FEKETE
Szólások


Szólások

  56 címszó
A fehéret is feketének mondja
  : Gátlástalanul hazudik.

A fekete bika a lábujjára hágott / szarvára vette
  Sarkára hágott a fekete tehén
  : Meghalt.
  – régi, népnyelvi

A fekete fene egyen/enne meg!
  : Szitkozódás.

A fekete szép
  : Az amerikai feketék kulturális és polgárjogi mozgalmának szlogenje volt, az 1960-as évektől. (Black is beautiful).

A két fekete kaszás
  : A két hetes számjegy, mellyel a 77. életévet jelölik, és amely a közeli halálnak a jelképe.
  Csupa asszonyok lakják a falut, a pópa az utolsó férfi, meg a harangozó, de azok is már mind a ketten a két fekete kaszás környékén járnak.
– Mikszáth Kálmán

Adós fizess, ne nevess, ez a feketeleves!
  : A tartozását ki kell az embernek fizetnie.
: Kellemetlen kötelességeinket is teljesítenünk kell.
  – régi

Akár fehér, akár fekete, elég, hogy kutya
  : Mindegy, hogy milyennek látszik, az a lényeg, hogy hitvány.
  – a kutya a hitványságot jelképezte.
– régi, népnyelvi

Alszik, mint a fekete föld
  : Mélyen alszik.

Annyira elmaradott, hogy nála még a szivárvány is fekete-fehér
  – tréfás

Annyit sem ér, mint a körmöm feketéje
  Annyi, mint körmöm alatt a fekete (piszok)
  Körömfeketényit se gondol vele
  : Egyáltalán nem ér semmit, egyáltalán nem törődik vele.

Apádnak is fekete a koponyája
  : Rossz embernek az apja is rossz volt.
  – régi

Azt sem tudja fehér-e vagy fekete
  : Sohase látta, nem ismeri.
: Lényegesen különböző dolgokat is összetéveszt.
  – régi

Biztos fehéren a fekete
  : Csak az a biztos, ami le van írva, pl. szerződés.

Ég a tűz fekete lángjával
  Fekete lánggal ég
  : Nem ég a tűz.
  – régi, tréfás

Egye meg a fekete rossebb!
  A fekete rossebb vigye el!
  Hogy az a fekete rosseb enné meg!
  : rosseb (rossz seb): fekély.
: fekete rosseb: legvalószínűbb, hogy a vérbajra (szifiliszre) utal, esetleg más, fekéllyel járó súlyos betegségre, pl. a pestisre.
: Átkozódás, káromkodás.

Egyszer szürke, másszor fekete
  : Megbízhatatlan, nem szavatartó emberre mondják.

Eleget fürdik a malomkerék, mégis fekete
  Mindig fürdik, mégis fekete
  : Tehet akármit, csak rossz ember.
: Akinek a lelke tisztátalan, hiába mentegeti magát.
: Rút ember hiába kendőzi (csinosítja) magát.

Fehéren fekete, szamárnak kezibe
  : Nem tud olvasni, mégis írást vesz a kezébe.
: Fehér papíron fekete betűk.
  – régi, népnyelvi

Fehéret is feketének mond
  Itt látta fehér, ott mondja fekete
  : Elferdíti a dolgokat, gátlástalanul hazudik.
  – régi

Fehérre fest fekete festékkel
  : Hazudik és rosszindulatú.
  – régi

Fehérről a kérdés, feketéről felel
  Én fehéret kérdek, te feketét mondasz
  : Másról beszél, mint amit kérdeznek tőle.
  – régi

Fekete földben terem a jó búza
  : A fekete föld a legjobb termőtalaj.
: Dicséretképpen mondják a sötétbarna hajú lányról; jó feleség, jó anya lesz.
  – régi, népnyelvi

Fekete karácsony, fehér húsvét
  : Ha karácsonykor enyhe az idő és nincs hó, akkor húsvétkor hideg lesz.
  – népi meteorológia

Fekete könyvbe ír valakit
  Beírták a fekete könyvbe
  Fekete táblára írta a nevét
  : A rosszak listájára került
: Az ellenségének tekinti, akivel le akar számolni.
: Megjegyzik a vétkét, büntetésre számíthat.
  – régi

Fekete szemüvegen át nézi / látja a világot
  : Mindent rosszabbnak lát, mint ahogy van.

