ZÖLD
Szólások


Szólások

  25 címszó
A rossz van benne, mint a zöld butykosban, mikor üres.
  – régi, népnyelvi, tréfás

A szomszéd rétje mindig zöldebb
  : A másé mindig szebbnek, jobbnak tűnik.

Beszélhet nekem kéket-zöldet
  : Összehordhat bizonyságul akármit, nem hiszek neki.
  – régi

Beszélj vele, zöld kályha, majd megmondja a válla
  : Hiába beszél neki az ember, nem lehet tőle megtudni semmit.
  – régi

Fog, mint a zöld festék
  : Labdajátékokban a jó kapusra mondják: megfogja a labdát.
  – sportnyelvi
– tréfás

Kékre-zöldre verték

Kevés (vagy), mint kecskebékán a zöld festék
  : Lekicsinylés.
  – tréfás, gúnyos

Lelkem zöldje!
  : Gúnyos megszólítás, tréfás dorgálás.
  – régi, népnyelvi

Majd ha fagy, hó lesz nagy, majd ha zöldre virágzik, kékre fagy
  : Soha, semmikor.
  – régi, népnyelvi

Majd, ha kocsim rúdja kizöldül
  : Akkor hiszem el, akkor teszem meg, vagyis soha.
  – régi, népnyelvi, tréfás

Megjött Antal Budáról, zöld ágat hozott orrában
  Megjött Antal Budáról, zöld ágat is hozott
  : Féleszűt küldtem, soká maradt, bolondul végzett.
: Nevetséges kifogásokra mondják.
  – régi, népnyelvi, tréfás

Mese a zöld disznóról
  Zöld disznóról mesét mondok
  : Nem igaz az!
: Olyasmit mondok, amilyet még nem hallottatok!
: Hihetetlen (és nem igaz) történet.
  – régi, népnyelvi

Nem eszik többet zöld káposztát
  : Meghalt
  – régi, népnyelvi

Olyan sápadt, mint a zöld béka
  : Rossz színben van, zöldes, sápadt az arca.

Olyan, mint a rézgálic, kéket mutat, zöldet fest
  Kéket mutat, zöldet fest
  : Kétszínű ember.
: Rézgálic: kék színű kristály, növényvédő szerként és több más vegyipari művelethez használják.
  – régi, népnyelvi

Ragadós, mint a télizöld
  Beleragaszkodik, mint téli zöld a falba
  : Téli zöld: kúszónövény, pl. vadszőlő, borostyán.

Sok zöldet összehord
  : Ostobaságokat beszél.

Úgy kiált, mint a zöld béka
  – régi, népnyelvi

Úgy mérgelődött, hogy egészen elzöldült belé

Vágyódik, mint a kecske a zöld ágra
  Áhítja, mint kecske a zöld ágat
  : Nagyon vágyik valamire.
  – régi, népnyelvi

Zöld ágra jut / vergődik
  Nem lehet vele zöld ágra vergődni
  : Boldogul, megállapodik.
: Nehéz helyzetet megold.
: Megállapodásra jut, eredményt ér el.

Zöld határátlépővel jön
  : Illegálisan lépi át a határt.

Zöld karikát hányt a szeme
  : Megverték.
: Éhes.
: Keményen bántak vele, meg volt szorulva.
: Rosszul van.
  – régi, népnyelvi

Zöld utat kap / ad
  : Szabadon cselekedhet.
: Engedélyt ad valamire.

Zöldre feketít
  : A már kikelt vetést (a zöldet) beszántja.
: Értelmetlenül dolgozik.
  – régi, népnyelvi


Közmondások

  8 címszó
Amint műveled a kertet, úgy termi a zöldet
  : Az eredmény a szorgalomtól, a beléfektetett munkától függ.
  – régi

Erdő nincsen zöld ág nélkül
  : Ahogy az erdőhöz hozzátartozik a zöld ág, ugyanúgy a fiatalsághoz a szerelem.
  – régi, népnyelvi

Ha Tibor napjára még nem zöldek a rétek, a gazdák túlzott jó termést nem remélnek.
  – régi, népnyelvi, népi meteorológia

Hogy madarat csalják, lépet zöldre hagyják
  A lépet is zöldnek hagyják, hogy hamarabb megcsalhassák a madarat
  : Gyakran csak azért tüntetnek fel kedvező színben valamit, mert így akarnak rászedni, kihasználni, bajba sodorni valakit.
: Lép: fagyöngyből készített ragadós anyag.
: Vö. lépre csal.
  – régi, népnyelvi

