BÍBOR
Szókapcsolatok

Szóösszetételek, szókapcsolatok,
állandó és gyakori jelzős szószerkezetek
  67 címszó
ágy
  bíborágy, bíbor ágy
  Költői kép, többnyire a felkelő/lemenő nappal összefüggésben szerepel.
– irodalmi
  A hajnal ott kél bíborágyán,
Melynek rózsái közt aludt.
– Tompa Mihály
  És felnézett az égre, s csak akkor vette észre, hogy elmúlt közben az idő, mert eltűntek a csillagok, s túl a hegyen bíborágyából talán most vackolódik ki a nap.
– Fekete István
  Este, elragadó bíborágyba merült a nap
– Justh Zsigmond (1863-1894) utazásairól

ajak, száj
  bíbor ajak, bíbor száj
  Szép, fiatal, élettel teli szájszín. Gyakori jelzős szerkezet.
– irodalmi
  A formás orr, a szőke tincsek,
A gödrös áll, a bíbor ajkak?
A váll s a hosszú kar mivé lett,
– F.Villon, 1461, ford. Mészöly Dezső
  Én ajánlom bíbor szádnak
Szám hevűlő csókjait
– Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
  Voltam én boldog, lángoló,
bíborpiros ajkat csókra csábító,
– Karády Katalin slágere, 1942

alkony
  bíbor alkony
  Gyakori jelzős szerkezet.
– irodalmi
  Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.
– Babits Mihály
  Az aranysárga napból bíbor alkonyat
Lett, és száll a teagőz, ...
– Amorf Ördögök, zenei együttes (1994-2007)

arc, orca
  bíbor arc, bíbor orca
  Szép, fiatal, élettel teli arcszín. Gyakori jelzős szerkezet a régi ill. az irodalmi nyelvben.
– irodalmi
(a képen: É.Vigée Le Brun festménye, aki Csokonai kortársa volt)
  Látszott bíborszín arcán örömének a képe
– Csokonai Vitéz Mihály
  A mord halál e ritkaságot
Meglátta, és tárgyúl vevé,
S e bíbor orcájú virágot
Egy sárga rózsává* tevé.
– sárga rózsa: a halál metaforája
– fiatal nő halálára írt vers
– Csokonai Vitéz Mihály
  Illy pirost ád szeg hajadnak
Bíbor orcád hajnala;
– Csokonai Vitéz Mihály


baktérium
  bíbor baktériumok
 
  A bíbor fototróf baktériumok anoxikus, oxigént nem termelő fototróf anyagcserére képes szervezetek. (...) A bíbor baktériumokról általánosan elmondható, hogy bakterioklorofill -a-t és b-t, valamint karotinoid típusú járulékos pigmenteket tartalmaznak. Ezeknek a pigmenteknek köszönhetik látványos színüket a természetben, sejtjeik leggyakrabban bíbor, vörös vagy barna színűek.
– elte.prompt.hu
– Makk Judit
– szaknyelvi

bársony
  bíbor-bársony, bíborbársony
  A legdrágább, legelőkelőbb öltözet színe és anyaga.
  *
A régi nyelvben a 'bársonyszín' bíbort jelentett.
  *
Bíborba-bársonyba öltöztet.
– szólás, régi
  Talpig bíbor-bársony ruhába' járatá,
Arany edényekből eteté, itatá
– Tompa Mihály
  Márdokeus pedig kiméne a király elől kék bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy arany koronával, és bíborbársony palástban, és Susán városa vígada és örvendeze.
– Eszter Könyve 8,15
  Gyönyörű, aranyos gyökmegoldó képletek és bíborbársony függvények között siettek tovább.
– Matematikai tanmese
– humoros

becs
  bíborbecsű
– régi
  Olyan becses –drága és szép–, mint a bíbor.

béka
  Bíbor Béka, bíbor béka
  1. Bíbor Béka: civil kezdeményezés, mely a testmozgást, az egészség- és környezettudatos életmódot kívánja ösztönözni Magyarországon.
  2. Bíbor vagy lila béka
(Nasikabatrachus sahyadrensis)

biotechnológia
  bíbor biotechnológia
  A szabadalom, a publikálás és az újítás biotechnológiai vonatkozásait foglalja magába.
– szaknyelvi

borul, boruló
  bíborba borul, bíborba boruló
  A bíbor szín uralkodik a tájon, az égbolton.
Bíborba borul az arca: elpirul.
– gyakori szókapcsolat
  A gyönyörű Foszfor* ezüst világával
Játszott a bíborba borúlt ég aljával,
S a hó fejér egén elszórá azokat
A ragyogó, kisded hajnalcsillagokat.
– Foszfor: Esthajnal csillag, a Vénusz bolygó
– Csokonai Vitéz Mihály
  Bíborba borul a világ, ezer felhő ég
Mohák alatt a fák felett, reszket a nyári vég
– A Kutya Vacsorája nevű zenei társulat dala, 2010 körül
  Az avar mohazöld rétegei közé bíborba boruló falevelek vegyülnek, tündöklő jelét adva, hogy közeleg az ősz.
– choixiumaru.blogspot.hu