Fekete tyúknak árnyéka
  : Nagyon sötét.
  – régi, népnyelvi

Fekete vasárnapot ül húsvét (v. piros pünkösd) napján is
  A szegény húsvét napján is fekete vasárnapot ül
  : Szegény háznál ünnepnapon sincs lakoma.
: Piszkos a ruházata, mosdatlan, ápolatlan a külseje.
  – feketevasárnap: nagyböjt ötödik vasárnapja
– régi, népnyelvi

Feketén-fehéren
  : Egyértelműen, kereken kimondva.

Feladták a feketelevest
  Hátra van még a feketeleves
  Majd lesz neked feketeleves!
  : Ezután jön még a neheze!
: A 'fekete leves' utalhat egy régi ételfélére (vérrel készült mártás), ill. a feketekávéra.
  Tököli Imrével történt, ki 1685-ben ebéden lévén a nagyváradi török basánál, amint a sült után föl akart kelni az asztaltól, e szavakkal marasztalták: hátra van még a fekete leves (vagyis kávé). Mert úgy volt már előre kicsinálva, hogy kávéivás után azonnal fogassék el Tököli, a mi meg is történvén, ő rabul vitetett Drinápolyba.
– Sirisaka Andor, 1890

Felírjuk a kéménybe fekete krétával / korommal
  : Ritkán történő dologra mondják, pl. ha rosszcsont gyerek dicséretre méltó dolgot tesz, vagy ha ritka látogató jön, stb.
  – régi, tréfás

Gyí ! sárga, más világra, úgy is fekete a lelketek
  : Akkor mondják, ha rossz embert temetnek: csak vigyék!
  – régi, népnyelvi

Ha akarom fehér, ha akarom fekete
  Ha nem fehér, fekete
  : Mellébeszélés, köntörfalazás: így is lehet, úgy is lehet.
  – régi

Járt a fekete iskolába
  : Tapasztalt jót, rosszat; saját kárán tanult.
  – régi

Jól feltöltött a fekete süveg alá
  : Alaposan beivott.
  – régi, népnyelvi

Jut neki a feketeléből / fekete lében
  : Kínos helyzetbe, bajba került.
: Sajnálkozás

Kék szem, úri szem; sárga szem, macska szem; fekete szem, cigány szem
  – népi megfigyelés

Kívül fehér, belül fekete
  : Jónak mutatja magát, de igazából romlott. Képmutató ember.
  – régi

Ma te vagy feketében, holnap anyád lesz!
  : Szurkolók fenyegetik a futballbírót.

Majd ha fekete hó esik
  : Soha

Meg van írva fehéren fekete
  : Egyértelmű a dolog. Fehér papíron fekete betűkkel, félreérthetetlenül meg van írva.
  – régi

Meggázolta a fekete ökör
  Megtaposta a fekete tehén
  Rálépett a fekete tehén a lábára
  : Sokat szenvedett, sok baj és csapás érte.
  – régi, népnyelvi

Megitta a feketelevest
  : Megbűnhődött.

Megteremne benne akár a fekete retek is
  : Ápolatlan, piszkos ember; a piszoktól fekete és érdes tapintású valakinek a keze.
  – régi, népnyelvi

Mese, mese, meskete, tehén segge fekete
  : Nem hiszem! Nem kell ezt elhinni!
  – régi, népnyelvi

Nem mondja a feketét fehérnek
  : Igazmondó, egyenes ember.

Nem mondtam én se fehéret, se feketét!
  : Nem tettem én se helyeslő, se rosszalló megjegyzést. Vonakodás a határozott állásfoglalástól.

