VÖRÖS
Szólások


Szólások
  35 címszó
A világ verese
  : Ritka derék, értékes ember.
  – régi

Akasszon fel a nagyváradi veresnadrágos hóhér!
  : Szitkozódás, átok.
  – régi

Bosszantja, mint a vörös posztó a bikát
  Olyan, mint bikának a vörös posztó
  : Utalás a bikaviadalokon használt vörös posztóra.

Cifra kulacs, veres bor, miránk is kerül a sor
  : Újbor ünnepére való bordal.
  – régi, népnyelvi

Él-hal érte, mint a cigány a veres nadrágért
  : Nevetséges módon rajong valamiért.
  – régi, népnyelvi

Elnyomta (a) Vörös Margit
  : Berúgott és elaludt.
  – régi

Elönti a vörös köd az agyát
  : Dühbe gurul.

Ez még a vörös papok idejében történt.
  : Réges-régen volt.
  – régi

Felrepül a vörös kakas
  A házára küldi a vörös kakast
  Vörös kakast röpít a házára
  : Tűzvész, különösen a gyújtogatás miatt keletkező tűz.
  – régi, népnyelvi

Haragszik, mint bivaly a vörösre/veresre
  : Nagyon föl lehet ingerelni valamivel.
  – régi, népnyelvi

Hupikék, delivörös, látatlan színű
  Változatok: hupikék, kupikék, jajvörös, tulipiros, dalivörös
  : Ilyen színű ruhát ígérnek tréfásan annak a gyereknek, akinek nem akarnak vagy nem tudnak semmilyen ruhát sem venni.
: Kitérő válasz arra a kérdésre, hogy milyen színű valami.
: Nagyon rikító színű, ízléstelenül tarkabarka.
  – régi, népnyelvi

Kék nadrágra vörös folt
  Utálatos, mint a kék posztón a veres folt
  Veres nadrágra kék foltot varrtak
  : Ízléstelenül rikító.
: Nem egymáshoz való emberekre, össze nem illő dolgokra mondják.
  – régi, népnyelvi

Kevés (vagy), mint vöröshagymában a proletár öntudat
  : Lekicsinylés, lenézés kifejezése.
  – tréfás, gúnyos

Megesküszik egy vöröshagymára
  : Minden semmiségre megesküszik. Nem lehet az esküjét, ígéretét komolyan venni.
  – régi, népnyelvi

Megeszi a vörös bika
  : Tűz pusztítja el.
  – régi

Megnézi, mint veres borjú az új kaput
  : Bambán néz, ostobán bámul.
  – régi, népnyelvi

Nem csípte az ész vörösre a szemét
  : Buta emberre mondják.

Nem kapsz érte vörös nadrágot
  Kapsz vörös nadrágot
  : Az árulkodónak mondják.
  – régi, népnyelvi, gúnyos

Nem ússza át a Veres-tengert
  : Annyit iszik, hogy a mulatság végére teljesen el fog ázni.
  – régi, népnyelvi

Siet, mint béka a veres posztóra
  : Hivatalra, rangra vadászik.
: A 'vörös/veres posztó' inkább a bikával kapcsolatban szokott előfordulni, lehet, hogy a 'béka' csak elírás?
  – régi

Szabtak neki hupikék nadrágot jajveres posztóból
  Vettek neki dolmányt hupikéket, jajvöröset
  Hupikék a háta, jajvörös a combja
  : Alaposan elverték.
: A jajvörös változatai: 'vert vörös', 'kevertvörös', ezek is a veréssel függhetnek össze ('megvert' ill. 'lekevert egy pofont')
  – régi, népnyelvi

Veres nadrágja van a kutyának, maga kereste magának
  : A gyereknek mondják, ha megverik.
: Ha valaki bajba kerül, de maga tehet róla.
  – régi

Vereshagyma legyen a boldogságod!
  : Átok: légy olyan szegény, hogy öröm legyen, ha vöröshagymát ehetsz!
  – régi, népnyelvi

Vérét vette Budán a vörös korsónak
  : Bor mellett vitézkedett.
: Szájhős.
  – régi, tréfás, gúnyos

Vigye el a Vörös Örzse!
  : Égesse meg a tűz!
  – átok

Vörös a feje
  : Erőlködéstől, dühtől vörös.