Mire a gyep kizöldül, a paripa éhen vész
  : Időben kell meghozni a döntéseket ill. elvégezni a munkát.
  – régi, népnyelvi

Szegényember nem jut zöld ágra, hacsak fel nem akasztja magát
  : Aki szegény, sehogy sem tud boldogulni.
  – régi, népnyelvi

Zöld a kökény, majd megkékül
  : Türelem! Változik még a helyzet, nem marad mindig így.
  – régi, népnyelvi

Zöld szamarat, kálvinista molnárt sose lehet látni
  : Ami ritkán szokott előfordulni, azzal nem is találkozik az ember.
  – régi, népnyelvi


Szállóigék, idézetek

  3 címszó
Mindenki színes szemüveggel születik, ki kékkel, ki zölddel, ki sárgával, ki rózsaszínűvel. Csak én születtem színes üveg nélkül.
  – Gárdonyi Géza

Szürke minden elmélet, drága barátom, de zöld az élet aranyló fája
  – Johann W. von Goethe (1749-1832), német költő, polihisztor
Uram, vigyázz, hogy féltékeny ne légy!
A zöldszemű szörny csak kacag az étken,
Amelyből él...
  – W.Shakespeare: Otello c. drámájában, ford. Kardos László


Szóláshasonlat

6 címszó
Zöld, mint a ...
Olyan zöld, mint a ...
~ fű |
~ méreg | az arzén- és réztartalmú mérgek zöldek
~ rét |
~ smaragd |
~ spenót |
~ tenger |


Gyermekszövegek:

Találós kérdések

  21 címszó
Aranyfogú zöld baba
Barna ám a bajusza
A ruhája is aranyszövet
...
(Kukorica)
Büszke, kényes rabmadár,
csodazöld mellényben jár
...
(Páva)
Előbb veszen zöld ruhát,
majd veszen fehéret,
ezek után ismét zöldet,
azután vöröst,
végül pedig kéket.
Ha nem eszed időben
meghal feketében
(Szilva)
Erdőn lakik, vagy a kertben,
zöld a színe nyáron télen.
Feldíszítik decemberben,
oly szép akkor, mint az álom.
(Fenyőfa)
Fehér ruhás gyerek voltam,
aztán zöld pendelyt hordtam.
Pirosan megértem,
odavagytok értem!
(Cseresznye)
Feldobják zöld, leesik piros.
(Görögdinnye)
Fűszálak közt zöld bogár,
Meglapulva egyre vár.
Ha a fűszál megrezzen,
Nagyot ugrik, elrebben.
(Szöcske)
Kerek fejű legényke,
a haja göndör,
a zekéje ezüstzöld,
a nadrágja fodros
(Kelkáposzta)
Két ollóm van nekem, de ruhát nem szabok
élve zöldesbarna, halva vörös vagyok
(Rák)
Mindegyik gyermeke csákóban jár,
de ő maga még lóra se száll.
Mentéje csodazöld,
gyermekei otthona a föld
(Tölgyfa)
Sárga kismalacom zöld kötélen hízik, zöld sapkát hord
(Tök)
Sünilabda, zöld a színe.
Ősszel pottyan le a fűbe.
Benne barna golyó lapul,
nagyot pattan, hogyha gurul.
(Vadgesztenye)
Szőrmebunda – zöld selyem,
Kint terem a réteken.
Földanyánk öltözteti,
Tehén, kecske, lelegeli.
(Fű)
Úton-útfélen zöld kabátos úrfiak ugrálnak
(Békák)
Zöld a mellénye,
fekete a kalapja,
szürke a köpenye,
piros a csizmája
(Cinke)
Zöld burokban születtem,
Mikor aztán nagy lettem,
A zöld burok kifeslett
És az úrfi kiesett.
(Dió)
Zöld hajú asszonynak piros arcú leányai vannak
(Almafa és az almák)
Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek.
(Görögdinnye)
Zöld levél a koronája,
nagyon fáj a fogad rája.
Nem kell neked a korona,
piros szeméért vagy oda
(Eper)
Zöld mezőn fekete üstöket borogatnak
(Vakondtúrás)
Zöld testű asszonynak
fekete szemű, piros arcú
leányai vannak
(Görögdinnye)


Mondókák (versikék, dalok, játékok ...)