Nem tudja, hogy fehér-e vagy fekete
  : Összekever feketét fehérrel, alapvető dolgokat sem tud megkülönböztetni.
  – régi

Olyan fekete a nyakad, mint a kordován
  : Felnőttek mondják a szutykos gyereknek.
: kordovány, kordován: kecske vagy juh finoman kikészített bőre, melyet festették is, pl. feketére vagy pirosra.
  – régi

Olyan sötét vagy, hogy világít benned a feketekávé
  Olyan sötét (buta) az illető, hogy hozzá képest a fekete világít.
  – tréfás

Ördög marad az ördög, ha fehér, ha fekete
  : Mindegy milyennek igyekszik mutatni magát, nem kell hinni a hitvány, gonosz embernek.
  – régi

Ráhúzták már a feketeföldet
  : Eltemették.
: Egyike a halált megszépítő számos kifejezésnek.
  – régi

Rátartja magát, mint feketelé az asztalon
  Úgy rátartja magát, mint fekete lé az asztal közepén
  : Büszkélkedik, rátarti ember módjára viselkedik.
: A feketelé a régi konyha egyik csemegéje volt.
: A feketelé jelenthette a feketekávét is.
  – régi

Szomorú nap, fekete vasárnap

Tudja mi fehér, mi fekete
  : Meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Okos, egyenes ember.

Veszett volna retek a fekete földben
  : Ha rossz, pusztuljon. Bárcsak maradt volna ott, ahol volt, hogy ne ártson!
  – átkozódás
– régi, népnyelvi

Zöldre feketít
  : A már kikelt vetést (a zöldet) beszántja.
: Értelmetlenül dolgozik.
  – régi, népnyelvi


Közmondások

  34 címszó
A festő fekete kézzel fehér pénzt keres
  : Jövedelmező foglalkozás a kelmefestés.
: A piszkos munkából is szépen meg lehet élni.
  – régi

Fehér a ház, fekete a kenyér
  Fehér ház, fekete a konyha
  : Szegények, de jómódot mutatnak. Külső pompa, koldus konyha.
  – régi

Fehér holló, fekete hattyú az igaz barát
  : Nagy ritkaság az igazi barátság.
  – régi

Fehér liliomnak is fekete az árnyéka
  : Rosszat beszélnek a jóról is.
: A rágalom az ártatlanokat sem kíméli.
: A legjobb emberben is találnak kivetnivalót.
  – régi

Fehérnek nem mutat feketét a tükör
  : Rendes ember rendesnek is látszik.
  – régi

Fekete hollónak fekete a tojása / a fia
  : Hitvány embernek hitvány a gyermeke is.
  – régi, népnyelvi

Fekete képnek fekete a festéke
  : Gonosz embertől csak rosszindulatú cselekedet várható.
  – régi

Fekete kéz, fehér pénz
  Fekete kézzel keresik a fehér kenyeret
  Fekete kézzel is keresik a fehér pénzt
  : Nehéz munkának jó megélhetés a jutalma.
: A sok piszokkal járó mesterségnek is meg kell becsülni a jövedelmét.
: Nem baj, ha nehéz és piszkos a munka, de jól meg lehet belőle élni.
  – régi

Fekete kutya, tarka eb, mind egy ördög
  : Minden kutya hitvány, mindegy milyen színű.
  – a kutya a hitványságot jelképezte.
– régi, népnyelvi

Fekete pénzzel fehér pénzt nem keres
  : Hamis úton nem lehet tiszta pénzt keresni.
: Rossz szándékkal nem lehet jót tenni.
  – régi

Fekete széna, fehér kenyér
  Fekete széna, sok kukorica
  : Ha sötét a széna, jó gabonatermés várható. Ugyanis, ha sok eső esik szénakaszálás idején, a széna megfeketedik, a vetés megerősödik, bő termés lesz.
  – régi, népi meteorológia

Fekete tehénnek / bivalynak is fehér a teje
  : Mindegy hogy néz ki, a teljesítménye számít.
  – régi, népnyelvi

Fekete tyúknak is fehér a tojása
  Fekete tyúk és fehér tojás
  : Mindegy hogy néz ki, a teljesítménye számít.
  – régi, népnyelvi

Hiába fürdik a fekete csóka, nem lesz fehér galambocska / hattyú
  : Hiába szépítkezik az, aki csúnya, sohasem szépül meg.
: Aki hitvány, az is marad, bármit csinál.
  – régi

Hiába mosdik a holló, úgyis fekete
  Holló nem mossa el a feketéjét
  : Aki hitvány, bűnös, az nem lesz többé feddhetetlen.
: Elvesztette a jó hírét.
  – régi

