ZÖLD
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
30

Kontextus: ág, babér, csillag, epe, fa, gyémánt, koszorú, láng, lobogó, palást, patak, szem, tavasz, tenger,
Változat:
Szinonima
Forrás »
Néhány idézet:
Szomorú, zöld, nagy szemeidben
Dőzsölnek az én cimboráim,
Kikukucskálnak, leskelődnek
A Mámor, a Halál s az Isten.
Éj van, a tenger zöld habos,
Szobám fehér. Megyek, megyek:
Ma bolond szinek éje van.
Meghalok, de zöld epe nélkül,
Fehéren látva. Nincs terűm*,
Mely nem fehér, nem ragyogó.
Szinek nélkül, úgy egyszerűn
Eltávozok.
– terü: tereh, vagyis teher
S nézz zöldbe-kék jég-prizmákon keresztül
Ez már csak az álmoknak álma
A cél nem cél, a babér nem zöld
A Hóvár-bércek alatt
Csillanó zöld hegyi patak
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
158

Kontextus: ág, asztal, bársony, erdő, fű, gyep, hant, hegy, koporsó, levél, liget, lomb, mező, örökzöld, ruha, sátor, tavasz, tenger, vetés
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
És hosszu rendje apró sűrü háznak
Fehérlik sorba’, mint gyepen a vásznak;
Alant a zölden tiszta nagy folyam,
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben
Tüstént az ijedség rém képe alászáll,
Maga is hol zöldül, hol sárgul a császár
Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.
Vérpiros a zöldje, arany a virága,
Sziszegő sárkánnyá fonódik az ága
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
95

Kontextus: ág, bársony, éj, erdő, fény, hegy, hínár, jég, ruha, lomb, mező, part, rács, selyem, szédület, tavasz, völgy, zsalu,
Változat: örökzöld, aranyzöld
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
a Föld,
fehér paplant von magára nyárig,
amint levedlik testéről a zöld.
Korán fekvő, korán kelő:
fehér fal és piros tető
zöld fák és zöld zsalu.
szín és élet, a létezők
szórt pompája, a heidelbergai halmok, a zöld német mezők
Vén életemmel sántikálok
a csecsemő zöldek között.
Fekete már a zöld szőlőlevél,
kövér fürt takarózik a levéllel,
kemény és hideg,
hol csak a zöld jég és fehér köd
s a hazug északfény ragyog:
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
78

Kontextus: babér, bársony, borostyán, erdő, halom, határ, hegy, koszorú, köntös, liget, mente, mező, posztó, ruha, selyem, sírhalom, tóga, vénség, vetés,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Nagyobb méltóságot ád a magyar mente,
Melynek zőld posztaját ragyogással szántja
Itt zőld laurusból* koszorúkat fonnak;
Melyeket a tudós főkre vonnak.
– laurus: babér
Onnan ide jővén tudománnyal tele,
Itt két esztendeig zőld tógát visele.
Járnak fahajszín* dolmányban
Minden előkelőink,
Talpig drága zőld bársonyban
Gazdag kereskedőink
– fahajszín: fahéjszín, barna
A hegyek itt mindég zőldellők,
Újítják kellemetes szellők
A rózsások között szerelmes platanok
Zőldelnek, s ágaik mind hervadatlanok
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
37

Kontextus: abrosz, ág, domb, ég, fű, füst, gyík, holdfény, homály, láng, napsütés, penész, remény, robbanás, szem, test, tűz, vadon, virradat,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Zöld robbanásokkal kitört
a kikeleti víg erőszak.
Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.
zöld füst az ég és lassan elpirul,
csöngess, a csöngés tompa tóra hull,
Bogár lépjen nyitott szemedre. Zöldes
bársony-penész pihézze melledet.
Nézz a magányba, melybe engem küldesz.
Zúg már az ősz, gyűlik és kavarog,
fehér habokba szaggatja a zöldet.
Már unja az ördög a poklot,
ideönti a földre kövér melegét -
zöld lángba borulnak a bokrok
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
78

Kontextus: ár, árnyék, bársony, bokor, csillag, Duna, ég, éjjel, erdő, fény, gyík, haj, hold, homály, jég, kályha, köd, légy, lepel, mező, mocsár, oltár, papagáj, ruha, sátor, szalon, szem, tavasz, tenger, tinta, üveg, vihar, víz,
Változat: aranyoszöld, aranyzöld, fázó-zöldes, halvány-zöld, halványzöldszínü, haragoszöld, sárgazöld, sötétzöld, tózöld
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Beteg vagy. A szemed sötétzöld,
mint az álmatlan, őszi tenger.
Mért mozdul meg bennem még egyszer ily zölden,
ily vad zokogással e homályos tavasz?
a csönd, a szél, a fázó-zöldes ég,
fülébe súg, elég volt már, elég
Lélekzik az erdő titáni zöld tüdejével.
Mellette, alatta, fölötte pedig lüktet az ember,
csont-törzsével, karjai ágával és idegei finom hajszálgyökerével
ahol a hold tányérja zöldel
és a nap vöröslik a zeníten
Úszunk fiammal az üvegzöld vízben,
fényes nyilallással,
mint a halak,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
209