  43 címszó
A pulykának ződ a lába,
Azon megyén Módovába.
Bulululululu !
– játék
Ahun jön az Ördög ződ köntösében,
Lengyel Gyurka is megjelen,
Veres üstökös hajáról
Csepeg a korom.
– játék
Akinek a szeme kék,
Takarója a nagy ég.
Akinek a szeme zöld,
Puha ágyat vet a föld.
Akinek barna,
Eledele alma.
Akinek fekete,
Liliom a tenyere!
Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág:
annyi áldás szálljon rád
– Anyák napjára
Április nevettető.
Május szépen zöldellő.
...
Aranyalma ághegyen.
Bari bég a zöld gyepen.
Biri, biri, bárány,
alig áll a lábán,
kiviszik a zöld mezőre,
édes fűre, legelőre.
Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta!
– játék
Cifra palota zöld az ablaka
gyere ki te tubarózsa! Vár a viola.
Czinczom, lánczom, czérnám,
Zöld selyem szoknyám,
– játék
Egy, kettő, három, négy,
te kis leány, hova mégy?
Zöld erdőbe virágért.
– játék
Gyere tavasz, várva várlak,
Hozz zöld ruhát fűnek, fának.
Hétfő – zöldül már a mező
Hó szaladjon, rügy fakadjon,
zöldüljön a rét,
Hol jártál, báránykám?
Zöld erdőben, asszonykám.
– játék
Hoztam én egy lovat,
Zöld kantárosat;
Fekete vót háta.
Aranyos vót lába.
– játék
Iciri-piciri emberkék
nézik az ég milyen tengerkék.
Dombon a fű milyen bársonyzöld,
léptükre a rigó új dalt költ.
Ingó-bingó zöld fűszál szépen felöltözik,
liliom rózsába meg is törölközik.
– játék
Ispiláng*, ispiláng, ispilángi rózsa!
Rózsa volnék, piros volnék,
Mégis kifordulnék.
Zöld selyem rosta
Két garas hijja,
Szederszemű* kis Katicza,
Fordulj angyalmódra!
– ispiláng: valószínűleg egy német kifejezésből (Ich spiel ein) alakult.
– szederszemű: sötétszemű
– játék
Kerekecske, dombocska,
merre fut a nyulacska?
Erre, erre, zöld mezőre,
Jó forrásra, legelőre,
Két szál szőlővessző,
Zöld a levele, piros a virága,
Szél fújja, fújdogálja
– játék
Kígyó, béka, gyere ki a fülemből
Kékre, zöldre, sárgára, mindenféle fajtára
– ha fürdés közben víz jut a fülbe
Kitrappolunk a szobából
zöld fűbe, hol
tavasz táncol,
medvebarna nagykabátom
vígan a sarokba vágom,
Láncz, láncz, Eszter láncz
Eszter lánczom czérna.
Zöld  galozsinya
– játék
Nem szoktam, nem szoktam
Kalitkában lakni,
Csak szoktam, csak szoktam
Zöld erdőben bújni,
– játék
Nyirfa pózna, zöld gelicze,
Ez lesz a mi lányunk
– játék
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
Ne félj tőlem, nincs puskám!
Van ám nékem egyebem:
Zöld káposztalevelem!
Ő, ő, ő,
Zöldül a mező.
...
Fű, fű, fű,
szép zöld fű,
eredj ki te zöldfülű.
Si-su, fúj a szél,
ez a kis fa, jaj, de fél,
minden ága megremeg,
a levele lepereg.
ej, haj, semmi baj,
újra zöldül majd a gally.
Sok volt már a télből,
Hóból, hideg szélből –
Hozzatok meleget,
Zöldellő rügyeket,
Suttog a fenyves, zöld erdő
Télapó is már eljő
...
Suttog a fenyves, zöld erdő
rászitál a hófelhő
– Weöres Sándor
Szomorú kis pacsirta
mindkét szemét kisírta.
Nem szeret a zöld erdőben,
jobb szeret a sík mezőben.
Tavaszt csörög a szarka,
tavaszt.
Zöldülni kezd a barna
haraszt.
– Kányádi Sándor
Tök-tök dinnye, bokros dinnye,
Zöld az ága, zöld levele.
Piros barna szeretője.
A ki tudja, meg ne mondja!
– játék
Vidámabban szólna a nóta
Ha zöldellne a téli határ
Volt egyszer egy dinnyeföld,
Dinnyeföldön dinnye nőtt.
Egy sem piros, egy sem zöld,
Csupa sárga volt a föld.
Zöld a levele, piros a virága,
Szél fújja, fújdogálja,
Szőlő ropogtatja.
...
Fogd fel a zöld szoknyát,
Virágvasárnapján!
– játék
Zöld ágú, zöld levelecske,
Piros bornak borhajtója,
A ki tudja, meg ne mondja
– játék
Zöld erdőbe’ jártam,
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni?
– locsolóvers
Zöld erdőben, zöld mezőben
Kék virágot szedtem.
Kék virágom gyöngyharmattal
Meg is öntözgettem.
– locsolóvers
Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom
Zöld selyem ostya
Zöld karmazsina,
– játék
Zöldebb a fű,
az ég kékebb,
fényes május
köszönt Téged.
– Anyák napjára