Jobb a fekete ház fehér kenyérrel, mint a fehér ház fekete kenyérrel.
  : Jobb ha szegénységet mutatunk ugyan, de van mit enni, mint fordítva.
  – régi

Jobb itthon a fekete kenyér, mint máshol a fehér
  : Ha nehezebbek is a körülmények, jobb otthon, mint idegenben.
: Az idegenben szerzett jólét nem ér annyit, mint az otthon.
  – régi

Kazán a fazéknak nem hányhatja szemére a feketeséget
  : Ne dorgáljon az mást, aki ugyanabban vétkes.
  – régi

Ki fehér, ki fekete, ki szürke barát köztünk
  : Nem vagyunk egyformák, de a jóindulatot nem lehet senkitől elvitatni.
: Barát: szerzetes. A különböző szerzetesrendek más-más színű habitust viselnek.
  – régi, népnyelvi

Kinek lelke fekete, az mást is kormosnak ítél
  : A rossz ember rosszhiszemű.
: Mindenki magából indul ki.

Más falát meszeli, a magáé fekete
  : Ahelyett, hogy a saját hibáin javítana, másokét keresi.
Vö. 'Más háza előtt söpör'.
: Kéretlenül avatkozik bele más ember dolgába.
  – régi, népnyelvi

Minden macska fekete a sötétben
  Minden színű macska fekete éjszaka
  : Ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a dolgok között, látnunk kell a színüket, formájukat.
: Vö. Sötétben minden tehén fekete.

Minden nyájban kell egy fekete báránynak lenni
  : Minden közösségben akad rossz ember is.

Néha a fehér és fekete megegyeznek
  : A jó és rossz is össze tud fogni.
: Az ellenfelek is meg tudnak egyezni.
  – régi

Nem minden fekete vagy fehér (Létezik szürke is)
  Az igazság nemcsak fehér vagy fekete
  Nincs fehér-fekete
  : A dolgok árnyaltabbak.
: A fekete-fehér a rossz és a jó ellentéte.

Nem mondja a feketét fehérnek
  : Egyenes ember, nem hazudozik

Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik
  Az ördög sem olyan fekete, mint amilyennek festik
  : Gyakran rosszabb valaminek a híre, mint amilyen a valóságban.
: Nem kell minden rosszat elhinni.

Pest, feketére fest
  : Aki nem szokott hozzá, azt megviseli a nagyvárosi élet.
: Egy nagyvárosban könnyű rossz útra tévedni.
  – régi, népnyelvi

Ritka, mint a fekete hattyú
  : Vö: ritka mint a fehér holló

Sárgarigónak is fekete a füttye
  : Látványosabb a külseje, de a teljesítménye semmivel se jobb.
  – régi, népnyelvi

Sötétben minden fehér feketét mutat
  : Ha sötét van, nem látszik, hogy milyen a külseje.

Sötétben minden tehén fekete
  A fehér tehén is éjjel fekete
  : Ha sötét van, nem látszik vagy nem számít, hogy milyen a külseje.

Szarkának annyi fehér tolla, mint fekete
  : Annyi az előnye, amennyi a hátránya.
  – régiSzállóigék, idézetek

  7 címszó
A fájdalom színe fekete. S a fekete színnek nincsenek fokozatai.
  – Mikszáth Kálmán (1847-1910)

A hajad oly fekete,
a ruhád oly fehér:
az ifjuság igérete
az élettel felér.

Ó, csal az ember élete!
ki tudja, mi nem ér?
Ruhád is lesz még fekete,
hajad is lesz fehér.
  – Heinrich Heine (1797-1856): Memento, Ford.: Babits Mihály

A halál az a fekete szolga, aki az élet hintója mögött lovagol
  – Charles H. Spurgeon (1834-1892), angol prédikátor

A kávé legyen forró, mint a pokol; fekete, mint az ördög; tiszta, mint az angyal; édes, mint a szerelem
  – Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), francia diplomata

Itthon sokkal jobb ízű énnekem
A fekete, mint máshol a fehér [kenyér]
  – Petőfi Sándor

Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében.
  : Az Apokalipszis négy lovasa közül a fekete a harmadik: az Éhínség.
  – Jelenések könyve

Nagyobb csodát nem tudok elképzelni, mint hogy a fehér papíron a fekete betűk megelevenednek
  – Csukás István (1936), íróSzóláshasonlatok

