SZÜRKE
Szókapcsolatok

Szóösszetételek, szókapcsolatok,
állandó és gyakori jelzős szószerkezetek
  77 címszó
agyag
  szürke agyag
  Sokrétűen felhasználható talajfajta: fazekasság, építőipar, szobrászat, gyógyászat, kozmetika.
  A szürke agyagot, erős agyagnak nevezik a fazekasok. Ez csak a sárgával (gyenge agyag) összekeverve alkalmas edény készítésére. Ha csak szürke agyagot használ a fazekas, akkor megjárja, mert az edény a szárításnál elhasad. A szürke agyag azért is veszélyes, mert benne sok az 'atka', a mészkő.
– Körmendi Géza
  | Színnévként: agyagszürke |

agysejt
  kis szürke agysejtek
  A logikus gondolkodáshoz szükséges, az éleseszű, bölcs embernek sok van belőle.
Agatha Christie könyve: A kis szürke agysejtek – Poirot bölcsességei.
  Hercule Poirot a világ leghíresebb nyomozója. Tojásfejű, hiú, mérhetetlenül büszke a bajszára és kis szürke agysejtjeire.
– A. Christie
  „A kis szürke agysejtek” pusztulhatnak a videójátékoktól.
– cikk

állomány
  szürkeállomány
  1. A nagyagy külső rétege a szürkeállomány (agykéreg), a neuronok sejttesteiből áll. Az emberi nagyagyat többségében hat rétegből álló szürkeállomány (neocortex) borítja.
  Csökken a szürkeállomány a multitaskingtól.
Ha tévénézés közben chatelsz vagy hallgatod a rádiót nem biztos, hogy jót teszel vele az agyadnak. A kutatások kimutatták, hogy nemtől függetlenül kisebb lesz a szürkeállományunk, ha egyszerre több kütyüvel operálunk.
  2. Tudástőke. A magasan képzett, intelligens emberek csoportja vagy összessége egy országban, egy szakágazatban, cégnél vagy intézménynél.
  ... föl kell hívni a döntéshozók és a közvélemény figyelmét arra, hogy a nemzetgazdaság felvirágoztatásához rendelkezésre álló óriási tudáskapacitás, a magyar mérnöki „szürkeállomány” ma meglehetősen kihasználatlan.
(...)
Ha nem állítjuk meg a mérnökirodáink felvásárlását, akkor a magyar mérnök, a híres magyar szürkeállomány segédmunkára lesz kényszerítve, vagy munkanélkülivé válik, ...
– Mérnöki Kamara
  3. Munkásőrség. A munkásőr állomány acélszürke egyenruhát viselt, ebből alakult az ironikus elnevezés: 'szürkeállomány'
  A munkásőrség a levert 1956-os forradalom után, a szocialista hatalmi rendszer támogatására Magyarországon létrehozott, közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezet volt. (1957-1989)
– Wikipedia
  4. Az SzDSz ironikus elnevezése.
  SZDSZ a „szürkeállomány pártja”
– kampányszlogen
  szürkeállomány: az SZDSZ önmagáról, később a többiek gúnnyal róla
– Osváth Gábor, 2009 k.
  Leonardo da Vinci reinkarnációit csakis az SZDSZ-es szürkeállomány tagjai közt kereshetjük.
– ironikus
– zetapress

alumínium
  szürke alumínium
  Az alumínium könnyűfém, vegyjele Al. Ezüstös színű, nem színezi a lángot. Az alumíniumot és ötvözeteit az iparban nagy mennyiségben alkalmazzák kis sűrűségük és kedvező mechanikai sajátságaik miatt. Nyelvújításkori magyar neve: timany.
– Wikipedia
  Rövid csöve és fényes, szürke alumínium keretű markolata játékpisztolyhoz tette hasonlóvá.
– Krímy Tímea
  A szürke alumínium szivacsként szívta magába a sivatagi nap fényét. Nem tököltünk sokat. A gép rá is fordult a kifutóra, és pillangóként elrugaszkodott a bombák földjétől.
– Nyitrai György
  | Színnévként: alumíniumszürke |

arany
  szürke arany
  Lítium (kémiai elem, Li).
A legmodernebb technika (elektromos autók, okostelefon) működéséhez szükséges anyag.
Az értékes anyagokat az újságírók szívesen nevezik (valamilyen színű) aranynak.
– zsurnalizmus

árnyalat
  szürkeárnyalatos kép
  Kép, melynek nincs színtartalma, kizárólag a (fehér-fekete közötti) szürkeskála árnyalataiból áll.
A szürkék világossági értéke (tónusa) megegyezik a megfelelő szín tónusával, vagyis pl. a sötétzöldnek egy sötétebb szürke, a világos sárgának egy világosabb szürke felel meg.
A fotó- és videotechnikában, nyomtatásban használt fogalom.
(A kép fölé vitt kurzor megmutatja az eredeti színes képet!)