Cassius-
  Cassius-bíbor
  A kolloidális arany az üveget mélyvörösre vagy bíborra színezi. Már az ókorban is alkalmazták a technológiát, de később feledésbe merült. Andreas Cassius, a 17.században élt német orvos fedezte fel újra.

császár -
  császári bíbor
  A római és a bizánci kor császárainak fenntartott szín: palást, ruhanemű, díszítőkő stb. A császári bíbor jelképezi a legfőbb hatalmat.
A képen Justinianus bizánci császár (6.sz.), bíborpalástban. Ravennai mozaikkép.
A szín megfelel az ún. →türoszi bíbornak.
  Pertinax római császár … Elutasította a császári bíbor felöltését előrehaladott korára hivatkozva.
– Wikipedia
  Ezért kapaszkodott, hogy megkapja feleségül Faustát: azt hitte, hogy ezzel a házassággal máris vállára hull a császári bíbor.
– Révay József
  A császári bíbor szép szemfödél.
– Prokopios bizánci történetíró, 6.sz.
  | Színnévként: császárvörös |

csiga
  bíborcsiga
  A csiga testnedveiből készítették a drága bíbor színezéket. Csigafajtától, festési eljárástól és egyéb körülményektől függően kék-bíbor-vörös színeket nyertek.
(Bolinus brandaris, v. Murex brandaris, Murex trunculus)

Mondják olykor tévesen 'bíborkagyló'-nak is.


est-
  estbíbor
  Költői kép.
– irodalmi
  Nézd a napot: bár alkonyul,
Képén vidor* az estbibor...
– vidor: vidám, mosolygós
– Arany János
  Bölcsők, koporsók, temetői por
és templomok ormán az estbibor.
– Kosztolányi Dezső


fa
  bíborfa
  Kék ébenfa, amarántfa, festőfa: az amerikai trópusokon élő egzotikus fafaj. Dekoratív fatermékek anyaga. Áztatással színezéket is nyernek belőle.
(Peltogyne paniculata)

fény
  bíborfény
  De a templomok falai, oszlopai és csúcsai olyanok voltak, mintha belemerültek volna abba az arany- és bíborfénybe.
– H. Sienkiewicz, ford. Mészáros István
  Ahol a nap felhők kísérete nélkül, hétköznapi pompájában leereszkedett, ünnepélyes bíborfény maradt nyomában,...
– Ch. Brontë, ford. Ruzitska Mária

festék
  bíborfesték
  Festék: tágabb, köznapi értelemben mindenféle anyag, ami egy tárgy színét megváltoztatja: fedőfesték, máz, zománc, lakk, pasztell, bőr-, hajfesték stb. Szűkebb értelemben: a felületre felvitt, az alapot (szinte) teljesen elfedő, vékony, pigmentált réteg. (A kötőanyagtól függően lehet: enyv-, olaj-, akril-, tempera-, viasz-, méz-, gyanta- stb. festék.) A festék kémiailag (általában) nem, csak fizikailag kötődik a felülethez: ragad, tapad, és idővel lekopik. Ha a festék nem teljesen fedi az alapot, akkor lazúros festésnek nevezik.
*
Fontosabb bíbor művészfestékek: klasszikus türoszi bíbor, kármin, magenta.
A bíbort különböző más színek (vörös és kék vagy vörös és lila) keverékeként is létre lehet hozni, ami olcsóbb, mint az eredeti.
  [a kánaáni népcsoportok] ... területük nem alkotott független országot, a bíborfesték révén híresültek el és a kor nagy kereskedői voltak.
– sola.hu
  A [föníciai] part mellett nagy tömegben tenyészett a murexkagyló, amelyből a híres bíborfesték alapanyagát nyerték.
– Wikipedia
  Hogy nincsen csapda, amely erősebben
tarthatna fogva férfit, mint a vér –
ez átkozott, e csalfa bíborfesték,
amelynek titkát hiába keresnéd, ...
– Somlyó Zoltán (1882-1937)
  *
Bíbor Festék Üzletház, Nyíregyháza

festés
  bíborfestés
  (Képen: festőkádak, Fez, Marokkó)
  A bíborfestés mesterei a föníciaiak voltak, akik az élénk vöröstől a sötét lilába játszó vörösig mindenféle színárnyalatot létre tudtak hozni.
– Prof. Dr. Szigeti Jenő
  A bíbor az ókori népek körében a legdrágább és legmegbecsültebb festékanyag volt, amelyet két, a Földközi-tenger vizében élő csigafaj, a Murex trunculus és a Murex brandaris mirigyváladékából állítottak elő. (...)
A színezőanyag kinyerése a bíborcsigákból hosszadalmas és körülményes folyamat: a házától megfosztott állatot besózás után 10 napig vizelettel áztatták, majd a leülepedett húscafatok eltávolítása után ezt besűrítették. Ezután adták hozzá a mézet, majd egy erre a célra kialakított csőben melegítés közben szilárd anyaggá sűrítették, amely így került kereskedelmi forgalomba. Melegen, tetszés szerinti hígításban vizelettel vagy vízzel oldották fel.
– P.Szeoke Judit, 2003