23 címszó
Fekete, mint a ...
Olyan fekete, mint a ...
~ bakacsin | fekete szövet, a koporsót takaró fekete lepel
~ bogár | csillogó fekete, főleg haj, szem
~ cigány
| sötétbőrű
~ csóka | csillogó kékesfekete
~ ében | ébenfa: értékes, fekete fa
~ éjfél
éjszaka
|
~ föld | tompa, fénytelen fekete, ill. piszkos
~ guba | gyapjúszöttes anyag
~ holló | csillogó kékesfekete
~ katlan
| koromfekete (régi)
~ kazán | koromfekete (régi)
~ kémény
kéményseprő
| koromfekete
~ kindruc | kindruc: fenyőkoromból készült fekete festék (régi)
~ kordovány
| feketére festett bőr
~ korom
|
~ kulimász | kulimász vagy kulimáz: sötét kocsikenőcs (régi)
~ néger
néger valaga
| szleng, vulgáris
~ ördög
ördög seggelyuka
| szleng, vulgáris
~ suviksz | fekete cipőpaszta
~ szén
holt szén
szénégető
|
~ szerecsen | sötét bőrű afrikai arab (régi)
~ szurok
|
~ tinta |


– Gyermekszövegek:

Találós kérdések

  17 címszó
A bundája lompos,
farka fekete-bozontos,
féli őt az erdő vadja
...
(Farkas)
Alszik minden csendesen,
még a Nap is elpihen.
Mint a korom, fekete
Vége leszen reggelre.
(Éjszaka)
Egész nyáron vígan él,
hegedűjével zenél.
Fekete a frakkja,
esti zenét erdőszélen
mindig csak ő adja
(Tücsök)
Előbb veszen zöld ruhát,
majd veszen fehéret,
ezek után ismét zöldet,
azután vöröst,
végül pedig kéket.
Ha nem eszed időben
meghal feketében
(Szilva)
Fekete bika, vörös nyelvét nyújtogatja.
(Tűz)
Fekete boszorkány fát eszik magába
(Kályha)
Fekete, de nem szerecsen,
ugrik, de nem kecske,
szereti is a menyecske – ha nincs!
(Bolha)
Fekete kancsóból kiömlött a tej,
Fényesen folydogál,
sosem folyik el.
(Tejút)
Fekete királyné ül a szobában,
fekete ételt dugnak a szájába.
Ezért folyton mérgesen dohog,
a szeme vörösen villog
(Kályha)
Feketébe kezdődik
feketébe végződik
mégis kéknek mondják
(Duna)
Néha hosszú, néha rövid,
vagy sima, vagy kunkorodik.
Van ritka, van sűrű is,
kinő, pedig nem vetik.
Van fekete, barna is,
hófehér meg arany is.
(Haj)
Szeme száz van, fekete,
vékony nyakon ring feje
(Mák)
Veled megyen, nincsen teste
napsütésben fekete
(Árnyék)
Zöld a mellénye,
fekete a kalapja,
szürke a köpenye,
piros a csizmája
(Cinke)
Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek.
(Görögdinnye)
Zöld mezőn fekete üstöket borogatnak
(Vakondtúrás)
Zöld testű asszonynak
fekete szemű, piros arcú
leányai vannak
(Görögdinnye)


Mondókák (versikék, dalok, játékok...)