Kontextus: ág, angyal, árnyék, bogár, bor, éj, epe, erdő, haj, határ, levegő, ló, mező, palota, ruha, sátor, vessző, vetés,
Változat: aranyzöld, csupazöld, haragzöld, kőrisbogárzöld, méregzöld, örömzöld, tengerzöld, trágárzöld
Szinonima: smaragd-
Forrás »
Néhány idézet:
sárga-porosak,
virágporosak,
meredeki zöldek,
levegői kékek,
fehér-fehérek,
Ősz van újra, lehervad a környék,
fenn a dombháton sövények zöldjét
elönti halálos pirosság.
Dal hamis húron pendülni ne merjen,
dühös az ember, barmok búslakodnak,
gyullad az élet, ég a sudárnyárfa
tömör-zöld tornya.
s jön a Zöld Angyal, ideviharzik, levegőm is
megzöldül mint a rézlemez,
Hamis tudattal állnak csak a fák,
mind azt hiszi, zöld még, pedig fehér.
világuk teteje vér-sáv
alatta világos hó-sáv
zöldül a sík de a nyájat
elvitte a kerge kórság
Leül fáradtan útja közben
minden kicsi tökre, még zöldek,
éretlen halálfejek,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
43

Kontextus: bőr, csiga, csillag, ég, fény, fű, hal, illat, kályha, kő, kréta, láng, levél, másli, mező, ruha, selyem, szakáll, szem, szentjános-bogár, toll, tükör, virág,
Változat: üvegzöldszínű,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Zörgő csomókban haldokol,
kupac az erdő.
A nyár zöld lángja, mint az alkohol
elszállt. Maradt a seprő.
Kondulás
villanás
Zöld mezőben rézkovács
Kondul az üllőn rézkalapácsom
Rézszinü majmok tánca a fákon
Az égbolt frissen pírkadó,
A zöld fűillat írt adó
Amint a rétről fellebeg,
Egyik oldalt házak háta,
fal a másik oldalon,
és a lombok zöld szakálla
átömlik a kőfalon.
Üvegzöldszínű habja szélén,
mint fel-felbukkanó halak,
a csillagok kecses csapatban
csobbannak és villámlanak.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
78

Kontextus: ág, bársony, bokor, dolmány, erdő, föld, koszorú, lomb, mező, remény, sátor, sírhalom, tenger, vetés, virág,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
Akkor, mint aggastyán feje,
Hófehér volt a föld,
Mostan miként az ifjunak
Reménye, olyan zöld.
Jó pihenő hely... csendes szép magány
Mélyen lehajló völgynek zöld ölén...
Vitte őt két lába erdő közepébe,
Sűrű zöld erdőnek sötét közepébe
Mögöttem a múlt szép kék erdősége,
Előttem a jövő szép zöld vetése;
Mikor tél multával fehér hó-subáját
A föld levetette,
S virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát
Ölté föl helyette:
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A zöld szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
20

Kontextus: béka, dió, erdő, felhő, fény, jelző, lobogás, majom, Nilus, sáska, sáv, varázsló, fal,
Változat: sötétzöld
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Mit használtak a szózatok és a falánk, fene sáskák
zöld felhője mit ért? hisz az ember az állatok alja!
De fák mellén ráncolt lassan a bú,
gólyás vidék vizét ráncolja így
kotyogva zöldes békabánat
és savanyodott szélben a madár lehull.
szellő jár már ott is, a zöldhabos erdőn!
Itt széltől hajlanak már a harci fenyők!
Dicsérlek zöldelő!
a mélyből törsz elő
s messze síkra áradsz,
te áradó!

A fénytől szinte vak
csordák tolonganak
s csupa zöld ragyogás
a legelő.

Dicsérlek zöldelő
Nilus, illatozó!
A holdra tajték zúdúl, az égen
sötétzöld sávot von a méreg.
Cigarettát sodrok magamnak,
lassan, gondosan. Élek.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
30
Arany János
158
Babits Mihály
95
Csokonai Vitéz Mihály
78
József Attila
37
Kosztolányi Dezső
78
Nagy László
209
Nemes Nagy Ágnes
43
Petőfi Sándor
78
Radnóti Miklós
20

 
826


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.