BARNA
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
39

Kontextus: betegség, ég, éjjel, est, felhő, föld, gyász, haj, halál
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Mi áttörünk, vad paripáim,
Ezen a szürke életen,
Mi áttörünk a barna halálon.
Oszlik lelkemnek barna gyásza:
Nagy, fehér fényben jön az Isten,
Hogy ellenségim leigázza.
S azután a szőkék és a barnák
Könnyű hadához űznél,
Ahova űznek
Mindenkit, kik olcsón örülnek
Sóvárgom a nagy éjszakákba,
Várom a barna felleget,
Multát a színnek, fénynek, vágynak,
Borultát a nagy éjszakának...
Nyáron hirtelen barnaság
Jön néha valahonnan.

Barnán, felhősen néz a nyár
Reám, szegény balogra
( Barna ég alatt )
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
59

Kontextus: arc, csónak, éjfél, fegyver, felhő, férfi, föld, haj/szakáll, hun, kun, nő, szem, vitéz
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása,
Duna folyóvíznek piros lett a habja,
Közepén egy barna csónak úszott rajta.
A csónakban Toldi, nem egyéb, evezett,
Messze felborzolta a lapát a vizet;
Fegyverek barnálltak sorjában a falon;
Szú-sereg rágódott a tölgyfa asztalon
Királyasszony kertje
Kivirult hajnalra:
Fehér rózsa, piros rózsa...
Szőke, leány, barna.
Ti is feljövétek, barna kunok, jászok,
Szemes, ügyes, virgonc, nyilvető ijászok
Nem ifju’, nem is vén: haja vegyes ősszel,
Barna férfierő tiszta ezüst ésszel;
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
62

Kontextus: báj, balkon, bársony, bogár, bőr, domb, föld, haj, hajó, lány, madár, sár, szoba, vár, vér,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
s a fésű és tű szoros börtönéből
kigöndörödni vágyik az
aranyos barna haj.
Királynődnek szegülsz-e ellen, szolgafaj?
Oltár lángjára szótlan öntsd a barna vért.
A szerelemnek e tengerén
elúszni - nem mint barna madár
fehér egen; vagy azúr vizen
S zöld hegyeken láttam barna várat
tarka mezőn szürke várost, gyárat
Ó éles kék ég, tompa barna dombok,
kevély kőszálok, hajló puha lombok
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
22

Kontextus: arc, felleg, haj, homály, nő, liget, nép, palást, szemöldök,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Úgy látszik, hogy az ég barnúl s búsúl belé,
Tudván, a dühösség mint ront mindenfelé.
De túl a szelíd dél áldott határain
Nézd a barna népet forró homokjain,
Vagy hever s éhezik a paradicsomban,
Eszünk körtvélyt, almát s barna gohérokat*,
Nem irígylünk semmi rakott asztalokat.
– gohér: szőlőfajta
Jön az álom, s mindent pihenésre hajta,
Az éjjelnek barna palástja van rajta,
Beborítja véle a főldet s az eget,
Alóla altató mákolajt csepeget,
Barna szemöldöke, hollószín bajússza
Képének pirosló tejét büszkén ússza.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
31

Kontextus: alkonyat, ég, ember, fájdalom, fészek, föld, part, szem, szív, szó, test,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Nincsen kalász a síró pusztaságon
S madár helyett a szárazlombú fákon
Sötét gond rakja barna fészkeit.
Örök gyász, örök patyolat
irígyelik a hajadat.
Barna, barna,
mintha vérembe takarna.
Akartam volna: Ragyogó árnyék légy,
Mely büszkén gyönge, víg nyomomba jár,
De már fölöttem barna lett a kék ég
És ragyogásod kísértetre vál.
Száguldó, forró ménesek után
A barna földek múló dobaját
Szívünk teérted dobogta tovább
Lassan ügetnek, barnák s csontosak.
Csöpp cókmókjuk gunnyaszt a taligán
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
36