  26 címszó
A gúnárom elveszett,
keresésére megyek,
Nincsen annak más jegye:
szárnya, tolla fekete.
A patyiti halastóba',
fürdik a fekete csóka,
De hiába fürdik abba',
mégis fekete a tolla.
Ágon ugrált a veréb,
megrándult a lába,
üggyel-bajjal lejutott
a fekete sárba.
Akinek a szeme kék,
Takarója a nagy ég.
Akinek a szeme zöld,
Puha ágyat vet a föld.
Akinek barna,
Eledele alma.
Akinek fekete,
Liliom a tenyere!
Akkor az égen, fekete égen
valami röppent még feketébben,
valami röppent: lappantyú*!
– lappantyú: madárféle
– Nemes Nagy Ágnes
Beérett már a kökény,
szedjük tele a kötényt!
A héja már fekete,
mókus is gyűjt télire.
Csak egy öreg csóka,
ott a kerítésen,
gunnyaszt, akár
vén anyóka,
talpig feketében ...
Csicseri borsó, vad lencse,
Fekete szemű menyecske!
Csókai csókának
Mi jutott eszébe?
Föl szeretett volna
Öltözni fehérbe.
Unta szegény jámbor,
Hogy ő télen-nyáron,
Örökkön-örökké
Feketében járjon.
– Móra Ferenc
Egyszer volt egy kemence,
Belebújt a kis Bence.
Kormos volt a kemence,
Fekete lett kis Bence.
Ez a cica fekete, csak a szeme tarka,
Jaj, de jó kis cica volna,
Hogyha nem karmolna.
Fekete szén a szemem,
szép sudár a termetem,
orrom répa, nagy darab,
a fejemen vaskalap.
– Enyedi György
Gyere haza nyárba'
Fekete ruhába'
Tejet adok kiskanálba
– játék
Hac, hac, katona
Kinek deres* a lova,
Lám az enyém fekete,
A Tiszán is átmenne.
– deres: szürke lószín
Hatan vannak a mi ludaink,
Három szürke, három fekete.
Gúnár, gúnár, libagúnár,
Gúnár az eleje,
– játék
Hoztam én egy lovat,
Zöld kantárosát;
Fekete vót háta.
Aranyos vót lába.
– játék
Itt vagyok, ragyogok,
mint a fekete szurok!
– játék
Jön az éj, jön az éj a fekete éjfél,
Aludjál, aludjál pici sose féljél.
Lisztjét szórja égre-földre,
fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre.
Fehér már a város tőle:
fehér már az utca,
fehér már a puszta,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
– Szabó Lőrinc
Lyukas fazék fekete.
Mese, mese, meskete…
– Móra Ferenc
Már közhírré szétdoboltatik:
Minden kislány férjhez adatik,
Szőkék legelébb,
Aztán feketék,
Végül barnák és a maradék.
– Weöres Sándor
Meg is számol Mehemed
három féle tehenet:
fehéret, feketét, tarkát,
Meg ne fogd a tehén farkát!
– Móricz Zsigmond
Mese, mese, mátka
Fekete madárka,
Úri bunda, kopasz egér,
Ugorjon a nyakadba!
– játék
Mese, mese, meskete
Volt egy kutyus, fekete
Meg egy icur-picurka
Fehér lábú cicuska
Milyen lovon jöttek?
Fekete lovon jöttek.
Milyen szalmát ettek?
Sárga szalmát ettek.
– játék
Minden, mint a nagyapó
bajsza, hófehér lett,
csak a feketerigó
maradt feketének.


– Nyelvi játékok:

Nyelvtörők

  1 címszó
Fekete bikapata kopog a patika pepita köveken


Tükörmondatok

  1 címszó
E teke fekete (ismételd)


Eszperenték

  8 címszó
Ellenfekete
(Fehér)
Eszetlen emberek kergetnek egy kerek fekete pettyest, mellyel cselezve keveregnek, esetleg eleshetnek, ...
(Foci)
Fejre helyezett fekete, emeletes henger, melyben egyesek kedvtelve rejtegetnek beste-gyermekeket.
(Cilinder)
– a cilinder a bűvészmutatványok kelléke, amiből mindenféle dolgot előhúznak
Fekete ember, de nem szerecsen. Szerencse jele!
(Kéményseprő)
Fekete lepelbe tekeredett szentember.
(Pap)
Kedvelt zene-szerkezet, melyen fekete s nem fekete nyelveket leverve zengzeteket kelthetsz.
(Zongora)
Szeptemberben fekete emberek nem mentek el emeletek mellett, mert belementek.
(9/11, World Trade Center)
Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke, fekete pettyekkel tele, ...
(Boci boci tarka)


