Megjegyzések
Az alapszínnevek itt tágabb kontextusban, mondatba ágyazva jelennek meg: szólásokban, közmondásokban, szállóigékben, gyermekszövegekben és nyelvi játékokban.

Habár a szóláshasonlatok és földrajzi nevek nem tartoznak szorosan ebbe a körbe, mégis ebben a kategóriában helyeztem el őket, mert ezekből (viszonylag) kevés van, nem volt érdemes új kategóriát nyitni nekik.

Végül olyan alkategóriák (viccek, könyvcímek, filmcímek) is itt kaptak helyet, melyeket nem gyűjtöttem teljes mélységében (mindössze 1-2 forrást néztem át), és csak „mutatóba” adok meg néhány példát. 


Alkategóriák

– Szólások; Közmondások; Szállóigék, idézetek
Összesen 428 előfordulás.
A mondatok első szavuknak betűrendjében vannak felsorolva. A változatokat egy „bokorban” közlöm, egy címszó alatt. A magyarázatot kettőspont után sorolom, hogy tipográfiailag elkülönüljön a szócikk-mondattól. A szócikk végén stílusminősítést adok meg (régi, népi, gúnyos stb).

Ez az alkategória nagyobbrészt (60-65%) régies anyagot tartalmaz.

A három alkategória mindegyikében a FEHÉR szerepel az első helyen (59 szólás, 40 közmondás, 8 szállóige).


– Gyermekszövegek
Találós kérdések, Mondókák (versikék, dalok, játékok): 373 előfordulás.

Többnyire népköltések, ismeretlen szerzők művei, ahol pedig név szerint ismert költő verse vált gyermekmondókává, ott közlöm a nevet.

Ebben az alkategóriában legtöbbször (88) a PIROS fordul elő.


– Nyelvi játékok

Nyelvtörők és tükörmondatok* gyűjteménye, melyekben színnév szerepel. A ’fekete’ színnévnél még eszperente* mondatok is vannak.
(30 előfordulás, legtöbbet a FEKETE szerepel)
- Tükörmondat vagy palindrom: a mondat visszafelé olvasva is ugyanaz.
- Eszperente: a mondat minden szavában csak ’e’ magánhangzó szerepel.– Szóláshasonlatok
„Olyan [színű], mint a …” szerkezetű mondatokban előforduló tárgyak felsorolása, példamondatok nélkül. (143 előfordulás, legtöbbet a FEKETE szerepel)


– Földrajzi nevek
Elsősorban magyar nyelvterületen előforduló földrajzi egységek neveinek gyűjteménye, de számos külföldi hely neve is meghonosodott a magyarban (pl. Fekete-tenger, Kék-Nílus, Sárga-folyó stb.)
A név mellett megadom a hely földrajzi típusát és a nagyobb földrajzi egységet (pl. Fehértó – település – Győr-M.-S. megye). A földrajzi típus lehet település, hegy, domb, folyó, tó stb.
Ebben az alkategóriában 113 előfordulás van, legtöbbször a VÖRÖS szerepel (29).


– Viccek, Könyvcímek, Filmcímek
Itt nem törekedtem az alapos gyűjtésre, ezért e címszavakat nem számítom bele az adott színnév gyakoriságába. Később lehetne fejleszteni, de előbb még a módszertant is át kell gondolni. Számadatokat, statisztikát akkor érdemes közölni, ha (a lehetőségekhez mérten) alapos gyűjtést végeztünk.


Adatok
A Szólások kategóriában összesen 1087 előfordulás van, leggyakoribbak: FEHÉR, FEKETE, PIROS. A NARANCS egyáltalán nem fordul elő, ami annak lehet a jele, hogy ez a legfiatalabb alapszínnevünk, és a legkevésvbé szervült a nyelvben.
A FEHÉR és a FEKETE kimagaslik ebben a kategóriában: szólások, közmondások és szállóigék között legtöbb a FEHÉR, a szóláshasonlatok és nyelvi játékok között pedig a FEKETE. (Összesen: fehér: 183; fekete: 171) A gyermekszövegekben legtöbbször (75) a piros, a földrajzi nevek között a vörös (29) szerepel.
Sorrend


Piros-vörös és bíbor
A piros-vörös párharcban a piros van előnyben (143), 30%-kal több mint a vörös (110). A bíbor a tízedik a 13 alapszínnév között.szólás
köz-
mondás
szállóige
szólás-
hasonlat
gyermek-
szöveg
nyelvi
játék
földrajz
Össz.
barna
5
3
-
7
15
-
1
31
bíbor
2
6
-
8
6
-
2
24
fehér
59
40
8
21
51
-
28
207
fekete
56
34
7
23
43
10
23
196
kék
21
3
2
11
33
6
12
88
lila
5
-
-
8
6
4
-
23
narancs
-
-
-
-
-
-
-
0
piros
30
8
1
10
88
2
4
143
rózsaszín
8
2
1
7
3
1
-
22
sárga
21
6
2
11
32
5
4
81
szürke
9
5
3
16
12
1
3
49
vörös
35
8
2
15
20
-
30
110
zöld
25
8
3
6
64
1
6
113
össz.
276
123
29
143
373
30
113
1087
átlag
21,2
9,5
2,2
11,0
28,7
2,3
8,7
83,6

A kövér betűkkel szedett szám abban az alkategóriában (oszlopban) a legnagyobb.


Az alapszínnevek sorrendje a Szólások kategóriában:

1.
fehér
207
2.
fekete
196
3.
piros
143
4.
zöld
113
5.
vörös
110
6.
kék
88
7.
sárga
81
8.
szürke
49
9.
barna
31
10.
bíbor
24
11.
lila
23
12.
rózsaszín
22
13.
narancs
0

1087

Átlag: 83,6;   Szórás = 65,0;   Relatív szórás = 77,8%

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.