Kontextus: arc, árnyék, bárka, bor, bőr, bútor, éjjel, fej, föld, göröngy, haj, homály, lány, máj, medve, szárny, szem, tinta,
Változat: téglabarna,
Szinonima: kávészín, rozsdaszín, rozsda-/rozsdás
Forrás »
Néhány idézet:
Gázlámpasor virraszt kihalt utaknál,
az éj mellett ravatalgyertya barnál,
Ma barna fürtöm, ámde holnap
meglátom rajta a deret,
és kellene szomorú-viola
és téglabarna és kék is, de halvány,
Csöndesen vetik az ágyat,
és a párna
barna árnya
a fehér ajtóra bágyad.
s fehér rózsákkal, hószín szemfedéllel
borítunk be, ha jő a barna éjjel,
Hajamnak ifjú, barna lobogója,
mint várak ostrománál hetyke zászló,
jaj, hogy lobogtál föl a csillagokra
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
28

Kontextus: árnyék, bölcs, haj, istálló, mező, papír, rengeteg, száj, vér,
Változat: barnaarany, barnás-vörös, lignit-barna, májbarna
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
a szél az ősznek vad bolondja,
barna hajamat széjjel bontja
Szúrt sebeim nyíladoznak:
vörös-barna szájak,
Gyűlöli a völgyet, magasodik egyre,
hegyeknél följebb tartja a barna fejét,
Árnyéka széjjelterped, mindent beborít barnán,
rajzik a villám, ugrál, meggyűlt fellegek halmán.
Tudom, te se hitted, hogy a rizsporos hajzat, meg a barna szöghaj alól azonosan néznek a szemek.
Csalitodba, csalitomba*
mert lopakszik az a barnás
árnyék, ami emberforma.
– csalit: bozótos
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
32

Kontextus: arc, árnyék, bőr, bútor, fa, haj, ló, medve, szem, törzs, vadgesztenye
Változat: barnaüveg-szinű, vörösbarna
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Így szédelegsz csak párás birodalmuk
barnaüveg-szinű orvosság-illatában,
gyökerem nem remeg, s virágom friss, mióta
te tartasz, barna törzs, te, nagyszemű diófa.
remeg, vihog,
s verejték szántja apró, barna képét,
úgy mutatja szép fénykép-feleségét
izmos, barna kezem jól fogta a horgot, a gyeplőt,
s mint faliszőnyegeken, agarakkal szálltam a vadra.
Fényes barna lovam volt, friss vadgesztenye-színű,
ívelt csípőjén ritmusra feszültek az izmok,
Barna-fehér volt a ló,
fényes nyaka, fényes feje,
mint héjából most-kibújt
barna-fehér vadgesztenye.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
45

Kontextus: asszony, csecsemő, ég, éj, felhő, haj, kenyér, lány, menyecske, ruha, szem, torony,
Változat: kétségbarna
Szinonima: szög
Forrás »
Néhány idézet:
Ha majd megőszülök:
A falra függesztem tükör helyett
E barna fürtöt: így csalom meg szememet,
Hitetve, hogy még fiatal vagyok...
Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?

Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízü énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.
Piros orca, piros ajkak,
Barna fürtök, barna szem,
Nem irígylem, de mégis jobb
Szeretném,
Ha azt a kis barna lyányt én
Ölelném!
Köd borong ott, sűrű ködnek
Kétségbarna éjjele,
Lány, temetve mindörökre
Légyen emléked bele;
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A barna szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
24

Kontextus: barát, ékszer, fa, felhő, füst, hajó, halász, levél, mag, ösvény, pillanat, sár, szem, szén, test,
Változat: mókusbarna, négerbarna,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
A bokron nedves zűrzavar,
a tegnap még arany avar
barna sár lett a fák alatt,
Látjátok, annyi szenvedés után most
pihen e hűvös, barna test.
Csak csont és bőr és fájdalom
némán túr a vakond, kis púpjai nőnek a földnek
és széptestü, fehérfogu barna halászok alusznak
hajnali munka után a halas ladikok sikos alján.
Szálldos az úton a láng
s lebben! fele fény, fele vér!
lebben a szélben az égő
barna levél.
Megáll az úton a
mókusbarna barát
és fölötte barnán,
egy mókus pattan át.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
39
Arany János
59
Babits Mihály
62
Csokonai Vitéz Mihály
22
József Attila
31
Kosztolányi Dezső
36
Nagy László
28
Nemes Nagy Ágnes
32
Petőfi Sándor
45
Radnóti Miklós
24

 
378


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.