függöny
  bíbor függöny, bíborfüggöny
  a padisah narancsszín sátora, arany és bíbor függönyökkel s bejárása elé letűzött kettős és hármas lófarkakkal
– Jókai Mór, 1854
– A magyar nyelv nagyszótára
  Bányai részint csüggedten, részint elhűlten ült az ámpolna* alatt, az ágyon, az aranymintás bíborfüggöny mögött, és valami a szívébe nyilallt, a kígyózöld italtól szokatlanul heves ütemű szívébe, ...
– ámpolna: mennyezetről alácsüngő edény, amelyben mécset, lámpát vagy virágot tartanak.
– Rejtő Jenő
  Holofernesz épp ágyán pihent, arannyal, smaragddal és drágakövekkel ékesített bíborfüggöny mögött
– Katolikus Biblia, 1996
– A magyar nyelv nagyszótára


gömb
  bíborgömb
  Egy céklafajta kereskedelmi neve.
Gumója gömbölyű, középnagy, húsa élénkpiros [bíbor]. A reformkonyha egyik slágernövénye.
  | Színnévként: céklavörös |


hajlik, hajló
  bíborba hajlik, bíborba hajló
  Színárnyalat leírása: pl. bíborba hajló piros (=bíborpiros)
– gyakori szókapcsolat
  Mögötte alkonyodik az ég, lilába, bíborba hajlik.
– Kádár Erzsébet

hajnal
  bíbor hajnal
  A hajnal színének költői leírása. Gyakori jelzős szerkezet a régies ill. az irodalmi nyelvben.
– irodalmi
  Tündér, földre szállott fellegei fátyolából, vagy a bíbor hajnal szülöttje; hisz az ő arczán is rózsás hajnal kél.
– O.Petrics Soma, 1845
  arca ége
Rózsáknak virító berkeként,
Melyre bíbor hajnal hinte fényt.
– Petőfi Sándor
  Jöjj el bíbor hajnalon
– Az Omega Együttes dala

henger
  bíborhenger
  Egy céklafajta kereskedelmi neve.
Termése henger alakú, húsa sötétvörös színű, (...) jó minőségű fajta. Jól szeletelhető, ipari feldolgozásra is alkalmas.
  | Színnévként: céklavörös |

hölgy
  bíbor hölgy
  Bíbor kastélyodból
Szállj le, bíbor hölgy
Vedd fel bíbor köntösöd
– az Omega együttes dala, 1994


játszik, játszó
  bíborba játszik, bíborba játszó
  Színárnyalat leírása. Nem határozottan bíbor.
– gyakori szókapcsolat
  Fiatalos, élénk, bíborba játszó színű, tiszta bor. Illatában erőteljes a gyümölcsösség: meggyes, málnás illat.
– bor leírása
  Nagyon finom anyag, szinte pókhálószerű. A vörös színe bíborba játszik.
– Andersen, A császár új ruhája c. meséje után készült színdarabból
– Komárom, 2014
  Csak bíborba játszó teljesen megérett cseresznye íze hasonlít hozzá.
– Hamvas Béla
  keleti szarkaláb: az előbbivel rokon, bíborba játszóan ibolyaszínű, a Tiszántúlon tömegesen előforduló növény (Consolida orientalis)
– növény leírása


kagyló » csiga

kaktusz
  bíbor kaktusz
  Dél-Amerikában termő fügefaj, más néven fügekaktusz (Opuntia coccinellifera). Ezen tenyésznek a kármin pigmentet adó →bíbortetvek (Dactylopius coccus).

kalap
  bíborkalap, bíborosi kalap
  A bíborosok liturgián kívül viselt fejfedője, karimája széles, közepe félgömb alakú, csomózott és bojtokban végződő zsinórzattal. A bíborosi címer része, ezért épületeken, sírokon és emlékműveken is látható. Pl. Szt. Jeromos attribútuma.
– Katolikus Lexikon
Színe bíbor vagy vörös.

kárpit
  bíbor kárpit
  S bíbor kárpit selyme rezzen, bizonytalan zajra zizzen;
– E.A.Poe, ford. Babits Mihály
  [a fejedelem szekerének] abroncsra vont bíborkárpitjai voltak; rúdja és kerekei fényesen megaranyozva
– Jókai Mór, 1882
– A magyar nyelv nagyszótára
  Megkeresném a Végzet trónusát,
Hogy bíbor kárpitját suhogva tépjem
– Tóth Árpád, 1917
– A magyar nyelv nagyszótára

király -
  királyi bíbor, Bíbor király
  1. A legfőbb hatalmat jelképező szín, ill. ruhadarab. (a képen: Könyves Kálmán)
A szín megfelel az ún. →türoszi bíbornak.
  [Árpád-házi Erzsébet] ... Szt. Katalin völgyében királyi bíbor helyett Szt. Domokos apáczai fátyolát öltötte fel.
– III. András, az utolsó Árpád-házi király lánya Erzsébet nem ment férjhez királyi vőlegényéhez, hanem kolostorba vonult.
– Kisfaludy Károly, 1831
  Az erdélyi fejedelmeknek koronájuk és így koronázásuk nem volt, (...) Ezért is fektettek Erdélyben különös gondot arra, hogy a fejedelmek végtisztessége kifejezze a hatalmukat. A pompás temetés, a királyi bíbor használata, a hatalmas felvonulás és a zászlók erdeje kellett hogy megmutassa: (…) egy európai uralkodó, a koronás királyok méltó társa szállt sírba.
– Tóth István György, História, 2003
  Bokáig érő, elegáns, királyi bíbor, fejedelmi kék vagy karmazsinvörös puha bársonyruhája csillogó flitterekkel, aranyrojtokkal díszített, főünnepekkor azonban előnyben részesíti a tiszta fehér viseletet.
– Rabbi Israel Rubin: Az élő Tóra
  Királyi bíbor itt elvásik
És rongy lesz a föltámadásig
– Juhász Gyula
  2. Bíbor Király
  Stephen King amerikai író A Fekete ház c. művének egyik kulcsfigurája (Crimson King).
  A Ködben világok közti hasadék keletkezik, a Fekete Házban a Torony pusztulásán dolgozó Bíbor király is szerepel.
– sfmag.hu