Földrajzi nevek

23 címszó    
Feketeerdő település Győr-M.-S. megye
Feketehalom város Erdély, Brassó megye
Feketevölgy település Erdély, Fehér megye
Körösfeketetó település Erdély, Fehér megye
Feketelak település Erdély, Kolozs megye
Erdély, Maros megye
Feketepatak település Felvidék;
Kárpátalja;
Erdély (Nagybánya része);
Feketepuszta település Fejér megye;
Erdély, Maros megye
Feketeváros település Burgenland
Fekete-hegy hegy Pilis; Villány; Káli-medence; Zemplén
Fekete-Sár-bérc hegycsúcs Bükk
Fekete-erdő hegyvidék Németország
Fekete-völgy völgy Börzsöny
Fekete-tenger tenger  
Fekete-Tisza folyó  
Fekete-Körös folyó  
Fekete-Vág folyó Szlovákia
Feketeügy folyó Erdély, Kovászna megye
Fekete-Irtis folyó Kína-Oroszország
Fekete-folyó folyó USA, Ohio
Fekete-Nílus folyó Afrika
Fekete-berki-vízfolyás folyó Komárom-E. megye
Fekete-víz patak Cserhát, Nógrád megye;
Baranya megye
Fekete-sivatag sivatag Nyugat-Egyiptom- Összes -

Szólások
56
Közmondások
34
Szállóigék, idézetek
7
Szóláshasonlatok
23
Gyermekszövegek
43
Nyelvi játékok
10
Földrajzi nevek
23

 
196

Megjegyzések »--- B Ó N U S Z ---

Viccek

1953, Sztálin halála:
Központi utasítás érkezett: mindenhová ki kell tűzni a fekete trikolórt*
– trikolor: háromszínű zászló

1960-70-es évek
– Te, a fekete az szín?
– Igen.
– És a fehér is egy szín?
– Igen.
– Akkor van egy színes tévém!

A fekete lyukak olyan helyek, ahol Isten nullával osztott.
– ti. nullával nem lehet osztani

A nagy hármasszekrényt, mely koromszín, ében,
Özvegyemre hagyom, járjon feketében
– Romhányi József: Egy szú végrendelete

A szemünk közepén van egy nyílás, ami fekete, mert fejünk belül üres és sötét.
– iskolai dolgozat

Amit csak a nők értenek: néha 5 pár fekete cipő sem elég.

Egy elegáns nőt elsodor egy autó, és a vezetője segítség nélkül továbbhajt. A rendőr megkérdezi a nőtől:
– Nem figyelte meg a kocsi rendszámát?
– Nem volt rá időm, olyan gyorsan történt. Csak annyit láttam, hogy hátul egy vörös hajú nő ült zöld sanzsánballonban és barna kalapban, továbbá fekete retikült és sötét rúzst használt.

Egy iskola gyerekpszichológusát megkérik, hogy vizsgáljon meg egy gyereket, mert az minden rajzát csak fekete és barna zsírkrétával készíti.
A doki beszél a gyerekkel, de semmi különös nem derül ki. Személyiségteszteket töltet ki vele, de így is semmi. Végül ad neki papírt és egy zsírkrétakészletet. Mire a kölyök:
– Húú, ez igen! A suliban egy régi dobozt kaptam, amiben már csak fekete és barna volt...

Géza bácsi felhívja Feri bácsit.
– Ferikém átjössz sakkozni?
– Nem tudok, most halt meg a feleségem.
– Jó, hát játszhatsz a feketével.

– Jean, miért hozott az egyik lábamra fekete, a másikra barna cipőt?
– Mert összesen két pár cipőt találtam a szekrényben, uram, és a másik pár is ugyanilyen felemás.

Kisgyerek kérdezi az anyját:
– Anyu, miért van a menyasszonynak fehér ruhája az esküvőkön?
– Tudod kisfiam, azt jelképezi, hogy a menyasszonynak ez élete legboldogabb napja.
– És anyu, a vőlegénynek miért van fekete ruhája?

Mi az, hosszú, fekete és énekel?
– Gyászmenet.

Mi az: ha fehér, akkor piszkos, ha fekete, akkor tiszta?
– Iskolatábla.

Valahol Amerikában…
Autóbaleset történik, egyik autóban fehér, a másik autóban  fekete bőrű sérültek vannak.
Kijönnek a mentők, megkezdik a fehér sérültek ellátását. A feketék ott nyögdécselnek az árokban, egyikük szól a mentősöknek:
– Helló, velünk mi lesz? Miért csak a fehérekkel foglalkoztok?
– Ismered a színeket?
– Hát persze!
– Milyen színű a mentőautónk?
– Fehér.
– Na látod! Értetek majd a fekete jön.