Vörös / veres  az ég alja
  : A népi megfigyelés szerint szeles idő lesz.
  – népi meteorológia

Vörös a tromf!
  : Most én vagyok az úr!
  – régi

Vörös fonalként húzódik végig
  : Az életén, vagy a munkásságán: egész életén át folytatott legfontosabb tevékenysége.

Vörös hajú tót
  : Álnok emberre mondják.
  – régi, népnyelvi

Vörös nadrágot nyert
  : Besúgókra, árulkodókra mondják.
  – régi

Vörös posztó a szemében
  : Felháborít, dühbe hoz valakit. Már puszta létével, említésével felbosszant valakit.

Vörös szoknyátul vadul a bika
  : A vörös ruha tetszik a legényeknek.
  – régi, népnyelvi

Vöröset lát
  : A dühtől vöröset lát.
  – régi

Vöröshagyma, fokhagyma, az is mindjárt egy nóta
  : Ezt mondják, ha mulatságban nógatnak valakit, hogy énekeljen, de annak nincs kedve.
  – régi, népnyelvi, tréfás


Közmondások

  8 címszó
Aki a tehenet erősen feji, vörös tejet fej
  : Vagyis véres tejet. A kegyetlen hajsza rontja a minőséget.
  – régi, népnyelvi

Akinek szőre, bőre veres, abban jó lelket ne keress!
  : Nem lehet a vörös hajú emberekben megbízni.
  – régi, népnyelvi, népi előítélet

Mostohasiratásra vöröshagyma kell
  : Ritkán szokták a mostohát őszinte fájdalommal meggyászolni.
  – régi, népnyelvi

Nem illik szamárra vörös nyereg
  Nem illet szamarat vörös nyereg
  Úgy illik hozzá, mint a vörös nyereg a szamár hátára
  : Nem illeti meg a megbecsülés. Nem méltó a megtiszteltetésre. Nem illik rá/hozzá.
  – régi, népnyelvi

Vén lóra nem illik vörös hám
  Vén lóra vörös hám!
  : Össze nem illő dolgok.
: Idős nőre nem illik élénk színű, fiatalos ruha.
: Nem való idős embernek magánál sokkal fiatalabb nőt feleségül venni.
  – régi, népnyelvi

Vörös ember ha jó, igen jó
  : A vörös hajú emberek vagy rosszak, vagy nagyon jók.
  – régi, népnyelvi, népi előítélet

Vörös hajúban, vörös bajszúban ritkán szokott jó válni
  : régi, népnyelvi

Vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó
  Vörös ember, deres ló, ritkán válik abból jó
  Változat: veres
  : Vörös hajú emberre mondják.
: Bizalmatlanság kifejezése az átlagostól eltérő, ritka testi tulajdonságokkal szemben.
  – régi, népnyelvi, népi előítélet


Szállóigék, idézetek

  2 címszó
És előjőve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.
  : Az Apokalipszis négy lovasa közül a vörös(pej) a második: a Háború.
  – Jelenések könyve

Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
  : A tanácsköztársaság idején, a Hősök terén álló királyszobrokat vörös lepellel takarták le, továbbá előírták, hogy a házakra vörös zászlót tűzzenek ki.
  – Horthy Miklós, 1919 november
– Rubicon.hu


Szóláshasonlatok

15 címszó
Vörös/veres, mint a ...
Olyan vörös/veres, mint a ...
~ ánglia posztó | elvörösödött.
ánglia posztó: Angliából származó, jó minőségű vörös kelme
~ cékla | dühös ember
~ hóhér (ruhája) | a teljes öltözete vagy annak egyes részei (köpeny, nadrág)
~ Júdás haja | lángvörös haj
~ láng | élénkvörös, tűzpiros
~ paprika | elpirul szégyenében, zavarában, dühében
~ párttitkár | ti. kommunista párttitkár
~ pipacs | elpirul zavarában
~ pulyka | elpirul szégyenében, zavarában, dühében
~ rák
főtt rák
| elpirul szégyenében, zavarában, dühében
~ róka | vörös a haja, szakálla
~ rózsa | szép
~ rubin |
~ tűz |
~ vér |


– Gyermekszövegek:

