FEKETE
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
93

Kontextus: árny, föld, gyász, haj, hold, koporsó, ló, üszök, virág, zongora,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Kerget a Gond, a
Fekete ördög.
Fekete és piros ma is a lelkem
Láttam az egeken
Fekete szivárványt
Rózsás volt az arcom, ragyogó fekete a két nagy szemem,
hullámmal csapódott fehér homlokomra fekete hajam...
Fényes, fekete csillagok,
Kik reánk a nagy edzülés
Babonás uj s uj hitét szórják.
Mert itt mindent letép a Fátum*:
Fényes Husvét, be fekete vagy
– fátum: végzet, sors
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
119

Kontextus: árnyék, bánat, domb, éj, ember, felhő, föld, gyász, haj, holló, kávé, kémény, könyv, ló, macska, pecsét, ponyva, ruha, sas, semmi, szélvész, szem, tábla, tenger, toll, vér, viasz, víz, zászló, zsinor,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja
Két nagy szeme, szemöldöke
Holló-korom-éj-fekete,
Szakáll, bajusz is van elég,
S az arca berzseny* színben ég
– berzseny: vörös
Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet;

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán
Ül ahhoz hasonló.

Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészből,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézből.

Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Fekete volt; mint bogár:
Asszony ott sír: „mégis kár!
Hess, madár!”
Ismeretlen bajnok fekete paripán
Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván
Csak nézett hol őrá, hol az ásott földre:
Vitéz Toldi Miklós galambősz fejére
S a keskeny gödörnek fekete földére
Vonszolja egész nap Toldi sötét árnyát,
S árnyéknál feketébb szivbeli magányát
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
119

Kontextus: ágy, állat, bánat, barlang, bársony, bor, este, föld, haj, hegy, íj, kapu, lélek, lomb, nap, ország, paripa, puszta, rém, rét, ruha, szem, város, vér, víz,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Fullasztó mély az álma
fullasztó mély a párna,
fullasztó fekete,
Két nővér megy, ó Lélek, örökkön, az egyik előtted, a másik utánad:
az egyik a fekete Bánat, a másik a vérszinü Vágy
a fekete föld s a keserű víz
minden fehér csontot befogad
Sötét van. Hol az ezer szín? Mivé lett?
Hol az ezer tárgy külön élete?
(Szín a különség, különség az élet) -
éj van s most minden tehén fekete.
Borzadva látom hogy fekete lelkemből tarka szók erednek
Fekete országot álmodtam én,
ahol minden fekete volt,
minden fekete, de nem csak kívül:
csontig, velőig fekete, ...
Fekete ország »
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
31

Kontextus: bárányprém, bika, föld, haj, halál, homály, kárpit, kávé, palást, pécset, vászon, zászló,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Vége van már, vége a hajdani gyásznak,
Lehasadoztak már a fekete vásznak,
Fekete palástján írva voltak az égi jelek,
A napnak, holdnak járását kijegyezgette velek
A halál ez s ennek fekete zászlója
Alatt a nyavalyák szörnyű légiója,
Jer, vedd el fényeddel
A még iszonyú égnek gyászruháját,
Hogy messze szélessze
A mord éj fekete homályát!
Úgy leng kétfelőlről haja, melly fekete,
Úgy fénylik körűle rózsás tekíntete
Az áldozat füstje gombolyog a lángon,
S a fekete bikát hozzák az istrángon*
– istráng: kötél
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
35

Kontextus: arc, eső, fal, föld, frakk, fű, haj, holló, kenyér, kristály, mocsok, por, ravatal, sóhaj, tűz, vadezüst, zsír,
Változat:
Szinonima: ében
Forrás »
Néhány idézet:
A förgeteg fekete vadezüst;
csattogó szivek árnya!
A te hajad kövérfürtű feketében lecsordul,
Mint a jóillatú kátrány,
Mikor kéthektós kondérból gőzölögve kifordul.
Lebeg is, mint három csapat
Erős testü, fodor fekete holló
amikor sovány
testén és arcán halovány
borzongás villan, mint a villám
s fekete eső dől szakadva,
Jön a vihar, tajtékja ében,
haragos bírák feketében,
Vörösek és feketék, vérben, gyászban,
fényesre lakkozottan, lámpalázban
A fagyra tőrt emel az ág
s a pusztaság
fekete sóhaja lebben - -
varjucsapat ing-leng a ködben
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
125

Kontextus: álarc, apáca, árnyék, asszony, bársony, bor, csipke, éjszaka, farsang, föld, gyász, gyümölcs, haj, hintó, hó, karácsony, liliom, lista, ló, madár, méreg, mise, ostor, ördög, rózsa, ruha, seb, sír, sisak, szélmalom, szem, szemét, szikla, szivárvány, torony, tükör, ünnep, Vénusz, vér, víz,
Változat:
Szinonima: éjszínű, éjfél-, halálszínű, holló, szén-, korom
Forrás »
Néhány idézet:
Az élet színe fekete s bibor
Hull az ágyra
fekete hó,
a korom.
Véres játéka voltál a gonosznak,
mindíg fekete ördögök kinoztak,
éjfélhajú, éjfélszemű leányok,
Szobám dereng már, itt talál a hajnal,
és a szivem csupa fekete vér.
Egy csöndes éjen eljön értem
tetőtöl-talpig feketében
a fekete kocsis.
Álarc lesz arcán, éji, gyászos,
a rúdnál két fekete táltos,
s fekete lesz az ostor is.