kódex
  bíbor kódex, Bíbor Kódex
  A bizánciak a legértékesebbnek szánt kódexeknek az anyagát színezték, a pergament festőlébe áztatták, mint a textilt, erre arany és ezüst tintával írtak. Legnevesebb bíbor kódexek: Rossanoi Codex (képen), Codex Argenteus, Codex Purpureus (Patmos), Beratinus Codex.
  A „Bíbor Kódex” a 6. századtól a 18. századig íródott, mintegy 13 századot átölelve. A két kódex reprezentálja az albániai kulturális örökség értékeit.
– UNESCO, Világemlékezet program

  bíborkő
  További nevek: császári kő, császári márvány, porfír. Magmás (vulkanikus eredetű) kőzet. A legszebb, legbíborabb porfírt Egyiptomban találták, ez volt a legértékesebb.
*
Az ókori római és bizánci időkben a legelőkelőbb díszítőkő volt (császári síremlék, szobor, épületdísz stb.)
(Képen: a tetrarchák szobra Velencében, Szt.Márk tér, i.u. 300 k.)
*
A bizánci császári palota hivatalos szülőszobáját bíborkővel burkolták → bíborban született.
*
A bíborkövet ma is használják bel- és kültéri térburkolatnak, mert nem csak szép, de kemény és fagyálló.
  Ismeretes az ókor óta egy vöröses színű kőzet, amelyet olasz kőfaragó nevén "porfido rosso antico"-nak emlegetnek. A név az összes kőzettani "porfír" elnevezés forrása, szótári értelmezése szerint inkább "bíborkőnek" nevezhetnénk. Ez a kőanyag andezites összetételű kőzet, egyetlen bányája ismeretes a mai Egyiptomban. Az ókortól kezdve gyakran alkalmazták a mediterrán kultúrkörben, minden esetben valamilyen császárral, uralkodóval kapcsolatban.
– kfki.hu
  Fény van, nap süt, bíborkő sírlapodon
árnyjátékot játszom,
– Juhász Ferenc
  | Színnévként: porfírvörös |

köd
  bíbor köd
  Drogok hatása alatt keletkező vizuális élmények, Jimi Hendrix Purple haze c. dala után.
  Bíbor köd szállt le rám, hogy
a világomat ha itt hagynám, hát
színes legyen a búcsúkép
– Tankcsapda, dalszöveg

köntös, köpeny
  bíbor köntös, bíborköntös, bíborköpeny
  1. Keresztrefeszítése előtt Jézusra gúnyból →bíborpalástot és töviskoronát tettek. (Ecce homo)
  Bíbor köntösbe öltöztették és tövisből font koszorút tettek feje köré.
– Márk 15:17
  2. Drága anyagból készült bíbor ruhadarab, mely a hatalmat, gazdagságot jelképezi.
(Képen: a magyar koronázási köpeny.)
– irodalmi
  felőltözött az ő pompás bíborköntösében
– Csokonai Vitéz Mihály, próza
  A legény megcsókolja a földön söprő bíbor köntös szélét és elsiet.
– Laczkó Géza, 1913
  [a Henrik-rend jelvényében] Szt. Henrik képe, sisak, császári korona, jogar és országalmával. Vállain biborköpeny.
– Révai Nagy Lexikon, 1913

könyv
  bíbor könyv
  A borító színe alapján elnevezett, megkülönböztetett, azonosított szakkönyv, kézikönyv. A színnév a hosszú címek helyett áll (metonímia).
  Bíbor könyv: Makromolekuláris nevezéktan kompendiuma
(Compendium of Macromolecular Nomenclature. The Purple Book)

köpeny » köntös; palást


látó-
  látóbíbor
  Látóbíbor vagy rodopszin: a szem retinájában lévő érzékelő sejtek (pálcikák) fényérzékeny anyaga.
– szaknyelvi

lakk
  bíborlakk
  Festékfajta. A szerves (növényi, állati) eredetű anyagokból színes levet főznek, amivel textilt lehet festeni (→ bíborfestés), de a festőművészek nem tudják közvetlenül felhasználni. Ahhoz, hogy a léből kenhető állagú festéket nyerjenek „kicsapatják”, v. más néven: lakkosítják. Ez azt jelenti, hogy a színes levet valamilyen szilárd, porszerű szubsztrátumra (hordozóanyagra) öntik, ami beszívja azt. A szubsztrátum lehet fehér pigment, krétapor, timsó, különféle fémsók stb. Így készül a bíborlakk (purple lake) mellett a szerves eredetű kárminlakk, karmazsinlakk, buzérlakk stb.
– szaknyelvi