átlag
  szürke átlag
  ...furcsa, hogy ugyanannak a gáznak molekulái sem egyforma sebesen száguldoznak, hanem kis részük lassabban, ismét kis részük nagyon gyorsan, a szürke átlag pedig közepesen.
  Az utastér is inkább a szürke átlag felé közelít, semmi olyan extra nincs a vezető és utasai terében, amire felkapnánk a fejünket.
– új autómodell leírása


Badacsony » barát; marha

barát
  szürke barátok
  1. A ferencesrend egyik ága, ruhájuk (habitus) színe után kapták a nevet.
(A képen: ferences barát, 16.századi festmény)
  2. Szürkebarát: franciaországi eredetű szőlőfajta és bor (Pinot gris).
  *
Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe Badacsonytördemicen, augusztusban.

beton
  szürke beton
  A beton- ill. cement színe különböző világosságú szürke. A beton szűk színskálában színezhető anyagában is, de ehhez fehér cementet kell használni.
A →cement szürke színe függ alapanyagainak (mészkő, agyag, gipsz) fajtájától, az összetétel arányától és néhány más körülménytől. A beton a cementen kívül egyéb adalékokat (pl. kavicsot, kőzúzalékot) tartalmaz, melyek módosíthatják a színét is.
  | Színnévként: betonszürke |

boríték
  szürke boríték
  Szürke borítékba kerül: meghal a börtönben.
– börtönszleng

borul, boruló
  szürkébe borul, szürkébe boruló
  Depresszív hangulat: elvesznek a színek, kevés a fény.
– gyakori szókapcsolat
  Míg egy nem túl szép napon a színek összemosódtak, szürkébe borult a világ. És azóta egyszerűen nem tudom, hová lépek, és mi a helyes.
– Laurell K. Hamilton
  [ősszel] vége a melegnek, egyfolytában esik az eső, lassan minden szürkébe borul
– blog
  A miliő az, amely elsőrendűen meghatározza a film ritmusát, a szürkébe boruló képek, a köd adja meg azt a hátteret, amelyből kibontakoznak az emberek.
– Bán Róbert, filmkritika


cement
  szürke cement
  A cement szürke színe alapanyagainak (mészkő, agyag, gipsz stb.) fajtájától, az összetétel arányától és néhány más tényezőtől függ.
  | Színnévként: cementszürke |


derengés
  szürke derengés
  Ködös hajnali/alkonyati atmoszféra.
  Odakünn már érezhetően világosodott, a szürke derengés ráfutott az ablaküvegre, s ezer tűhegynyi szemével benézett a szobába.
– Déry Tibor
  A domb hátán végigszaladt a szürke derengés, és hóna alá csapva a fekete lepleket, nagy léptekkel rohant nyugat felé.
– Fekete István

deres
  szürkederes
  1. Lószín: szőre főleg fehér és benne elszórva más színű szálak is vannak.
  2. Benyerít a szürkederes
Miközben a büntetését tölti egy rab, újabb bűnügyéről érkezik vádirat.
– börtönszleng


ég
  szürke ég
  Kémény felett farkasszőrszín az ég.
A suta tűzfalakra füst maródik,
hogy az egész szennyesre kormozódik
s szürkébb lesz, mint egy ócska pléhfazék.
– Jékely Zoltán: Szürke ég alatt
  Szürke ég, őszies...
Ősz, ősz ne siess!
Ne kergesd el a nyarat,
a meleg fényt, sugarat.
– Heltai Jenő: Ősz

egér
  szürke egér, szürkeegér
  1. Az egérfajták többsége szürke.
  2. Unalmas, jelentéktelen, bátortalan ember
  Dr. Csernus nem fél kimondani, hogy miért is vagy szürke egér és elárulja, hogyan változtass rajta!
  3. Szürkeegér: rendőr
– börtönszleng
  | Színnévként: egérszürke |