Felgördül az álomba ringó,
halálszínű fekete hintó,
s beléje mélyedek.
Nagy, fekete palástba jártam
a rémriasztó éjszakán.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
177

Kontextus: árny, bársony, éj, felhő, föld, gyász, hó, katona, lepke, ló, madár, örvény, pestis, szalag, szél, vér, zászló
Változat: gyászfekete, koromfekete, szénfekete, üszökfekete, varjú-fekete, vasfekete,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Nehéz esőben asztag feketül,
szalmája gyengül, rogyik, öregül,
a táj piros és fekete,
elmúlt a nyár, jön tolakodva
a köd a völgyből fölfele.
keselyűket s csontokat láttam,
s létem szikráját, ahogy este
fekete véres hó belepte.
sír felé ne vonjanak engem
a gyászlovak,
azok a bánatos feketék.
Jaj, csupa zuzmara-oltár ez a világ,
jegenye-gyertyák ormán varjú-fekete láng.
Rátörnek az eretnekre, a fekete ménre, a betöretlenre.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
83

Kontextus: bokor, cipő, csigaház, ég, éjszaka, eső, fa, folt, fű, haj, hattyú, hús, krampusz, lomb, nád, pilla, pulóver, száj, szálka, szív, toll, törzs, tulipán, üst, vér
Változat: fecske-fekete, foszforos-fekete,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Nem érzed-e ott fönn, a mennybeli
fények mögött a mélyebb feketét?
és váratlan egy szakadékos
barlangnyi visszhang és utána
megint a roppant, köves agyvelő
fekete csigaháza,
csak zümmögés, csak zúg az éj
láthatatlan, fekete lombtól,
szénné gyűrődött sudarak
fekete szíve feldorombol.
Sose láttam ilyen éjet
Feketénél feketébbet
Ver a zápor szeges ostor
Szabadíts meg a gonosztól
akkor az égen, fekete égen
valami röppent még feketébben,
valami röppent: lappantyú!
a padláson,
ahol a nagy, fekete Hogyishívják lakik,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
68

Kontextus: betű, dolmány, emlékezet, este, fátyol, felhő, föld, gyümölcs, haj, halál, holló, idő, kenyér, kovász, levegő, ló, posztó, sisak, szem, szív, szivárvány, tömlöc, vár, virág, zászló,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt,
Lejárt az ideje!
Más szín illeti most a magyar nemzetet:
Piros és fekete.
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa
A láng piros nyelve az ég felé szaladt,
Feketévé vált a tisztakék égi bolt,
Elhaloványodott a teljes fényü hold
Egyik szellem, hófehér ruhába
Öltözködve, a vidám remény;
Másik szellem a mogorva kétség,
Öltözködve hollófeketén.
Azért jövék, hogy szívem,
Mit a bú s a harag
Oly feketére feste,
E gyászruhát levesse,
Német* zászló, az a feketesárga,
Avval mentek szegény Olaszországra!
– német: tkp. osztrák (fekete-sárga a Habsburg-színek)
Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e
Vad fekete
Időket a világnak?
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A fekete szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
37

Kontextus: domb, düh, ég, gyöngykoszorú, haj, kávé, kenyér, kör, parázs, szalag, szárny, szem, táj, takaró, tó, tücsök, tűzfal, víz,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek
sarkai máris az őszi nagy égnek, a hajnali órák
léptei már sikosak.
Testvér, én éjjelenként füstfürtös, fekete
tűzfalak tövén aludtam a szegénység és
gyűlölet álmaival
Szép bánat feszül a homlokom
alatt és fekete tájak tükröznek
sötéten összecsörrenő fogaimon,
ne félj.
Kihűlt már
fekete
a parázs;
bennem még
lánggal ég
a tüzes
harapás!
...
Ételem,
italom
keserü.
Kormozz be
talpig te
fekete düh!
Ó suhogó, feketeszárnyu háború,
szomszédból szálló rémület!
Színekkel játszik és fekete
haja lassan megőszül a naptól.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
93
Arany János
119
Babits Mihály
119
Csokonai Vitéz Mihály
31
József Attila
35
Kosztolányi Dezső
125
Nagy László
177
Nemes Nagy Ágnes
83
Petőfi Sándor
68
Radnóti Miklós
37

 
887


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.