lepel
  bíbor lepel
  A húsvéti ünnepkör egyik attribútuma, a templomdíszítés jellegzetes színe ill. tárgya.
  Nagyszombaton a fekete lepleket bíbor leplek váltják föl.
– Kosztolányi Dezső
  Minden fakul, minden romlik.
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek rongygyá mállnak.
Dicsőségek füstbe szállnak.
– Gárdonyi Géza

orca » arc

öltözik
  bíborba öltözik
  Azt mondta a király Babilon bölcseinek: »Aki elolvassa ezt az írást és tudtomra adja értelmét, az bíborba öltözik, aranyláncot kap a nyakába, és a harmadik lesz országomban.«
– Biblia, Káldi György fordítása, 1626
  Aranyba és bíborba öltözik a Nagyerdő: az élet Debrecen felett
– dehir.hu, 2015
– cikk címe
  Az általában megbízható értesüléseiről ismert @evleaks állítása szerint elsőként az amerikai Sprint kínálatában lesz elérhető a mély bíborba öltöztetett Galaxy S III
– mobilarena.hu


palást
  bíborpalást
  1. Keresztre feszítése előtt Jézusra gúnyból bíborpalástot és töviskoronát tettek.
(Ecce homo)
  És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá. És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: „Üdvöz légy zsidóknak királya”.
– Máté 27:27-29
  2. Császári, egyházi vagy más hatalmat jelképező ruhadarab.
– irodalmi
  S előbb is Széchényit zőld babérágával
Tisztelvén s az érdem bíbor palástjával
– Csokonai Vitéz Mihály
  Bibor-palástban jött Keletről
A rímek ősi hajnalán.
Ady Endre

pír
  bíborpír
  – Bíborpír önti el az arcát: elpirul.
– Az égen bíborpír hasad: hajnalodik.
– irodalmi

pompázik, pompázó
  bíborban pompázik, bíborban pompázó
  A bíbor szín uralkodik a látványban.
A kifejezést túlnyomórészt pozitív értelemben használják, de lehet ironikus is.
– gyakori szókapcsolat
  Mintha a lemenő nap világítaná meg Európa egyik legszebb épületét, bíborban pompázik majd a Parlament augusztus huszadikán.
– rtl.hu
  Az eredeti címer hagyományos lovagi színekben, kékben és bíborban pompázik, melyek az Almásy család színei is voltak.
– Törökszentmiklós és vidéke, 1992
  ... nyár helyét ősz vette át majd a narancsban és bíborban pompázó levélszőnyeg helyére fehér hó hullt a mennybolt szitájából.
– Gyűrűk ura, fanfiction


rózsa
  bíbor rózsa
  1. A rózsa legkedveltebb és a legtöbb szimbolikus tartalmat hordozó színe a →vörös, →piros és bíbor. Gyakori jelzős szerkezet az irodalmi nyelvben.
A pünkösdi rózsának (Paeonia officinalis) különösen szép bíbor színe van.
  *
A Szépség és a Szörnyeteg c. mesejáték eredetije egy „A bíbor rózsa” című orosz népmese.
  Ajkad virági szebbek,
Mint rózsa bíbora,
– Csokonai Vitéz Mihály
  Láncol, kínoz a hangod,
Bíbor rózsa a porból
– műkedvelő költő, 2009 körül
  2. Bíborrózsa (Actinia equina)
Tengeri állat, a virágállatok osztályának a tengerirózsák rendjébe, ezen belül az aktíniák családjába tartozó faj.

ruha
  bíbor ruha
  Tengerkék szegélyű bíbor ruhája
s ráhintett rózsák vállát fátyolozzák
– Petrarca (14.század), ford. Simon Gyula
  A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá; ... Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember!
– János evangéliuma 19. rész
– parokia.hu
  Azután a fáraó levette pecsétgyűrűjét az ujjáról és József ujjára húzta, bíbor ruhába öltöztette, és aranyláncot akasztott a nyakába.
– Katolikus Biblia, Teremtés könyve
– A magyar nyelv nagyszótára


sátor
  bíbor sátor, bíborsátor
  Költői kép, ill. a legmagasabb hatalom egyik szimbóluma.
– irodalmi
  Ezüst csillagokkal bészőtt bíbor sátor
Tűndöklött a végén és két oldalra váltt
Szép kárpitjaival szabad nézést csinált, Egész az oltárig,
– Csokonai Vitéz Mihály
  Mikor Nero Poppaeával és az augustiánusokkal a tutajra lépett és a bíborsátor alatt helyet foglalt, ...
– H.Scienkiewicz, ford. Szekrényi Lajos
  A császári bíborsátor a Duna jobb partján magasodott.
– Fehér Tibor

száj » ajak

szegély » tóga

szék
  bíborszék
  Trón, a királyi hatalom egyik fő jelképe.
– irodalmi, régi
  Le hát a biborszékekről, királyok,
És fejetekről le a koronával!
– Petőfi Sándor