egyensúly
  szürkeegyensúly
  A szürkeegyensúly azt a feltételrendszert jelenti, amellyel biztosítható az, hogy a cián, a bíbor és a sárga alapszínekkel történő nyomtatásnál a képeredeti akromatikus árnyalatai a nyomaton is akromatikus színekként jelenjenek meg.
– Tömösközi Péter

eminenciás
  szürke eminenciás
  Tanácsadó, nagy befolyású ember, aki meghatározza a dolgok menetét, de maga háttérbe húzódik.
A kifejezés Richelieu* francia bíborostól származik, aki munkatársát, Leclerc kapucinus szerzetest nevezte így. A kapucinusok a ferences rend egyik ága, más néven szürke barátok, mert szürke habitust viseltek.
– Richelieu bíboros (1585-1642), a →Vörös eminenciás

energia
  szürke energia
  Szürke energia: közvetett energiafogyasztás.
A szürke (vagy termelési) energia „láthatatlan”, ez a termékek gyártásakor fölhasznált energia. Az építőanyagok között pl. a cement- vagy az üveggyártásnak igen nagy az energiaigénye, mert az alapanyagokat magas főfokon kell égetni, megolvasztani.
– szaknyelvi

erdőtalaj
  szürke erdőtalaj
  A csapadékosabb területeken alakult ki. A humusz igen vékony, kémiailag erősen savanyú feltalaj, színe világos szürke.


farkas
  szürke farkas
  1. A kutyafélék családjába tartozó ragadozó állat. (Canis lupus)
  2. Szürke Farkasok
  Törökországban a 1970-80-as években működött katonai jellegű, nacionalista, ifjúsági szervezet volt (Bozkurtlar).
  | Színnévként: farkasszürke |

felhő
  szürke felhő
  Szürke felhő takarja a napot, szürke felhők gyülekezik az égen: egyre több dolog ad okot az aggodalomra, szomorúságra.
→ólomszürke
– gyakori szókapcsolat
  Biborban fürdik már az égnek alja.
Mámortól reszket már az alkonyat,
A nap korongja bágyadtan halad,
S egy szürke felhő lassan eltakarja.
– Dsida Jenő
  Ha a rózsaszín köd éppen eloszlik, és szürke felhők gyülekeznek a fejetek felett, az alábbi tippeket érdemes észben tartani, ...
– szerelmes tanácsok, nlcafe.hu
  A Nap pedig búslakodott magában egy ideig a szürke felhő háta mögött, aztán ezt is megunta, és kíváncsian kikukkantott onnan.
– mese

fest
  szürkére fest
  A színek elvesznek, minden egyhangúvá, unalmassá válik.
  ... [a Tar-kőt] jó lenne elérni a felhőkön átszűrődő természetes fényben, amely szürkére fest mindent.
– túrabeszámoló, 2010
  Haiti: nincs eső, mindent szürkére fest a por.
  ... azonnal átkerül a hétköznapiság dimenziójába, ugyanúgy szürkére fest mindent, mintha „egy Cirrus* vagy Calvus* leszállna a földre”.
– Cirrus, Calvus: felhőfajták
– Bartis Attila Romlás c. darabjáról
– Xantus Boróka, 2010

festék
  szürke festék
  Festék: tágabb, köznapi értelemben mindenféle anyag, ami egy tárgy színét megváltoztatja: fedőfesték, máz, zománc, lakk, pasztell, textil, bőr-,  szem-, hajfesték stb. Szűkebb értelemben: a felületre felvitt, az alapot (szinte) teljesen elfedő, vékony, pigmentált réteg. (A kötőanyagtól függően lehet: enyv-, olaj-, akril-, tempera-, viasz-, méz-, gyanta- stb. festék.) A festék kémiailag (általában) nem, csak fizikailag kötődik a felülethez: ragad, tapad, és idővel lekopik. Ha a festék nem teljesen fedi az alapot, akkor lazúros festésnek nevezik.
  Az ipari gyakorlatban általánosan használnak szürke festéket. A művészek viszont fehérből és feketéből, illetve színes komplementer (pl. vörös+zöld) festékekből keverik ki a kívánt árnyalatot. Gyakorlatilag egy művészfesték ismert név szerint, a Payne*-szürke (Payne's Gray), ami egy enyhén kékes sötétszürke. (képen)
– William Payne 19.századi angol akvarellista.
  A ronda szürke festék csípős szagú kékes füsttel égett el; a becsapódások fekete, pénzérme nagyságú foltokat hagytak rajta,
– Phoenix Wolf