Nyelvi játékok:

Nyelvtörők

  1 címszó
Öt zöld öblös köcsögöt örökölt Ödön (ismételd)


TükörmondatokFöldrajzi nevek

6 címszó    
Zöld-fok
Zöld-foki-szigetek
Zöld-foki Köztársaság
félsziget
sziget
szigetállam
Szenegál
Afrikától nyugatra
Zöldes település Partium, Arad megye
Zöld-hegység hegység USA
Zöld-tavi csúcs hegycsúcs Magas-Tátra
Zöld-tó Ausztria; Szlovákia
Zöld-barlang barlang Budakalász


- Összes -

Szólások
25
Közmondások
8
Szállóigék, idézetek
3
Szóláshasonlatok
6
Gyermekszövegek
64
Nyelvi játékok
1
Földrajzi nevek
6

 
113


Megjegyzések »--- B Ó N U S Z ---

Viccek

A kommunista párt tagtoborzása során felvételre jelentkezik a burgonya, a paprika és a bab. Folyamodványukban érdemeiket hangoztatják, ám mind a hármat elutasítják:
A burgonya valóban néptáplálék, minden asztalon ott van, de Amerikából érkezett, megbízhatatlan. A paprika valóban vörös, sőt, ahova és amibe csak kerül, azt is vörössé teszi, de nem szabad elfelejteni, hogy nemrég még zöld* volt! A bab valóban a szegény emberek húspótló étele, de mindig rosszkor szól.
– zöld: zöldinges nyilas

Apu, ez milyen gyümölcs?
– Kékszilva.
– Akkor miért lila?
– Mert még zöld.

Doktor úr, a kisfiam folyton falhoz vágja a spenótot. Mit tegyünk?
– Hm... Vegyenek zöld tapétát.

Egy elegáns nőt elsodor egy autó, és a vezetője segítség nélkül továbbhajt. A rendőr megkérdezi tőle
– Nem figyelte meg a kocsi rendszámát?
– Nem volt rá időm, olyan gyorsan történt. Csak annyit láttam, hogy hátul egy vörös hajú nő ült zöld sanzsánballonban és barna kalapban, továbbá fekete retikült és sötét rúzst használt.

Eladó egy zöld kaméleon!
Nem, ez sárga! Inkább piros! Most barna... Ez rohadt jó! NEM ELADÓ!!!

Feleség a férjnek:
– Nem értem, mi baj van a kocsi színével. A rozsdabarna és a patinazöld* kiválóan passzol egymáshoz.
– patina: rézrozsda

Hogy hívják a zöldcsuhás szerzetest?
– Környezetbarát.

Kék erdőben jártam,
zöld
ibolyát láttam,
holnap megyek szemészetre.

Keresztrejtvény: Szín, három betű
Ződ

Ki az abszolút örökzöld énekes?
– Fenyő Miklós.

Melyik zöldségnek legnagyobb az alkoholtartalma?
– A falra hányt borsónak.

Mese a zöld disznóról.
Volt egyszer egy zöld disznó. Egy nap kint legelészett a zöld mezőn. Arra ment a farkas, de nem ette meg, mert nem vette észre. Arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.

Mi a különbség a focista és a gyalogos közt?
– A gyalogos a zöldnél, a focista a pirosnál megy.