szél
  Bíborszél
  Miskolci zenei együttes, 1989-től

szép
  bíborszép
  Költői jelző.
– irodalmi
  Dionűszosz, kivel úr Erósz,
és mélykék-szemü nimfa-raj
s bíborszép Aphrodité,
édes, dús aranyöltönyű,
játszik együtt,
– Anakreón, ford. Devecseri Gábor
  Bíborszép álom ez a lány ki felvidít
– slágerszöveg

szirom
  bíbor szirom, bíborszirmú
  Bánáti bazsarózsa.
  Ez április-májusi program, a Zengő bíborszirmú, védett virágát* Hosszúhetényből indulva keresik fel a túrázók.
– védett virág: bánáti bazsarózsa
– Nol.hu
  Mint a hegyekben a jácintot ha a pásztori népek
földre tapossák, s fekszik bíbor szirma a földön.
– Szapphó, ford. Devecseri Gábor
  ... megkülönböztették a fehér termésű és lila szirmú egyiptomi, a lila termésű és világoszöld szirmú szíriai, és sötétlila termésű és bíbor szirmú helyi, valamint a fekete termésű kordobai változatokat.
– a padlizsánról

szív
  bíbor szív, bíborszív, Bíbor Szív
  Bíborszív Utcai Formáció: intézetben nevelkedett, fogyatékkal élő fiatalemberek alapították a szórakoztató zenét játszó együttest, egy időben Székesfehérvár utcáin zenéltek.
  *
Bíborszív Alapítvány: közhasznú alapítvány, tevékenységi köre közegészségügy, egészségnevelés.
  *
Gál Dorina könyve: Bíborszív, Történelmi trilógia, 2. kötet.
Habsburg Mária és II. Lajos magyar király fiatalságáról és házasságáról szóló ifjúsági regény.
  *
Bíbor Szív (The Purple Heart Medal): amerikai katonai kitüntetés, sebesülési érdemérem. A szalagsáv színei: ezüst és bíbor.
  Bíborszív: Purple Heart, amerikai filmek címe, 1984 és 2005.

szőlő
  bíbor szőlő, bíborszőlő
  Bár létezik bíborszínű szőlő, a kifejezést inkább metaforikus értelemben használják: a 'bíbor' a szép, finom és értékes szőlő ill. bor jelzője.
  Ó mily öröm a szép körtét is szednie
És bíbor szőlő fürteit,
Hogy áldozzék belőle nektek, kertjeit
S határát védő szellemek.
– Horatius, ford. Harsányi Zsolt
  A sárviskókat bíbor szőlő indázza körül,
zengő kévéi a megsárgult gabonának,
méhzümmögés, darvak vonulása.
– G. Trakl, ford. Lator László
  Új-Anglia földjén a körtét és a barackot, sőt a napos oldalon alighanem a bíborszőlő is szépen megteremne.
– N. Hawthorne, ford. Bálint György

szőnyeg
  bíbor szőnyeg, bíborszőnyeg
  'S lenyugvó nap aranyoz,
Bíbor szőnyeg van sátromon
Égszín palást terül azon:
– Petrichevich Horváth Lázár, 1842
  Agamemnon megérkezik s Klytaemnestra biborszőnyeget terít eléje
– Péterfy Jenő, 1898
– A magyar nyelv nagyszótára
  A Fogak Tornáca, hová beléptél,
vörösmárvány-csarnok: a te szád,
fehérmárvány-oszlopai: a te fogaid,
s a bíbor szőnyeg, melyet taposol: a te nyelved.
– Weöres Sándor
  [koronázások alkalmával] az is megengedett, hogy szétszaggassák a bíborszőnyeget, amely a díszmenet útvonalát borította
– Lauter Éva, 1992
– A magyar nyelv nagyszótára

szövet, vászon
  bíborszövet, bíborvászon
  1. Értékes bíborszínű kelme. Régi neve: purpián.
Ebből készült hajdan a bíborpalást, bíbortakaró, bíborkárpit, bíborruha stb.
  Oszlopos, mozaikos boltok sorakoztak itt, bennük Kelet, Nyugat, Észak és Dél minden kincse: indiai illatszer, sericai selyem, (...) türoszi bíborszövet, (...)
– Révay József
  Mátyás sátrát rojtos bíborszövet szegélyezte, a földön tizenkét vég égszínkék posztó volt terítve.
– Bertalan Béla
– sulinet.hu
  2. Fátyolszerű, finom vékony vászon, amit régen az asszonyok otthon szőttek. Lehetett fehér, fekete vagy egyéb színű.
  Szőnek nagy ügyességgel igen finom fátyolszerű fehér vásznat, ezt a fehér vásznat bíbor-vászonnak nevezik.
– Malonyay Dezső, 1922

született
  Bíborbanszületett, bíborban született
  Általában: fejedelmi származású személy.
– régi
  1. Bíborbanszületett Konstantin: bizánci császárok neve.
Fejedelmi származású uralkodó, akinek születésekor apja császár volt. A Bíborbanszületett Konstantin (görögül Kónsztantinosz Porphürogenétosz, latinosan Constantinus Porphyrogenetus), két bizánci császár neve is volt:
VII. Konstantin (913–959), a honfoglalás előtti magyar történelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű „De administrando
imperio
– A birodalom kormányzásáról” című mű írója.
(A képen VII.Konstantint ábrázoló, a 10.században készült elefántcsont faragvány részlete, melynek hajlataiban és réseiben bíborfestés nyoma látható.)
VIII. Konstantin (1025–1028)
– Wikipedia
*
A bizánci császári palota hivatalos szülőszobáját →bíborkővel burkolták.
*
Passuth László könyve: A bíborbanszületett (1943)
Mindenkinek ki van jelölve a munkája, akár biborban született, akár rongyban.
– Gárdonyi Géza
  2. Bíborban vagy burokban született: szerencsés ember. Isteni jelnek tartották a magzatburokban születést. Mivel a magzatburok színe bíbor, valószínűleg összecsúszott a bíborban és a magzatburokban születés jelentése, mindkettő ritka, különleges esemény.
– ritka, régies szólás
  3. A méhlepény metaforája Kínában: a bíbor folyó kocsija.


