KÉK
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
75

Kontextus: ég, hajnal, hegy, szem, tenger, víz
Változat:
Szinonima: azur,
Forrás »
Néhány idézet:
Fehér nyakad most nagyon is fehér,
Vas-ujjaim közt fesse kékre vér.
Menton, november, Azur-ország*
Nem volt soha kékebb.
– Azúr-ország: a francia Riviéra
Kék hegyeken, zöldelő fákon
Ámulat s igéret rezeg
Sikoltok: fény, megjött a kék Hajnal,
Szobámba bekacag
S szórja szomoru kacagással
Reám a kék sugarat.
Alant a kék tenger morajlik,
Fent végtelenség kékje int
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
83

Kontextus: ég, erdő, fátyol, folyam, hegy, láng, liget, messzeség, mező, nyíl, part, sátor, selyem, szem, űr,
Változat: halványkék
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Hol a pálya
Nincs elzárva
S a szabadság honja kéklik
Messzi honom tája körül jaj be kék...
Azt se tudom, hegy-e az ott vagy az ég;
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja,
Kékszínű tömegén játszva eget mutogat.
Mi lelt, mi lelt, szőke asszony, kékszemű?
Kék fátyol messze bérc fokán -
Arany hajó, mely futva szegdel
Bibor habot...
Nyúgaton a kéklő hegylánc koszorúzta,
Keleten a tenger, e nagy vízi puszta
Hasa, hája, kéknadrága...
Minden kész e méltóságra:
De mit ér, ha nincs bajusz!
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
104

Kontextus: árnyék, dekadencia, ég, éj, fal, hegy, hullám, kisértet, levegő, madár, ruha, szőlőfürt, tenger, tinta, üveg, vidék, virág, víz,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb,
mint honni dombjaink s a dunántúli ég,
e gömbölyű, szelíd, szinjátszó kék vidék.
A villanyos az éjbe szalad:
kék villanások a sín alatt
Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok
és a hold bekékül
szobámba, jaj! hogy éjről-éjre kapjak
a bús Mosáshoz, mely lelkemben öblög,
titkos kékítőt
az őszi fa ága
zöld, piros, kék, zöld, barna, sárga
ruhákat vesz magára,
halálra készülődni
Szétroppan a kék üveg, az ég,
Beszakad a zápor és a szél
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
37

Kontextus: ég, felhő, isten, kárpit, messziség, remény, rettegés, száj, szem, tenger, Tisza, virág, víz,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Bár most szép napodat felhők fedezték be,
Ki fog még derűlni eged, vidám kékbe.
Így sokszor a tengert embervér nagyítja,
És kék színét veres bársony pirosítja.
De az ő pirossa hamar elenyészett,
Pirja kékké, kékje hamar sárgává lett.
Pomóna* rak rá ritka gyümőlcsöket;
Céres* kötést fon sárga kalásziból,
Melyet piros pipacsvirágok
S kék cianák* gyönyörűn vegyítnek.
– Pomóna: a gyümölcsök nimfája a római mitológiában
– Ceres: a gabonanövények és a kenyér istennője a római mitológiában
– ciana: búzavirág
Az irtózás véle a kék rettegéssel,
A sárga félelem s kétségbeeséssel,
De mit láttatsz a jövendő
Tűkörében, kék remény?
Óh, felrózsázott esztendő
Óh, mennyből szállt tűnemény
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
51

Kontextus: arc, derű, ég, fagy, fény, idő, légy, magasság, sereg, szem, szirom, szív, tél, test, tó, vas,
Változat: azúrkék, kéksötét
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét -
aludj el szépen, kis Balázs.
De villogó vágányokon,
városba fut a kék fagyon
a sárga éjszaka fénye
Fuldoklik már a széternyedt szoba.
A polituros asztal és a székek
Vén arca kéksötét homályba réved.
De már fölöttem barna lett a kék ég
És ragyogásod kísértetre vál.
Poros a víz, nincs kedve kékleni.
Zörrenő fák közt pikkelylik az út -
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
116