füst
  szürke füst, szürke kipufogófüst
  A szürke füst több mindent jelenthet: pl. olajfogyasztást, de a turbófeltöltő hibájára is utalhat. Az olajszint ellenőrzése segíthet a probléma behatárolásában. A szürke füst automataváltó olaj égésére is utalhat. A jelenség oka lehet beragadt PCV szelep (pozitív forgattyúház szellőztető szelep) is, ami a nyomás megnövekedése miatt szintén okozhat olajszivárgást.
– olajinfo.hu
  Szürke gyárainak szürke kéményéből szürkén gomolyog a szürke füst. Ez szürke felhőként borítja be a várost.
– M. M. Mikolt
  | Színnévként: füstszürke |


gazdaság
  szürkegazdaság
  Átmenet az illegális (fekete) és a törvényes (fehér) gazdaság között.

gránit
  szürke gránit
  Gránit: mélységi magmás, durvakristályos kőzet. Szobrok (képen), padlóburkolatok, lépcsők, épülethomlokzatok kedvelt anyaga, leggyakoribb színei a →vörös és szürke. Tömött anyag, ezért jól csiszolható.
A köznyelvben márványnak is nevezik, de a márvány teljesen más eredetű és összetételű anyag, csak felhasználásuk, funkciójuk hasonló.
  | Színnévként: gránitszürke |

gulya
  szürkegulya
  Szürkemarhákból álló gulya.


haj
  szürke haj
  Természetes ősz haj, számos névváltozata van: galambősz, ezüst ősz, deres haj stb.
  Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
– József Attila
  *
Divattrend (kb. 2010 óta): fiatal nők szürkére, fehérre festik a hajukat.
Granny hair
: nagyi stílusú haj.

hajik, hajló
  szürkébe hajlik, szürkébe hajló
  Színárnyalat leírása: pl. szürkébe hajló kék (= szürkéskék)
– gyakori szókapcsolat
  Az őszi napfény egyre gyengébb, jönnek a hideg reggelek, szürkébe hajlik az idő.

halál
  szürke halál
  1. Hibajelenség a számítógépen: a kép eltűnik és a monitor teljesen szürke, semmire nem reagál, újra kell indítani a gépet.
  van hogy napokig semmi probléma, és van hogy egy órán belül 3x is kifagy szürke halállal
– fórum
  2. Az egyik legveszélyesebb kábítószer-kombináció.
  Itt az eddigi legveszélyesebb drog, a szürke halál.
– cikk címek, 2017
  3. Szürke halál: előre csomagolt napi ételadag.
– katonai szleng

hályog
  szürke hályog
  A szemlencse állományának bizonyos fokú, akár teljes elszürkülését jelenti. Az áttetszőség megszűnése megakadályozza, hogy megfelelő fény jusson a külvilágból a szem belsejébe, a retinára, így homályos látás alakul ki.

hétköznap
  szürke hétköznapok
  Egyhangú, monoton, munkával töltött napok, melyek sorát a pirosbetűs ünnepnapok szakítanak meg.
– gyakori szókapcsolat
  Gyűlöltem a szürke hétköznapokat, a falut, a kora reggeli kakaskukorékolást,
– azonosíthatatlan szerző
  18 ötlet, amivel feldobhatnánk a szürke hétköznapokat és mosolyt csalhatnánk a savanyú arcokra.
– blog

higany
  szürke higany
  Folyékony halmazállapotú fém, „eleven ezüst”.
  A higanyt, bár veszélyes méreg, évezredeken keresztül használták gyógyszerként, →huszárzsír. Elsősorban kenőcsöt készítettek belőle, és a nemi betegségek (később a szifilisz) ellen tartották hatásosnak. A muzulmán országokban állítólag belsőleg ható pirulákat is készítettek higanyból.
  | Színnévként: higanyszürke |

homok
  szürke homok
  Mosott homok, szürke homok, vakoló homok, marosi homok
– terméklista
– omlesztettszallitas.hu
  az egérszürke kvarchomokért nem egyszer személyesen mentem Sóskútra. ... ide jobb lenne a szürke homok, aminek nagyobbak és nem annyira kerekek a szemei.
– fórum
  | Színnévként: homokszürke |

huszárzsír
  szürke huszárzsír
  A higany felhasználása a gyógyászatban.
– régies
  Tetvesség, fülbajok és bőrbetegségek ellen volt sokáig használatos az ún. szürke huszárzsír (ung. hydrargyri).
– Wikipedia