Találós kérdések

  9 címszó
Ahová a vörös kutya fekszik
Fű ott nem növekszik
(Tűz)
Előbb veszen zöld ruhát,
majd veszen fehéret,
ezek után ismét zöldet,
azután vöröst,
végül pedig kéket.
Ha nem eszed időben
meghal feketében
(Szilva)
Fekete bika, vörös nyelvét nyújtogatja.
(Tűz)
Fekete királyné ül a szobában,
fekete ételt dugnak a szájába.
Ezért folyton mérgesen dohog,
a szeme vörösen villog
(Vaskályha)
Hogyha felkel vérvörös,
ha lefekszik, tűzpiros
(Nap)
Két ollóm van nekem, de ruhát nem szabok
élve zöldesbarna, halva vörös vagyok
(Rák)
Négy lába van, lombos farka,
veres hajzata,
csavaros eszét féli erdő vadja
(Róka)
Piros, de nem alma,
vörös, de nem hagyma,
farka van de nem egér
(Retek)
Széjjelnéz a szemétdombján,
tűz vöröslik a taréján.
Keményen lép, szörnyen nyakas.
Kitaláltad? Ő a ...
(Kakas)

Mondókák (versikék, dalok, játékok ...)

  11 címszó
Ahun jön az Ördög ződ köntösében,
Lengyel Gyurka is megjelen,
Veres üstökös hajáról
Csepeg a korom.
– játék
Az Őszkirály, amerre jár,
A földre bíbort hajigál,
A sok vörös mind szétpereg:
Izzik a bérc, a bús berek.

Vörös a domb, vörös a lomb,
Kabátomon rikít a gomb,
Vörösen fut a nyurga út,
Vörös a víz, mit rejt a kút.

Vörös az ég, vörös a kék,
Piros a por, a polc, a szék,
Piros a tej, a vaj, a sajt,
A füst növeszt piros tarajt.
– Finy Petra
De puha fehér dunna a hó!
Még felborulni is jaj de jó!
Vörös az orra, a füle ég,
szuszog a Jankó, de húzza még.
Katicza, Katicza!
Merre visznek engem?
Égbe, földbe,
Vörös lepedőbe?
– játék
Kék kő, veres
Bújj ki, kígyó fülemből
– gyógyító mágia
Kék kő, veres
Bújj ki a fülemből
Vagy vereset vagy kéket,
vagy egy darab festéket
Kék selyem ostya,
Veres garádicska*.
– garádics: lépcső
– játék
Kis királyné,
Kapitányné.
Vörös bornak borhajtója
– játék
Kontyos-kendős Ősz-anyó
söpröget a kertben,
vörös-arany falevél
ripeg-ropog, zörren.
Sárga csupor, veres bor,
Mindjárt rám kerül a sor.
– játék
Ugrik, ugrik kis Jézuska
Veres kabátkába.
– játék


– Nyelvi játékok:

Nyelvtörők


Tükörmondatok


Földrajzi nevek

30 címszó    
Barsvörösvár település Felvidék
Pilisvörösvár település Pest megye
Vágvörösvár település Felvidék
Vasvörösvár település Burgenland
Veresegyház település Pest megye
Verespatak település Erdély
Vörösalma település Felvidék
Vörösberény település Balatonalmádi része,
Veszprém megye
Vöröskolostor település Alsólehnic része, Szlovákia
Vöröskő település Felvidék
Vörösmart település Horvátország
Vöröstó település Veszprém megye
Vörös-hegy hegy Pilis, Mecsek,
Ausztrália
Vörös-Sár-hegy hegy Bükk
Vörös-kő hegycsúcs Pest megye
Vörös-bérc hegycsúcs Börzsöny,  Pest megye
Burgenland
Vöröstorony(i)-szoros
Verestoronyi szoros
hegyszoros Déli-Kárpátok, Erdély
Vörös-sziget sziget Horvátország
Vörös-tenger tenger Afrika és az Arab-félsziget között
Vörös-folyó folyó Kanada, Vietnam
Vörös-tó Aggteleki Nemzeti Park
Vörösmalom Horgásztó Tolna megye
Vörös-hegyi-patak patak Komárom-Esztergom megye
Vörös-víz patak Veszprém megye
Vöröskő-forrás forrás Bükk
Vörös-mocsár mocsár Császártöltési Természetvédelmi terület (Kiskunsági Nemzeti Park)
Vörös-szakadék természet- védelmi terület Szászsebes, Erdély
Vörös-barlang barlang Aggtelek
Vörös-kővár

hegyoldal

Budapest, Pesthidegkút
Vörös-medence   Kína


- Összes -

Szólások
35
Közmondások
8
Szállóigék, idézetek
2
Szóláshasonlatok
15
Gyermekszövegek
20
Nyelvi játékok
-
Földrajzi nevek
30

