FEHÉR
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
153

Kontextus: asszony, asztal, csont, csönd, éj, galamb, hab, halál, ház, hó, kendő, lepel, ló, lovag, ruha, szűz, test, tiszta
Változat: hófehér
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Itt a fehér csönd, a fehér lepel.
Nem volt ilyen nagy csönd még soha tán,

Fehér ördög-lepel hullott miránk,
Fehér és csöndes lesz már a világ,
Fehér csonttal szurkos sírban
Piros és hófehér vértűek
Tépik egymást bomolva.
S a fehérek mindig a győzők:
Láttam fehér szivet
Pirosra fakulni
Bivaly-fekete a hó,
Fehér a szurok korma
Most már a hitben sincs hitem,
Ártatlanság, szűzi fehérség
Bolond meséjét nem hiszem
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
154

Kontextus: angyal, arc, cipó, fény, gulya, galamb, gyolcs, gyöngy, haj, ház, hó, ing, kelme, kendő, kéz, köd, köpönyeg, láb, lepel, ló, lobogó, márvány, pénz, rózsa, ruha, sárkány, szépség, test, toll, vászon, viasz,
Változat: fejér
Szinonima: hószínű
Forrás »
Néhány idézet:
Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
Szó bennszakad, hang fennakad,
Lehellet megszegik. -
Ajtó megől fehér galamb,
Ősz bárd emelkedik
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Toldi a Tar Lőrinc színeiben áll ki,
Zöld-fehér bágyadt szín, tudja ott akárki
Lyányok, lyányok, vegyetek fel
Fehér ruhát s jőjetek el
Ma csak halott-látni,... holnap
Kivinni zöld koporsómat.
Mert fogadni mernék a fehér lovamba,
Hogy a győzedelem a kezem közt van ma
Ti, kikért teremnek a búzakeresztek
S rózsává pirított fehér cipót esztek,
Ti a gazdag alföld édes gyermekei!
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
117

Kontextus: angyal, csont, csönd, ég, felhő, galamb, gyász, gyertya, hab, haj, ház, hó, istennő, kisértet, kő, köd, kutya, lepel, madár, márvány, meszelt fal, papír, paplan, ruha, szerelem, szikla, szűz, tej, tigris, tisztaság, tűz, virág, zászló,
Változat: hófehér, kékesfehér, őszfehér, tejfehér
Szinonima: hószínű, tejszínű
Forrás »
Néhány idézet:
Szerelmem nem tej, nem fehér.
Itala bor. S a bora vér.
Ó szürkeség! te a Fehér morajló
meghalkulása (s Feketének anyja)!
a hold világa
tejszínű ruhát adott.
Holdfehéren, holtfehéren
nézted a nagy templomot,
mely setéten nyúlt a téren,
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
Nem én, nem én szennyeztem be
hófehér ruhám.
Más emberek keze kente 
szutykait reám.

Olyan voltam mint fehérre
meszelt tiszta ház,

Mit csalod magad, bús sárház?
Sárból a falad!
Fehérséged csak hitvány máz,
sár vagy az alatt.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
38

Kontextus: arc, bor, bőr, ég, fa, galamb, gohér, kastély, liliom, márvány, nimfa, oszlop, rózsa, ruha, tekintet,
Változat: fejér,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Itt látok egy letört ágat, mely bimbózott,
Itt egy ártatlan szín, fehér liliomot.
Az igaz, fejérlik orcád igen szépen,
A kecske hátúlja úgy fejérlik éppen.
egy pár fejér, tiszta fejér galambot áldozok mellette
tinéktek
Tőlünk, ó-magyarok, nemetek csak ezekbe különböz:
Hogy ti fejérebb színt, mink feketébbet adunk,
S a hó fejér egén elszórá azokat
A ragyogó, kisded hajnalcsillagokat
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
52

Kontextus: arc, fal, falka, galamb, hab, hal, holt, kar, kő, lány, nyak, lélek, pap, patyolat, ruha, szárny, szél, szem, szemfedő, szív, szoba, tűz, váll, virág, víz,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.
Fehéren, törten ott feküdt a holt,
Beszéltek hozzá - ajka mit se szólt.
Ki volt az anyja? Jaj, ki volt, ki volt!!
Fekszem hanyatt a Pusztán megdermedten
S fagyott, fehér szivemre hull a hó.
Szép, ártatlan, fehér galambot öltem:
Szivem, fogadd be ifjuságomat
Már ég a lámpa, de még nem világit -
ami fehér volt, szürke lett.
Fehér szelek - csordában járnak -
minthogyha lovak suhannának
tiszta fagyból s nem láthatóan,
szikrát üt patájuk a hóban.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
200

Kontextus: ágy, álom, angyal, arc, csillogás, csipke, csók, damaszt, ég, éjfél, fal, falu, fátyol, fény, halott, hold, ing, kísértet, koporsó, koszorú, mécses, mező, pap, parázs, por, rózsa, ruha, sírbolt, szűz, tej, tél, test, tó, tündér, virág, víz,
Változat: ezüstfehér, hideg-fehér, hófehér, holt-fehér, krétás-fehér, mészfehér, szűzfehér, vágyó-fehér,
Szinonima: elefántcsont-, hószín, liliom-, tejszínű
Forrás »
Néhány idézet:
Fehérlő fátyolod nekem adod,
halkul a bús, süket mozdonyzörej
Csak engemet fog által jégkezével
egy visszajáró hófehér halott.
Eszembe jut a bor, a málna íze,
a hosszú-hosszú-hosszú téli esték,
a hó fehérje, cseresznye pirossa,
Könny hull reám az alkonyégbül,
keserű szám is elfehérül,
és vér hörög a trombitán.
Előkelő és hallgatag vagy,
arcod fehér, mint a viasz.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
197