irodalom
  szürke irodalom
  Kis példányszámban jelenik meg, és szűk szakmai kör számára hozzáférhető. Ilyenek a disszertációk, konferencia kiadványok, szakmai beszámolók, kutatási jelentések. A nyomtatott és digitális dokumentumok, melyek elsősorban az egyetemi, kormányzati, üzleti és vállalati szférában keletkeznek, a kereskedelmi kiadók ellenőrzése nélkül. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
– kiralyendre.hu

iszap
  szürke iszap
  Az iszap olyan a vízben lebegtetett hordalékból kiülepedő vagy a jégár alatt szállított laza üledék, amely tömegének több mint a fele kőzetliszt.
– Wikipedia
  Bizonyára mindenki ismeri a Balaton jellegzetes szürke színű, lágy iszapját.
  [a lezúduló eső után] hatalmas szürkeiszap-mennyiség került a környező lakóházakba és udvarokba, (...) A szürke iszap a szénkitermelésnél keletkezik a szénrétegek közötti szürke pala és szürke agyag szénből való kimosásakor.
  | Színnévként: iszapszürke |


játszik, játszó
  szürkébe játszik, szürkébe játszó
  Színárnyalat leírása. Nem határozottan szürke.
– gyakori szókapcsolat
  előadásukban a lemezen felhangzó tizenhat dal szinte teljesen egyformának hat, mindegyik hangvétele homogén szürkébe játszik.
– lemezkritika
  A hidraulikus mész földes tapintatu, fehér v. szürkébe játszó, világos sárga szinü por;
– Pallas Nagy Lexikon

jövedelem
  szürkejövedelem
  Részben illegális jövedelem.


kártya
  szürke kártya
  A helyes fénymérés megbízható referenciapontja. A fénymérésnél és fehéregyensúly-beállításnál, az utólagos színkorrekciónál használják, szinte tökéletesen semleges szürke színt képes visszaadni. Az összes színt egyforma arányban veri vissza.

kipufogófüst » füst

köd
  szürke köd
  Lassan szürke köd borít be mindent. Először a tájat fedi be. Aztán szépen lassan bekúszik a tudatodba, a csontjaidba, míg végül már az ereidben is ez kering.
– M.M.Mikolt
  Odakint hideg fogad, továbbá szürke köd és hószállingózás (...)
továbbra is esik a hó és szürke, komor köd borít mindent.
– túrabeszámoló, 2010
  | Színnévként: ködszürke |

kuka
  szürke kuka
  Szelektív hulladékgyűjtő a fémeknek.


lista
  szürke lista
  1. Természetvédelmi lista, a fekete lista „előszobája". Ezen fajok hajlamosak a felszaporodásra, ami potenciális veszélyforrássá teszi őket.
  2. Technika az e-mailben terjedő spamek ellen. A módszer lényege, hogy a szerver várólistára tesz minden olyan üzenetet, amelyet azonosítatlan címről küldtek. Ha a levél nem kéretlen reklámlevél, akkor a küldő szerver ismét megpróbálkozik majd a kézbesítésével, ekkor már megkapja a címzett az üzenetet, egyébként nem.


marha
  szürkemarha
  Magyar szürke szarvasmarha vagy magyar szürkemarha. Van erdélyi és ukrán szürkemarha is.
(Bos primigenius taurus hungaricus)
  A magyar szürke szarvasmarha vagy magyar szürkemarha a Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik. A fajta létszáma a mélypontját a hatvanas években érte el, azóta egyre emelkedik. Húsa finom rostú, igen ízletes...
– Wikipedia
  *
Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe Badacsonytördemicen, augusztusban.

massza
  szürke massza
  Az arctalan tömeg, összemosódó, bizonytalan fajtájú és állagú anyag: sokféle kontextusban fordul elő.
– gyakori szókapcsolat
  Az egyén e két, lényegében torz pólus között hánykódott: az üres ragyogás és a szürke massza között.
– Pilinszky János
  Néhányan éppen fényképezkednek a sziklapárkánynál, a háttér szép, összefüggő, szürke massza, amelyben abszolút semmi nem látszik.
– túrabeszámoló, 2010
  K. Eric Drexler a nanotechnológia követői körében nagy sikerre szert tett Engines of Creation című könyvében a grey goo, azaz a szürke massza problémáját emlegeti. Szerinte csak egy ipari baleset kell ahhoz, hogy a baktérium méretű gépek "szélfútta pollenként terjedjenek, villámgyorsan replikálják magukat és a teljes bioszférát napok alatt porrá változtassák".
– hvg.hu
  A futottak még kategória egy szürke massza, és komoly jellegzetessége az, hogy egymást gyilkolják benne a még szürkébb porszemek, a piaci részesedésük 0.005 %-áért...
– Vidi Rita

mókus
  szürke mókus, szürkemókus
  1. Mókusfaj (Sciurus vulgaris), van keleti, nyugati és amerikai szürke mókus.
  2. Szürkemókus: rendőr
– börtönszleng


nővér, néne
  szürkenővér, szürkenéne
  Női szerzetes, betegeket ápoló irgalmasnővér. A rend ruhájának színe után kapták a nevet.

