza, kék az ég.
Kék cseppecskék.

Megjegyzés: a 'kék' tükörszó (palindrom)!


Földrajzi nevek

12 címszó    
Kék település Szabolcs-Sz.-B. megye
Kékcse település Szabolcs-Sz.-B. megye
Kéked település Borsod-A.-Z. megye
Kékes település Beszterce-N. megye
Kékesd település Baranya megye
Kékestető település Heves megye
Kékkút település Veszprém
Kékes, Kékes tető hegy Mátra
Kékítő-hegy hegy Felvidék
Kék-Nílus folyó Afrika északkeleti részén
Kék-Kálló patak/völgy patak Hajdú-B. megye
Kék-barlang barlang Capri, Olaszország;
Horvátország; Montenegro stb.

- Összes -

Szólások
21
Közmondások
3
Szállóigék, idézetek
2
Szóláshasonlatok
11
Gyermekszövegek
33
Nyelvi játékok
6
Földrajzi nevek
12

 
88

Megjegyzések »--- B Ó N U S Z ---

Viccek

1950-60-as évek
Két barát elhatározza, hogy disszidálnak, de Moszkvába, mivel nyugatra már olyan sokan mentek.
Egyikük vállalja, hogy előremegy, és ha már megtapasztalta, milyen ott az élet, megírja levélben.
De mivel nem árt az óvatosság, megállapodnak arról is, ha a levelet kék tintával írja majd: abban mindent szó szerint kell érteni. Ha viszont pirossal: mindennek az ellenkezője lesz az igaz.
Megjön az első levél, ami kék tintával van írva.
„Itt minden nagyon remek! Rögtön kaptam új állást, remek fizetéssel, és lakást is. A hatóságok szívélyesek voltak, az emberek vendégszeretőek, és nagy a szabadság az élet minden területén. Az üzletek zsúfolásig vannak tömve áruval, és röhejesen olcsók, mindent lehet kapni, kivéve piros tintát...”

– Apu, ez milyen gyümölcs?
Kék szilva.
– Akkor miért lila?
– Mert még zöld.

– Az az érzésem, hogy a pasim nős.
– Miből gondolod?
– Tegnap rúzsnyomokat hagytam az arcán, és ma ugyanott kék foltok vannak.

Egyszer ütöttem mellé, azóta kék az ég...
(Graffiti)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kék város.
Kék házak, kék parkok, kék kertekben kék emberek kék paradicsomot termesztettek.
A várost átszelő kék folyó partján állt egy kék palota, s annak egyik kék szobájában üldögélt egy kicsi piros törpe és ezt mondogatta magában:
– Hű, de nem illek én ebbe a mesébe!

Ha egy hupikék törpikét fojtogatnak, milyen színe lesz?

Kék erdőben jártam,
zöld ibolyát láttam,
holnap megyek szemészetre.

Milyen a Mátra csúcsa éjjel?
Sötétkékes.

Nő kiabál az aluljáróban:
Kék ibolyát tessék, kék ibolyát tessék!!!
Odamegy hozzá egy rendőr:
– Hölgyem, itt nem szabad árulni, igazolja magát! Hogy hívják?
Kék Ibolya!

Valahol Amerikában…
Iskolásokat szállító autóbusz robog az országúton. Egyszer csak összeverekednek a fehér és fekete diákok. A tanító néni nem bír velük, megkéri a sofőrt, hogy segítsen. A sofőr megállítja a buszt, mindenkit leszállít.
Elkezdi magyarázni a gyerekeknek, hogy Amerikában nincs faji megkülönböztetés, s hogy nem szép dolog a verekedés. Végül sorba állítja őket, s így szól:
– Felejtsük el azt, hogy fehér meg fekete. Legyen mindenki, mondjuk kék. Irány a busz, mindenki szálljon fel. Elöl a világoskékek, hátul a sötétkékek...

Zöld erdőben nem jártam,
Kék ibolyát nem láttam.
Nem akart hervadni,
Nem-e kell locsolni?

 
Könyvcímek

Susan Vreeland:
Ady Endre:
Hunyadi József:
Edgar Wallace:
H. De Vere Stacpoole:
Boris Vian:
John Steinbeck:
Csaplár Vilmos:

Szilágyi Ákos:
Molnár Ferenc:
Jörg Kastner:
Esterházy Péter:
Esterházy Péter:
Maurice Maeterlinck:
Fekete Gyula:
Edgar Wallace:
Kurt Vonnegut:
Anatole France:
Fejes Endre:
Wass Albert:
Sőtér István:
Szabó Magda:

A jácintkék ruhás lány
A kék álom, novellák
A kék hegyek kapitánya
A kék kéz
A kék lagúna
A kék liba
A kék öböl
A kék szem és a rózsaszínű mellbimbó históriája
A kékek és a zöldek
A kékszemű
Az ördög színe kék
Egy kék haris
Egy kékharisnya följegyzéseiből
Kék madár
Kék sziget
Kék test, piros sapka
Kékszakáll
Kékszakáll hét felesége
Kéktiszta szerelem
Mese a kék hegyekről
Rózsaszín és kék
Sziget-kék
 
Filmcímek

A kék angyal
 (1930, r.: Josef von Sternberg, Der blaue Engel)

A nagy kékség
 (1988, r.: Luc Besson, Le grand bleu)

Három szín: kék
 (1993, r.: Krzysztof Kieslowski, Trois couleurs: Bleu)

Kék lagúna
 (1980, r.: Randal Kleiser, The Blue Lagoon)

Kék rapszódia
 (1945, r.: Irving Rapper, Rhapsody in Blue)

Kékmadár
 (2013, r.: Lance Edmands, Bluebird)

Kéktiszta szerelem
 (1969, r.: Szőnyi G. Sándor)

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.