 
110

Megjegyzések »--- B Ó N U S Z ---

Viccek

A kommunista párt tagtoborzása során felvételre jelentkezik a burgonya, a paprika és a bab. Folyamodványukban érdemeiket hangoztatják, ám mind a hármat elutasítják:
A burgonya valóban néptáplálék, minden asztalon ott van, de Amerikából érkezett, megbízhatatlan. A paprika valóban vörös, sőt, ahova és amibe csak kerül, azt is vörössé teszi, de nem szabad elfelejteni, hogy nemrég még zöld* volt! A bab valóban a szegény emberek húspótló étele, de mindig rosszkor szól.
– zöld: zöldinges nyilas

50-es évek…
Kocsmai mulatozók részeg jókedvükben húzatják a cigánnyal.
– Sztálin vörös, Hitler barna*, Rákosi meg le van sza..a.
Megjelenik néhány ÁVH-s, a cigányt elkapják, a duhajkodók elszelelnek. Egyikük értesíti a cigány feleségét, aki jajveszékelve rohan a kocsmába:
– Jaj, nekem, Zsiga! Ugye, mondtam, hogy ne tegyél köztük különbséget!
– barna: a német nácik barna inget viseltek

A róka egy rohanó csigával találkozik az erdőben, megkérdezi tőle:
– Hová futsz, csiga?
– Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van házam, a feleségemnek is, a gyerekeimnek is, és ezek mindent elvesznek. Jobb, ha te is futsz!
A róka gondolkodni kezd: – Miért fussak? Vörös vagyok, ravasz vagyok, belőlem még párttitkár is lehet!

Az amcsik és az oroszok közösen szállnak le a Holdra.
Az amerikai első nap jelenti:
– Houston, gond van. Iván elkezdte vörösre festeni a Holdat.
– Semmi gond fiam, te csak folytasd a kísérleteket.
Másnap:
– Houston, Iván már a felét befestette vörösre...
– Semmi gond fiam, te csak folytasd a kísérleteket.
Harmadnap:
– Iván most már teljesen befestette a Holdat.
– Rendben van, akkor te elkezdheted festeni az Always Coca Cola-t.

Égtem, vörös voltam, mint egy párttitkár
(Maksa Zoltán, humorista)

Egy elegáns nőt elsodor egy autó, és a vezetője segítség nélkül továbbhajt. A rendőr megkérdezi tőle:
– Nem figyelte meg a kocsi rendszámát?
– Nem volt rá időm, olyan gyorsan történt. Csak annyit láttam, hogy hátul egy vörös hajú nő ült zöld sanzsánballonban és barna kalapban, továbbá fekete retikült és sötét rúzst használt.

Ha bedobsz egy fehér sapkát a Vörös-tengerbe, milyen lesz?
– Vizes

Hogy szereti a vasutas a bort?
A fehéret tisztán, a vöröset piszkosul!

Milyen a szovjet bűvös kocka?
– Minden oldala vörös.

Napóleon vörös inget hordott, hogy ne lássák rajta, ha vérzik. De miért hordott Hitler barna nadrágot?!

Vendéglőben:
Vörösbort, vagy fehérbort óhajt a kedves vendég?
– Mindegy, színvak vagyok!

Vettem a barátnőmnek egy csodagyűrűt, amely a hangulatváltozását követve változtatja a színét. Ha jó a kedve, a gyűrű zöld színű. Ha rossz a kedve, a gyűrű vörös nyomot hagy a homlokomon.