nyakkendő
  szürke nyakkendő
  A 18-25 éves cserkész korosztály, a roverek viselik.

nyúl
  öreg szürke nyúl
  Öreg szürke nyúl: ezredparancsnok
– katonai szleng


ólom
  szürke ólom, szürke ólmos, ólmos szürke
  Ólom: kémiai elem, Pb.
  Rendszerint az időjárással kapcsolatban előforduló metafora: felhő, idő, égbolt, eső, reggel stb.
  Az égbolt szürke ólom buraként nehezedett a látóhatárra,
– Barsi Ödön
  Az ég nem volt kegyes a futballhoz ma délután, szürke, ólmos felhők borították be az eget
  Szürke ólmos idő van. Lámpát kell gyújtani, hogy lássam a billentyűket.
  A ködök napja. Ólmos szürke ég.
Az ősz sír ma az álmos ködön át.
– Sík Sándor
  | Színnévként: ólomszürke |

öltöny
  szürke öltönyös politikus
  A szürke öltönyös politikus a hatalom közelében sertepertél, de nincs az előtérben (Vö. szürke eminenciás).
Más értelemben: átlagos politikus-hivatalnok, színtelen-szagtalan figura.
  [Trump] Képes kitűnni a szürke öltönyös politikusok közül, külsejével, trágárságával felhívja magára és mondandójára a figyelmet.
– blikk.hu, 2016

öltözik
  szürkébe öltözik
  Leírhatatlan élmény hónapról hónapra követni, ahogyan a zöldből sárgába, majd barnába, végül szürkébe öltözik a táj.
– Bujdosó Ferenc
– welovebalaton.hu
  Szürkébe öltözött a vén folyó,
szürke az ég is ez, egy szürke show
– Szürke Folyó c. dal
  Amint beköszön az ősz megsárgulnak a falevelek és az égbolt szürkébe öltözik.
– filantropikum.com

öntvény
  szürkeöntvény
  Lassú hűtésnél keletkezik, ekkor a szén grafitként kristályosodik. A grafit kiválást segítő ötvözők: szilícium, nikkel, réz, foszfor, alumínium, kobalt.
– öntöttvas fajta
– szaknyelvi


patkány
  szürkepatkány
  Szürkepatkány: fegyőr, börtönőr
– börtönszleng

penész
  szürkepenész
  A gyümölcsöket és virágokat megtámadó gyakori gombás fertőzés, más néven botritisz. A Botrytis cinerea nevű gomba okozza.

piac
  szürkepiac
  Átmenet az illegális (fekete) és a törvényes (fehér) piac között.

pompázik, pompázó
  szürkében/szürkén pompázik, szürkében/szürkén pompázó
  A szürke szín uralkodik a látványban.
A kifejezést túlnyomórészt pozitív értelemben használják, de lehet ironikus is.
– gyakori szókapcsolat
  Ezt leszámítva a gép külseje teljesen rendben van, az előlap szürkében pompázik,...
– mobilarena.hu
  Csodaszép volt az, ahogy fehér fénnyel megvilágították, tetszettek a szintén fényben úszó keresztek is, az ezüst szürkén pompázó fa ...
– fórum
  A reggeli és a délutáni fényben a szürke szinte barnásnak tűnik, délben és élesebb mesterséges fényben pedig lágy szürkében pompázik majd a helyiség.
– lakberendezési tanács

por, porszem
  szürke por, szürke porszem
  Mondom néktek: mi mindig búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
– Reményik Sándor
  az én agyamra pedig abban a néhány napban szürke por telepedett.
– blog
  Lassan mindent belep a szürke por,
az öröklétre szenderült bágyadtság:
– Horváth Ödön verse
  Szürke porszem: jelentéktelenség.
  Nagyon szürke vagyok, szürke porszem... egy semmi, aki valaha egy megtalált kavics volt, s mára a szél hordja maradékát a világban szét.
– fórum
  Mert mi az IDŐ tenyerén csak
néhány szürke porszem vagyunk
s nevünket majd elmossa az eső...
– Fenyves Mária Annunziata
  | Színnévként: porszürke |