– Mi lesz Süsüből, ha megfőzik?
Zöldbábfőzelék.

Mit csinál egy fradista és egy újpesti egy szektorban?
Zöldre és lilára verik egymást.

Mit eszik a vegetáriánus kannibál?
Zöldségest.

Mondj egy téli zöldséget!
– Síparadicsom

Nyelve zöld, szarva barna? Mi az?
– Spenót.

Piros, fehér, zöld az adu,
Lesz még Moszkva magyar falu!
– bökvers

Színvarázs
Két szőke beszáll az új autóba, és elindul városnézésre. Az első kereszteződésnél pirosat kapnak.
– Nézd, piros!
– De szép!
– Most piros és sárga egyszerre!
– Csodálatos!
– Most meg zöld!
– Hát ez gyönyörű!
– Most sárga!
– Micsoda változatosság!
– Ismét piros!
– Ezt már láttuk. Induljunk!

Újgazdag srác kap egy pitbullt a szülinapjára. Sétáltatja a parkban, amikor látja, hogy jön szembe egy törékeny anyóka egy lomha zöld kutyával. Több se kell a srácnak, odakiált a pitbullnak:
– Ölj !
A kutya nekiiramodik, de a lomha zöld állat az útját állja és darabokra tépi. Megszólítja a srác az anyókát:
– Mondja mama, mennyibe került ez a dögös kutya?
– Hát, jó sokba, 5000 dolcsi. 2000 volt a nílusi krokodil, 3000 a plasztikai műtét.

Vettem a barátnőmnek egy csodagyűrűt, amely a hangulatváltozását követve változtatja a színét. Ha jó a kedve, a gyűrű zöld színű. Ha rossz a kedve, a gyűrű vörös nyomot hagy a homlokomon.

Zöld erdőben nem jártam,
Kék ibolyát nem láttam.
Nem akart hervadni,
Nem-e kell locsolni?
– locsolóvers

 
Könyvcímek

Szilágyi Ákos:
Tersánszky Józsi Jenő:
Kormos István:
Csoóri Sándor:
Nyirő József:
Giorgio Pressburger:
Molnár Ferenc:
Edgar Wallace:
Krúdy Gyula:
Marcel Aymé:
Mikszáth Kálmán:
Italo Calvino:
Mario Vargas Llosa:
Miguel Ángel Asturias:
Verne Gyula:
Wass Albert:
Jósika Miklós:
Török Gyula:
Kormos István:
John Updike:
William Kotzwinkle:
Csoóri Sándor:
Günter Kunert:
Győri Klára:
Móricz Zsigmond:
Horgas Béla:
Kosztolányi Dezső:
Tamási Áron:
Isaac Asimov:
Kellér Andor:
Kutasi Kovács Lajos:
Mezey Katalin:

A kékek és a zöldek
A két zöld ász
A pöttyös zöld lovacska bátyja (mese)
A Zöld Angyal
A zöld csillag
A zöld elefánt
A zöld huszár
A zöld íjász
A zöld kaftán
A zöld kanca
A zöld légy és a sárga mókus
A zöld madár
A Zöld Palota
A Zöld Pápa
A zöld sugár
A zöld szakállú király fia
A zöld vadász
A zöldköves gyűrű
A Zöldszakállú király (mese)
E gyönyörű zöld planétán
E.T. – A Zöld Bolygó Könyve
Kezemben zöld ág
Kicsi, zöld emberkék
Kiszáradt az én örömem zöld fája
Mese a zöld füvön
Mesélek a Zöld Disznóról
Néhány levél a „Zöld Napló”-ból
Zöld ág
Zöld foltok
Zöld gyep, zöld asztal
Zöld pokol – vörös sivatag
Zöld vadon

 
Filmcímek

Gawain és a Zöld Lovag
 (1984, r.: Stephen Weeks, Sword of the Valiant: The Legend of Sir  Gawain and the Green Knight)

Gyönyörű zöld
 (1996, r.: Coline Serreau, La belle verte)

Sült zöld paradicsom
 (1991, r.: Jon Avnet, Fried Green Tomatoes)

Zöld kártya
 (1990, r.: Peter Weir, Green Card)

Zöld szoba
 (2015, r.: Jeremy Saulnier, Green Room)

Zöldár
 (1965, r.: Gaál István)

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.