SZÜRKE
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
21

Kontextus: ég, élet, láp, táj, veréb
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze:
Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse.
Mi áttörünk, vad paripáim,
Ezen a szürke életen,
Mi áttörünk a barna halálon
Ez itt a láp világa. Szürke,
Silány, szegény világ.
Szemem meresztem: minden elmult,
Minden szürke
Menjen tovább a szürke élet,
Közelg a földi végitélet...
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
22

Kontextus: ég, éj, félhomály, felleg, haj, ló, por, szem, vad
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot
Míg fönt a Mátyás ódon temploma
Szürkén sötétlik, múlt idők roma;
És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből
Eljöhet az ősz is szürke hajszálakkal,
És elűzhet innen üres gyalázattal
Megszállotta immár a völgyet az este.
Szürke félhomálya áradozni kezde
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
57

Kontextus: ég, felhő, fény, füst, galamb, hajnal, hegy, higany, kő, köd, levegő, ló, szem, szörnyeteg, tenger, toll, város,
Változat: csukaszürke
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Mikor uj évszak szele rebben,
hajnal hamukárpitja lebben,
új szürkeség ó szürkeségben,
jönnek, jönnek darvak a légben
Ó szürkeség! te a Fehér morajló
meghalkulása (s Feketének anyja)!
Ki eljössz, mikor haldoklik a gyarló
fény és a nap az éjszakát foganja.
Ó szálló szürke füst! ó ringva hajló
izmos Dunának szürke szép higanyja.
Ó szürke égen szürke alakok!
szürke szemekben szürke ablakok!
A lámpagyujtó lángos végü bottal
megsebzi ezt a messze szürkeséget
helyenkint,
Már esteledik; a tereket autók
nyilalva szeldesik lánggal a tejszerű
szürkeségben;
Mikor lassan, mint hajnal a szürkület organtinjain*,
oly lassan és oly izzón, mindjobban áttört rajzaidon a Szin;

Páris visszfénye, s magyar rétek - de nem így ahogy a szürke Rim
nevezheti, hanem maga a dolgok névtelen lelke, a Szin,
– organtin: organza, áttetsző kelme
míg, egyformára festve, a nyomor
csukaszürkéjét adja rád a por,
hogy seregében holtig megmaradj.
Az égből is csupán
szűken szűrődik át valami szürke fény
az ónos cenzurán.
Nézd, hogy hull a lombok árnya meszelt, rózsaszin falainkra
kékes-szürkén, gazdagon, virágosan, ingva-ringva!
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
4

Kontextus: ló
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Almásszürke csődör lovát táncoltatja,
Lejtős fordúlással kerengve ugratja
Menj s fogj szürke paripádhoz
Félébredt zefireket*,
– zefir: a nyugati szél
Régi víg kedvem szép horizonja
Szürkűl borzasztó setétségre,
Kerítse szürke Hesperis*
Gőzölgő fejeket:
Én nem óhajtom egyszer is
Követni ezeket
– Hesperis: estike, virág
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
23

Kontextus: fal, fej, gyom, haj, nyelv, takaró, vágy, varangy, vers,
Változat: csukaszürke
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Veszek takarót vaságyamra
Egyszerü, szürke takarót.
Illik az
Szegénységemhez,
Mély szürkeségbe szédült át a reggel.
A kocsma terme sápadt, búskomor.
Dús polcain a sűrű alkohol
fondorkodik nagy, tarka üvegekkel.
Ráomlik a gyár szürke gyászfalára,
Fátyolt terít az izzadt munkásvállra
A csipogó árnyakból fiókáit
összegyüjti a szürkület.
Már ég a lámpa, de még nem világit -
ami fehér volt, szürke lett.
Oly szürke vagyok multban és a mában
S szeretnék élni én is keveset!
Tavasz van, rajtam bágyadt barnaság van,
Az utakon vidám szerelmesek
Kék szirmaidban elhamvad az ég.
A nagy szürkület lassan elborít
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
45