posztó
  szürke posztó, szürkeposztó
  Gyapjúból készült sűrű szövetanyag. A magyar férfi népviseletben a kék, fekete, szürke színű posztó volt a leggyakoribb alapanyag. A 'szűr' szó eredetileg szürke posztót jelentett.
Katonai viseletben is: tábori csukaszürke posztó.
Latin neve: pannus griseus
  *
Pach Zsigmond Pál könyve: Szürkeposztó, szűrposztó, szűr. Fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből. 2003
  Hétköznapon a silányabb minőségű juhok gyapjából készült szürke öltözet (szürkeposztó, „paraszti szürke”) volt kötelező a férfiaknak, és csak ünnepnapokon lehetett hordani a finomabb kék posztót.
  Eladó II. világháborús szürke posztó kabát
– apróhirdetés

propaganda
  szürke propaganda
  Az információforrást nem lehet beazonosítani, nem saját információt közöl. Általában semlegesnek tűnik, de előfordul, hogy szándékosan manipulál.
Lásd még: →fehér- és →fekete propaganda.
– Juhász Bianka, 2010

pufajka
  szürke pufajka, szürke pufajkás
  Munkásőrök egyenruhájának jellegzetes darabja, vatelinnal bélelt meleg kabát. Hasonlót hordtak katonák és munkások is, de a köznyelvben ma a munkásőröket jelenti.
  A munkásőrség a levert 1956-os forradalom után, a szocialista hatalmi rendszer támogatására Magyarországon létrehozott, közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezet volt. (1956-1989)
– Wikipedia
  a kanyarban felbukkant a két lovas kozák. Szürke pufajka, prémes sapka, csizma volt rajtuk, géppisztoly a vállukon.
– Kováts Judit, Holmi, 2010
  Szürke pufajkás alacsony emberek voltak, ellenben a tülekedésre odajött valami rendes katonaruhát viselő tisztféleség
– Deák Ernő
  Egy szürke pufajkás hajlott alak jelenik meg előtte.
– V.Szorokin, ford. Bratka László


reggel
  szürke reggel, szürke hétfő reggel
  Álmos, szürke hétfő reggel. Mindig is utáltam, de most különösképpen.
  Ronda, szürke hétfő reggel volt, és ő úgy érezte, a lelke még alszik
  Szürke reggel egy északi városban. Autóbusz, tömve ingadozókkal és diákokkal.
– maivalosag.com

róka
  szürkeróka, szürke róka
  1. Szürkeróka: Észak-Amerikában élő rókafaj (Urocyon cinereoargenteus).

2. Szürke róka: (külön írva) eggyel magasabb rendszertani kategória (Urocyon).

rothadás
  szürkerothadás
  Kórokozó, mely a szőlőtermesztés utolsó fázisában is képesek jelentős minőségi és mennyiségi romlást okozni. →szürkepenész


senki
  szürke senki
  Maga érezte, hogy egy szürke senki, és mert nem bírta el a saját jelentéktelenségét, ezért lett visszhangja minden ellenzéki hangnak, ...
– Perlaky Lajos
  Csak egy átlagos szürke senki akarok lenni.
  *
Szürke senkik: első világháborús témájú magyar televíziós játékfilm, 2016, rend.: Kovács István.

szamár
  szürke szamár
  Eltűnt, mint szürke szamár a ködben: nyoma veszett, nyomtalanul eltűnt.
– szólás
  | Színnévként: szamárszürke |

szelén
  szürke szelén
  Kémiai elem: Se
A szelénnek több allotróp módosulata is ismert. Ezek közül a két legjelentősebb neve vörös szelén és szürke szelén.
A szürke szelén néhány tulajdonsága már a fémekre emlékeztet. A szürke, fémes jellegű módosulat félvezető tulajdonságú.
– szaknyelvi
– Wikipedia


tömeg
  szürke tömeg
  Beleolvad a szürke tömegbe.
– gyakori szókapcsolat
  ... nem szerepel túl meggyőzően: halk szavú, a szürke tömegbe beleolvadó jelenségként ritkán hívja fel magára a figyelmet.
  Mindenki beleolvad a szürke tömegbe, sehol egy egyéniség aki önmaga lenne...