talár
  bíbor talár, bíbortalár
  Drága anyagból (többnyire bársonyból) készült bíborszínű vagy vörös ruhadarab, mely a világi vagy egyházi hatalmat jelképezi.
– régi
  az érsek [Pázmány Péter] fején a több korabeli képről ismert háromszögű jezsuita kalap volt, a testen pedig bíbortalár.
– Megtalálták Pázmány Péter földi maradványait a pozsonyi koronázótemplomban
– cikk

tenger
  Bíbor-tenger
  1. A mai Vörös-tenger neve a hellenisztikus korban. (Mare Rubrum)
– Komoróczy Géza
  2. A Kaliforniai-öböl régies neve.
*
Németh Imre ifjúsági regénye: A Bíbor-tenger partján, Xantus János életregénye
– régi

tetű
  bíbortetű
  1. Kermesz (Kermes ilicis L., Kermes vermilio P.): Eurázsiában a karmazsintölgyön (Quercus coccifera) élősködő rovarból készült a karmazsin színezék, mellyel textilt és bőrt festettek élénk vörösre. Volt örmény (vagy Ararát) és lengyel fajtája is.
Régies névváltozat: festőlégy, fatetű.
  2. Kosenil (Dactylopius coccus): Dél-Amerikában egy fügekaktuszon (→bíbor kaktusz) élősködő rovarfaj, a kármin pigment alapanyaga. Ez utóbbi festék inkább hidegvörös, bíborasvörös.

thyrsus
  bíbor thyrsus / thürszosz
  Thyrsus/thürszosz: szőlőlevelekkel és repkénnyel körülfont, tobozban végződő bot, melyet Dionüszosz és a bacchánsnők hordoztak. A szőlő és bor szimbóluma.
– régi, irodalmi
  A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
– Berzsenyi Dániel

tiltott » város

tóga
  bíbor tóga, bíborszegélyű tóga
  Előkelő öltözet volt az ókori Rómában.
– régi

– Bíbor tóga (Toga picta, toga purpurea)
Arannyal hímzett festett bíbor tóga, melyet a győztes hadvezér (triumphator) viselt diadalmenet alkalmával, később állami események alkalmával a császárok is hordták.

– Bíborszegélyű tóga (Toga praetexta)
A szabadnak született római fiúk viselete mindaddig, amíg magukra nem öltötték a nagykorúságot jelző fehér tógát. Ezentúl a mindenkori consul, praetor, dictator, lovassági parancsnok és néhány más magas rangú tisztviselő megkülönböztető viselete volt. A senatori rend tagjai széles, a lovagrendűek keskeny bíborszegélyre voltak jogosultak.
– Wikipedia
  Szenátorok meg lovagok gyerekei, jól táplált, elkényeztetett fiúk, aranybulla a nyakukban, bíborszegélyes tógájuk finom posztó, puha piros saruik nem is kopogtak a kövezeten.
– Révay József

tölgy
  bíbor tölgy
  A bíbor tölgy (Quercus coccinea) vagy szabdaltlevelű vöröstölgy, a bükkfavirágúak közé tartozó tölgy nemzetség egyik faja. Észak-Amerika keleti részén őshonos. Ősszel különleges élénk bíbor színűek a levelei (a képen), erről kapta a nevét.
*
– Nem tévesztendő össze a karmazsin tölggyel (Quercus coccifera), ezen élősködik a karmazsintetű, melyből élénkvörös festéket készítettek. Ez a fa elsősorban a mediterráneumban honos.

trón
  bíbor trón, bíbortrón
  A bizánci császár trónja, hatalmi jelkép. Költői kép.
– irodalmi, régi
  a bizánci bíbortrón 797 augusztus 6. óta betöltetlennek tekintették a római katolikusok, tehát szerintük nem volt legális bizánci uralkodó.
– A pápaság története
  Fény s hatalom sugározván körűl:
A dalnok fenn ül trónja bíborán
– Tompa Mihály
  s az ezüst-serleg bibor cseppje
nyelvemre sebet égetett;
a bibor-trón feltörte húsom
– Somlyó Zoltán, 1928

Türosz
  türoszi bíbor
  Türosz, Tyros, Thirusz: város az ókori Föníciában, a bíborfestés központja volt. Ma Libanonban Tir városa.
A bíborfesték fényérzékeny vegyület, többféle →bíborcsigából (Murex) volt nyerhető, fajtájától függően volt vörösebb és kékesebb változata.
A történelem legdrágább textilfestéke, a festék 1 grammjához ezer (más adatok szerint 10-12 ezer) csigát kellett elpusztítani. Tartós, jó minőségű festőanyag volt. A 13.századig használták.
(Képen: késő-ókori bíborszövet)

Mivel a bíborcsigából nyert festék igen drága volt, a festési eljárás pedig hosszadalmas és bonyolult, két szín (vörös és kék) keverésével is helyettesítették.