Kontextus: ablak, alkony, árnyék, csokor, ég, éjjel, élet, fény, hajnal, kő, lap, nap, pusztaság, reggel, rét, szem, táj, utca,
Változat: agg-szürke, néma-szürke, palaszürke,
Szinonima: hamvas, ónszínű,
Forrás »
Néhány idézet:
Jaj, mennyi vágy van benne, hosszu évek.
Egy szürke dalban egy szent, szürke élet.
Künn szürke, rémes volt az ónszinű ég,
a lelkem ott járt a sírok között,
s a víziók egymást riogva űzték.
A reggelek hamut szórnak fejemre,
szürkék a delek.
Beírtak engem mindenféle Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
Porzó-szagú, sötét hivatalokban
énrólam is szól egy agg-szürke lap.
mosolygok lankatag,
míg fáradok és szürkülök.
mint hogyha jő a hamvas alkonyat
s elszürkíti a fényes parkokat.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
14

Kontextus: agyag, ég, közöny, nyáj, por,
Változat: hamuszürke, vaslap-szürke, vaspor-szürke
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Akkor látta, hogy szembe jő
véle egy szürke porfelhő.
Benne pántlikás lobogó,
villogó kürtök, zeneszó.
Holdatlan vaspor-szürke ég,
must pezseg és az édes vér,
Májszínűek, szürkék, arany-sárgák,
nyerítve a vidéket bejárják.
Fenyveserdőről fujkálom a közönyös cementport, s reményem is gyanúsan szürkül, Te szürke Úristen, aki tétlenül nézed,
hogy legyen
fekete-fehér, sziklai szürke
fölmutatni-való ostoba érv
elföldelésre s minden miértre
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
22

Kontextus: ég, eső, gyep, gyökér, háztető, hó, idő, lapály, szender (lepke),
Változat: fémes-szürke, gyöngyszürke,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
A rézvörös, a szürke
egymásba fúrta tőrét,
tusakodik az alkony,
Tárt ablakban ültem én
Sűrű esőt néztem én
Hullt az eső szürkén
Hullt az eső feketén
Kikel a szél. Meghullámzik a tájék,
szürkéből kékbe, mint az óceán,
észrevétlenül színesül az árnyék,
egy reszelős ördögszekér,
egy szürke, fekete, szürke, zörgő
szakadt gubanc-gyökér,
De amikor leszáll az est,
mikor a mező szendereg,
s arra járnak az esti lepkék,
a fémes-szürke szenderek*
– szender: lepkeféle
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
8

Kontextus: ég, felhő, ló,
Változat: hajnalszürkület
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Esős idő van; szürke a menny,
Mint a bakancsos-köpönyeg.
Az én szerelmem nem a csalogány,
Kit fölkeltett a hajnalszürkület,
Hogy édes ének szóljon ajakán
A nap csókjától rózsás föld felett.
Gyi, te fakó, gyi, te szürke,
Gyi, két lábam, fussatok!...
A másik felén meg szürke felhőtábor
Lengeti nagy szárnyát szellők játékából.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A szürke szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
14

Kontextus: barát, fátyol, felhő, hideg, kecske, kalap, macska,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben
Míg lassan indult a nagy hajó
s orrán halkan repedt a szürkeség,
halászok álltak a parton ott,
ne gondolj másra, ülj le, nézelődj,
figyelj! mert holnap úgyis nélküled
bomlik a tér fölött a szürkület.
Páris felett a furcsán elborult
hajnal mégegyszer felszürkéllik
mikor a versírástól részegen
és félig alva már aludni vetkezem?
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
21
Arany János
22
Babits Mihály
57
Csokonai Vitéz Mihály
4
József Attila
23
Kosztolányi Dezső
45
Nagy László
14
Nemes Nagy Ágnes
22
Petőfi Sándor
8
Radnóti Miklós
14

 
230


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.