Kontextus: aggastyán, angyal, anya, csont, fal, gyász, hab, haj, hold, ing, koporsó, kutya, ló, madár, mell, mező, országút, por, ruha, selyem, szív, tél, torony, vászon, virág,
Változat: csontfehér, gyöngyfehér, habfehér, hattyúfehér, heroin-fehér, hóember-fehér, ítéletfehér, jégfehér-színű, kápolnafehér, laskafehér, mészfehér, nyersfehér, papír-fehér, szűzfehér
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Fehér vagy, mint a habcsomó,
nehéz vagy, mint a bánat,
Most ébred a télből a táj
Itt még hó fodrozza a sáncot
Ide bujt a fehér király
Kapott a tüzes bolygó pecsétnek fehér holdat.
Tőle vakul és minden hűvös homályba borzadt.
Fagyok jönnek sorban,
fehér dühű gárda,
Világos éjjel habfehéren
köd-ménesek úsznak a réten,
a téli estekbe mormolj betyár-legendás álmokat,
kápolnafehér lányaidban muzsikáljon az ámulat.
tűnődve is őrlő jelenés, lidérc a tükörben,
fehéren rémlő bika, aki márvány és patyolat.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
76

Kontextus: bab, batiszt, felhő, fém, föld, hab, hattyú, hó, hold, homlok, hús, kéz, köd, liszt, mennyezet, penész, pilla, ruha, sisak, szárny, szikla, szoba, üveg, vászon
Változat: bodzafehér, habszínfehér, hófehér, lisztfehér, vakfehér, viaszfehér, villámfehér,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Jár jár jár a lábam
Éjszakai vakfehér
Mészkőszikla oldalában
S egy fehérszárnyú, széles mozdulattal
egyszerre csap fel az egész sereg,
fehéren lent a föld alatt
emlékeznek a csontjaim rád.
s csíkos, fekete vére
közt egy-egy rángó faldarab
kísérteti fehére,
Hajnalban már szitál a liszt,
fehér, mint a fehér batiszt.
Malomszobát beteríti,
fehér köddel sötétíti.
Bors nénit is beszitálja,
hullik, hullik a hajára.
Így lesz, mire itt az éj,
szőke árpa lisztfehér.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
100

Kontextus: bor, ég, fej, felhő, galamb, hab, haj, halál, hattyú, ház, hó, homlok, hullám, kenyér, kéz, kísértet, koporsó, köntös, lélek, ló, nyak, párna, patyolat, ruha, szem, szív, szivárvány, tél, vászon, virág, zászló,
Változat: fejér, hófehér, kísértetfejér
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
S midőn szőlőmbül s szántóföldemről
Házamba térek este: hozza be
Majd a piros bort s fehér kenyeret
Piros menyecskének fehér keze.
S a felhők, habár fehérek,
Árnyat akkor is csak vetnek
A száját mindenik sírhalom feltátja,
S fehér lepedőben halvány kisértetek
A sírok torkából kiemelkedtenek.
Mily tréfás még maga a bánat is!
Szív s fejre mily különbözőleg hat;
Sötétre festi a fehér szivet,
S fehérre festi a sötét hajat.
S jött a végén e hollóseregnek,
Végre jött egy szép fehér galamb,
Jött a drága hírnek meghozója,
Van embervásár, szinte van
Ott túl a tengeren,
De az adó-vevő fehér,
S az áru szerecsen,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A fehér szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
55

Kontextus: álom, angyal, csont, éj, elefánt, enyészet, fájdalom, felhő, galamb, gyermek, hang, hó, illat, kereszt, köpeny, láb, madár, nevetés, parázs, pehely, por, szakáll, szent, szoknya, szűz, test, út, virág, vitorla,
Változat: hófehér
Szinonima: hószín
Forrás »
Néhány idézet:
Őrizz és védj, fehérlő fájdalom,
s te hószín öntudat, maradj velem:
tiszta szavam sose kormozza be
a barna füsttel égő félelem!
Sötétül lassan a piros
s ami soká maradt fehér,
az is már látod, feketéll,
mint e verstől a papiros.
Tejízü fehér gyermekek álmait
alszom és reggelre a szivem ragyog
mellem furcsa, csillogó táján.
Mert hó ragyog kint és pehely
szöszös pehelyre szálldos ujra,
fehérre hófehér.
Te harcon áldás,
búvó mosolygás,
aki a földön
régen fehérlő
csontjaimban is majd
ott bujkálsz mindörökkön.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
153
Arany János
154
Babits Mihály
117
Csokonai Vitéz Mihály
38
József Attila
52
Kosztolányi Dezső
200
Nagy László
197
Nemes Nagy Ágnes
76
Petőfi Sándor
100
Radnóti Miklós
55

 
1142


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.