Sok névváltozata van:
Türosz-, Tyros-, Thirusz-, Tirus vörös, tíriai bíbor, tirannus bíbor mind a város nevére utal, a szín régies névváltozatai.
További nevek: antikbíbor, bársony festék, bársonyszín, bizánci bíbor, császári bíbor, császárvörös, csigavérszín*, görögbíbor, királybíbor, királyszín, ostrum*, purpián*, római bíbor, szederjes, újveres, violaszín.
– csigavérszín: ti. a bíborcsiga vére
– ostrum: latin név
– purpián: →bíborszövet
  Az i. sz. 4. században a tiruszi bíbor szó szerint aranyat ért, mert annyi aranyat adtak érte, amennyit a festékanyag súlya nyomott
– Magyar Hírlap, 1997
  A bíborfestéknek feltalálói a föníciaiak voltak, a türoszi bíbor az ókorban fogalom volt. (...) A bíborcsiga húsát megrothasztották, majd kiszárították, és az így nyert bíborfestéket drága pénzen eladták.
– Balázs Sándor, 1973
  | Színnévként: tűroszi bíbor |


úszik, úszó
  bíborban úszik, bíborban úszó
  Napkelte idején. Mikor az ég alja már bíborban úszik, de a napkorong a felhőktől még nem látszik.
– Medvetalpblog
  Úgy érezte, bíborban úszik az agya, meleg harmatban, ...
– Gyurkovics Tibor
  A tenger felett bíborban úszik a fény,
tűzcsókkal várja a holdas éjszakát.
– Bizet Gyöngyhalászok c. operájának egyik híres áriájának zenéjéhez Pártos Jenő írt magyar slágerszöveget.
  A tükrökkel és posztmodern festményekkel ékesített, aranyban és bíborban úszó falak között jutok el a recepcióhoz
– cikk


város
  Bíbor tiltott város, Tiltott bíbor város
  A pekingi császári palotakomplexum. Falai vörösre vannak festve, sok aranyozott díszítéssel.
A bíbor szín az égre, a Sarkcsillagra és a császárra utal a kínai kultúrában.

vászon » szövet

vér
  bíbor vér
  Gyakori jelzős szerkezet a régi ill. az irodalmi nyelvben, költői kép.
  Bordó cipellő, bíbor, mint a vérünk
És mint a hajnal, mely halkan virrad,
– Juhász Gyula
  Jobbról hull a falevél,
piros mint a mártírvér.
Balról hull a falevél,
bíbor mint a betyárvér.
– Mécs László
  Arczádon bíbor vér szökdel,
Szemed gyöngyöket özönel.
– F. Schiller, 1836, ford. Soproni Fidler Ferenc
  | Színnévként: vérbíbor |

vitorla
  bíbor vitorla
– irodalmi
  Plutarchos említi, hogy Kleopatra az actiumi döntő tengeri ütközetben arannyal átszőtt bíborvitorlát vonatott fel Vezérhajójára
– romaikor.hu/legiok_es_legiosok
  A bárka, melyen ült, láng-trón gyanánt
Égett a vízen, vert-arany tetővel;
Bibor vitorlák illatot leheltek,
– W.Shakespeare, ford. Szász Károly
  Szárnyas vitorla vitte a hetet,
Bíbor vitorla és bízó remény,
– Juhász Gyula
  A fehér tenger alig pilleg,
Bíbor vitorla száll azon.
– F.Nietzsche, ford. Babits Mihály

zászló
  bíbor zászló, bíborzászló
  Bíborszövetből készült, aranyszegélyes hadi zászló (labarum), a római császárkorban kezdték használni. A rajta lévő felirat („E jelben győzni fogsz”) a kereszténység győzelmét hirdeti.
Az eredeti (Nagy Konstantin-féle) zászlót sokáig Bizáncban őrizték. Később a keresztény egyház egyik templomi szimbóluma lett, körmenetek, búcsúk alkalmával (pl. Csíksomlyón) ez alatt vonulnak a hívek.
  A baldachin felett, a tető közepén, a nyitott ég alatt lobogott egy hatalmas arany olíva-koszorúval díszített bíbor zászló, és amikor a nap rászórta sugarait, az olyan ragyogást és vibráló csillogást bocsájtott ki magából, hogy messziről villámhoz tűnt hasonlatosnak.
– Kertész István
  – Én magam fogok legelől rohanni a vezéri bíborzászlóval és vagy feltűzöm a tömlöcbástya ormaira, vagy ott esem el a vár falai alatt! - kiáltott
(...)
Ali pasa rekedten tüzeli hátráló hadoszlopait, de hiába leng ott a diadalt ígérő bíborzászló, ennek is meg kell mozdulnia és futnia kell a tömlőcbástya alól.
– Donászy Ferenc

Zöld
  Zöld a Bíbor Band, ZBB
  Zenei együttes.


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.