úszik, úszó
  szürkében úszik, szürkében úszó
  Ez a tónusvilág nagyon nem jött jött össze. Szürkében úszik az egész kép.
– fotó fórum
  Késő délután van, de sötét felhők borítják az eget, amitől minden szürkében úszik.
  A film ráadásul két erősen különböző világot állít szembe egymással: a londoni meleg szubkultúra színes, pörgős forgatagát a walesi bányászvároska szürkében úszó mindennapjaival.
– filmkritika

ünnep » barát; marha


vakság
  szürkevakság
  1. A beteg szürkületben, félhomályban feltűnően gyengébben lát, mert a szem nem képes azonnal alkalmazkodni a fény utáni sötétséghez. Az A-vitamin hiányának korai tünete. Más néven farkasvakság.
  2. Politikai szürkevakság: erős politikai elfogultság, egyoldalú látásmód, az éleslátás hiánya. Politikai értelemben van: →narancsvakság, →vörösvakság, stb.

valóság
  szürke valóság
  Az ilyen szürke valóság helyett színesen tündöklött fel előtte egy szivárványfényű álomkép: az örökifjúság ábrándja.
– Ráth-Végh István
  (...) számaikat hallva az ember leküzdhetetlen kényszert érez magában, hogy bekenje testét egy adag vattacukorral, meghemperegjen egy lavór aranyflitterben, majd nekivágjon az éjszakának és felkutassa az univerzum legkúlabb partyarcainak szórakozóhelyét, ahol elbarikádozhatja magát a szürke valóság elől.
– Az Icona Pop duóról

vas
  szürkevas, szürke vasöntvény, szürke nyersvas
  Attól függően, hogy a grafitot milyen alakban és mennyiségben tartalmazza az öntöttvas, a tulajdonságai különbözőek.
Az ilyen öntöttvasakat szürkevasnak nevezik. Az öntöttvas szilárdsága kicsi, de a grafitlemezek finomításával vagy a lemezes grafit gömbösítésével növelhető.
  *
Szürke nyersvas:
széntartalma megegyezik a fehér nyersvaséval, de a szén nagy része grafit formájában van benne jelen, ezért a nyersvasnak a törési felülete szürke. Az öntödei munkák alapanyaga.
– szaknyelvi
  *
Szürke vasöntvény:
Lemezes grafitot tartalmaz. Nevét onnan kapta, hogy törete a grafit miatt szürke színű. Ez a leggyakrabban előforduló, legegyszerűbben gyártható öntöttvasfajta.
– Wikipedia

veréb
  szürke kis veréb, szürke kisveréb, szürkeveréb
  Jelentéktelen (külsejű) személy, többnyire nőkre mondják.
  Szürke kis veréb. Az álmai nincsenek szinkronban a külsejével. – Palotai Boris
  A szürke kis veréb és a csillag
– Színikritika címe a Centrál Színház „Edith és Marlene” c. darabjának előadásáról.
– A szürke kis veréb: Edith Piaf (1915-1963), a legnagyobb francia sanzonénekesnő. A 'Piaf' név jelentése 'veréb'.
  ... és a lány egyáltalán nem volt sértett, mosolygott szelíden és ártatlanul, már újra szürke kisveréb volt.
– Darvasi László
  *
Kiskőrösi Szürkeverebek, jazz együttes
  | Színnévként: verébszürke |

villamos
  szürkevillamos
  Nyilvános utcai illemhely: színéről és villamosforma alakjáról nevezték így. 1910 előtt még szürkék voltak, később zöldre mázolták ezeket az építményeket (ld. zöld házikó).
– régi szleng

víz
  szürkevíz
  Nem tisztított, nem iható minőségű víz. Esővíz, és a fürdőszobában keletkező szennyvíz, ami a mosdókból, zuhanyozókból, kádakból és a mosógépből kerülnek a szennyvíz hálózatba. Újrahasználata energia- és víztakarékos.
– szaknyelvi


zaj
  szürke zaj
  Egy jól meghatározott, szűk frekvenciatartományban folytonos hangnyomásszint van, míg az összes többi frekvencián nem mérhető a hangnyomásszint.
– szaknyelvi

zóna
  szürke zóna
  A legális és az illegális tevékenységek közötti határterület.
  Veszélyes szürke zóna a pártok körül (...) Marad tehát a pártokhoz kapcsolódó szürke zóna, de ennek nagyságára, tőkeerejére nincsen rálátásunk.
  *
A szürke zóna, amerikai film (2001)


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.