Könyvcímek

Csernák Árpád:
Adalbert de Mont:
John Cheever:
Mályusz Elemér:
Gosztonyi Péter:
Edgar Allan Poe:
Timothy Ferris:

Alan A. Milne:
Erich Wustmann:
Timothy Snyder:
Cooper J. F.:
Markó Béla:
A. Szolzsenyicin:
Román István:
Ce-tung Mao:
Edgar Wallace:
Anatole France:
Erdődy János:
Juliette Benzoni:
Molnár Ferenc:
Halász Margit:
Szepes Mária:
Heltai Jenő:
Orczy Emma:
Krúdy Gyula:
Agatha Christie:
Elio Vittorini:
Alexandre Dumas:
Cao Hszüe Csin-Kao:
August Strindberg:
Honoré de Balzac:
Hunyady Sándor:
Guy de Maupassant:
Hegedűs Géza:
Z. Sáray Gedeon:

Landes-Fuss:
Horváth Ede:
Cherbuliez:
Körmendi Viktória:
Táncsics Mihály:
Krúdy Gyula:
Úlyhelyi János:
A. Conan Doyle:
Tom Clancy:
Cormac McCarthy:

D. Kardos Éva:
Anche Min:
Anne Bishop:
Elzbieta Isakiewicz:
Stendhal:
Jókai Anna:
Herczeg Ferenc–
Mályusz Elemér–
Breit József:
Max Barclay:
Ion Mihai Pacepa:
Vaszilij Suksin:
Kirihito Ayamura:
John Sandford:
Pierce Brown:
Iwaszkiewicz:
Lévai Katalin:
Charlaine Harris:
Pünkösti Árpád:
Jorge Amado:
Bokor Imre:
Magdalena Tulli:
Jadwiga Wernerowa:
Sörös W. Klára:
Kutasi Kovács Lajos:

A vörös bohóc és más démonok
A vörös bőrkabát
A vörös bútorszállító kocsi
A vörös emigráció
A vörös hadsereg
A vörös halál álarca
A vörös határ – A világegyetem szélének kutatása
A Vörös Ház rejtélye
A vörös hegyek indiánjai
A vörös herceg
A vörös kalóz
A vörös kaptár
A vörös kerék
A vörös kolostor
A vörös könyvecske
A Vörös kör
A vörös liliom
A Vörös Liliom városa
A vörös liliomos tőr
A vörös malom
A vörös nyelvű párduc
A Vörös Oroszlán
A vörös pillangó
A Vörös Pimpernel
A vörös postakocsi
A vörös sál
A vörös szegfű
A vörös szfinx
A vörös szoba álma
A Vörös szobában
A vörös vendégfogadó
A vöröslámpás ház
A vörös-lámpás ház
Akit vörös grófnak neveztek
Bejárat a Vörös szalonba – Káderélet a Kádár-korban
Egy rém ronda vörös barakk Amerikában
Én volnék a vörös báró?
Feketék és vörösek
Félhomály – A vörös köd
Mik a vörös republikánusok és mit akarnak?
Őszi utazás a vörös postakocsin
Pompeji vörös
Sherlock Holmes: Tanulmány vörösben
Vadászat a Vörös Októberre
Véres délkörök, avagy vörös alkony a nyugati égen
Vörös alkony – Partizántól kurtizánig
Vörös Azalea
Vörös betűkkel
Vörös ceruza
Vörös és fekete
Vörös és vörös


Vörös háború
Vörös higany
Vörös horizontok
Vörös kányafa
Vörös kert
Vörös köd
Vörös lázadás
Vörös pajzsok
Vörös szőnyeg
Vörös telihold
Vörös vándorlámpás
Vörös vetés
Vörös vírus
Vörösben
Vöröske (mesekönyv – mókus)
Vöröske (mesekönyv – róka)
Zöld pokol – vörös sivatag


Filmcímek

A vörös Pimpernel
 (1934, r.: Korda Sándor, The Scarlet Pimpernel)

A vörös sivatag
 (1964, r.: Michelangelo Antonioni, Il deserto rosso)

Vadászat a Vörös Októberre
 (1990, r.: John McTiernan, The Hunt for Red October)

Vörös homok
 (2009, r.: Alex Turner, Red Sands)

Vörös kányafa
 (1973, r.: Vaszilij Suksin, Kalina krasznaja)

Vörös sárkány
 (2002, r.: Brett Ratner, Red Dragon)

Vörösök
 (1981, r.: Warren Beatty, Reds)

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.