Valahol Amerikában…
Iskolásokat szállító autóbusz robog az országúton. Egyszer csak összeverekednek a fehér és fekete diákok. A tanító néni nem bír velük, megkéri a sofőrt, hogy segítsen. A sofőr megállítja a buszt, mindenkit leszállít.
Elkezdi magyarázni a gyerekeknek, hogy Amerikában nincs faji megkülönböztetés, s hogy nem szép dolog a verekedés. Végül sorba állítja őket, s így szól:
– Felejtsük el azt, hogy fehér meg fekete. Legyen mindenki, mondjuk kék. Irány a busz, mindenki szálljon fel. Elöl a világoskékek, hátul a sötétkékek!

Vendég a pincérhez:
– Az étlapon az áll, hogy "turista kaviár". Megmondaná, mi ez? 
– Egy tányér apró szemű rizs, hozzá ez a fekete szemüveg.


Könyvcímek

Michel Pastoureau:
Anton P. Csehov:
Hegedűs Géza:
Christian Jacq:
Dickens:
Fred Hoyle:
Mikszáth Kálmán:
Emilio Salgari:
Rejtő jenő:
Benedek Elek:
Edgar Wallace:
Edgar Allan Poe:
Berkesi András:
Miroslav Krleza:
Walter Scott:
Alexandre Dumas:
Jókai Mór:
Mikszáth Kálmán:
Courtois-Werth-Panné-Bartosek:
Szabó Marianna:
Nagy László:
Jászberényi Sándor:
Leslie L. Lawrence:
Szepes Erika:
Boris Vian:
Hammer Ferenc:
Passuth László:
Rudyard Kipling:
Bleeding Bride:
Mészöly Miklós:
Jókai Mór:
Verne Gyula:
Kutasi Kovács Lajos:
Kassák Lajos:
Kaffka Margit:
Kuncz Aladár:
Orhan Pamuk:
Ráth-Végh István:
Bernard Shaw:
Karl May:
Gárdonyi Géza:
Mary Cable:
Isaac Asimov:
Cseres Tibor:
Végh Antal:
Czeizing Lajos:
Richard Wright:
Lőrincz L. László:
Zeke Gyula:
A fekete – Egy szín története
A fekete barát
A fekete ember históriája
A fekete fáraó
A fekete fátyol
A fekete felhő
A fekete fogat
A fekete kalóz
A fekete kapitány
A fekete kisasszony
A fekete kísértet
A fekete macska
A fekete mappa
A fekete sas árnyékában
A fekete törpe
A fekete tulipán
A fekete vár
A fekete város

A kommunizmus fekete könyve
Afrika lelke – A fekete kontinens novellái
Az erős fekete bég, Nádasdy Ferenc
Az ördög egy fekete kutya – és más történetek
Az ördög fekete kalapja
Bíborban és feketében az ezredvégen
Blues egy fekete macskáért
Fekete & fehér gyűjtemény
Fekete bársonyban
Fekete és fehér
Fekete fivérek
Fekete gólya
Fekete gyémántok
Fekete Indiák
Fekete Istenek – fekete emberek
Fekete kandúr
Fekete karácsony
Fekete kolostor
Fekete könyv
Fekete krónika
Fekete leányzó keresi az Istent
Fekete Musztáng
Fekete nap
Fekete odüsszeia
Fekete Özvegyek Klubja
Fekete rózsa
Fekete szivárvány
Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig
Feketék és fehérek
Négy fekete koporsó
Volt egy feketém – A budapesti eszpresszók története


Filmcímek

A fekete kolostor
 (1986, r.: Mihályfi Imre)

A fekete tulipán
 (1964, r.: Christian-Jaque, La Tulipe Noire)

Fekete mise
 (2015, r.: Scott Cooper, Black Mass)

Fekete Orpheusz
 (1959, r.: Marcel Camus, Orfeu Negro)

Fekete özvegy
 (1986, r.: Bob Rafelson, Black Widow)

Fekete sas
 (1988, r.: Eric Karson, Black Eagle)

Zorro, a fekete lovas
 (1963, r.: Mario Caiano, The Claw of Zorro)

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.