Kontextus: ábránd, árnyék, derengés, derű, ég, éjszaka, fátyol, fény, füst, hab, hó, hold, homály, jég, láng, ruha, sugár, szikra, szőnyeg, tinta, tó, tükör, űr, végtelen, vér, virág,
Változat: acélkék, búzavirágkék, furcsakék, kék-sötét, lilás-kék, mély/mélyen-kék, messzi-kék, tintakék, túlvilági kék, világoskék
Szinonima: azúr, égszínű
Forrás »
Néhány idézet:
A föld szorít, s fölém végetlenül
tágul ki, mint egy kék üvegharang,
a végtelenbe nyúló kékes űr.
S egyszerre, mint egy másvilági látvány,
röppensz be s nyájasan nézel reám,
a kékderengésű fülkének árnyán -
tejarcú, éjszemű magyar leány!
a virágok mezei kékbe járnak,
mint az alföldi kislányok vasárnap
Fázva a kékülő homályban,
te meggyötört, szegény fiú,
szőke hajad koszorúba befonva
búzavirágkék, tiszta szemednek
csillaga lángolt,
míg fönnröl a lágy, kék azúr
szelídeden simúlt elébem.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
118

Kontextus: acél, árnyék, ég, füst, hegy, homály, kő, láng, lehelet, lepke, levegő, ruha, sár, szalag, szem, templom, tűz,
Változat: búzavirág-kék, cápa-kék, égszínkék, képeslap-kék, mária-kék, tengerkék,
Szinonima: azur, otello-szemű (otello: sötétkék szőlő)
Forrás »
Néhány idézet:
Most hogy sorsod megfordítsa
nyers idő jött, szelétől
kipirosul, aki bírja,
aki nem, az elkékül.
Mennyi út, nagy út, kicsi út,
és megeszi az utakat a távol,
s megeszi a zöldet a kék, de a kéken
átlátszik egy nagy hegy, fehér koporsó,
ott hó esik már, itt zabaratás.
csak ámul, bámul, mintha kőből szobor volna,
még tegnap zöld mezőben dagasztott kék sarat,
Vörös erdőkön át idekéklenek
sötéten a vaskos rendeki hegyek.
Tűzre vetett tündér,
kék füstben repülsz el,
s visszajössz fejemre
ezüst förgeteggel.
Mert mára beért a gyanú:
szerzőnek a húsa ha kékül, kökényül,
tokjábul a lelke kiszédül
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
44

Kontextus: ég, éjszaka, fény, iringó, kő, lélek, levendula, november, pillanat, ruha, szem, szőlő, üveg
Változat: gálic-kék, hupikék, öntudatlan-kék, palakék
Szinonima: égszínű
Forrás »
Néhány idézet:
Kövér tornyuk úgy nyúlt a kékbe,
mint kővel rajzolt gyermekkori kép,
...
Volt már, hogy a kék megsötétedett,
mint óriás tó, ibolyaszínű lett,
Az alkony kék pillanatát
átvágja most egy fény-nyaláb,
s a fellegek közt úgy dereng fel
a kék és rózsaszín november,
mint egy tavasz.
a táj, mi forr, az ősz, mi jön,
múlt heverés meleg kövön,
s mint vízbe tinta, zöldbe kék:
befolyt a tó, befolyt az ég.
délibb a fű, a színe szinte buggyan,
és kékesen csorog szemünk elé,
Kék a szeme, zöld,
zöld a szeme, kék,
amilyen, amilyen,
fölötte az ég.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
78

Kontextus: arc, csillag, ég, éj, erdő, fa, fátyol, füst, hegy, homály, köd, levegő, messzeség, ruha, selyem, szem, sziget, tenger, tűz, virág,
Változat:
Szinonima: kökényszem
Forrás »
Néhány idézet:
Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsírta fütyörész:
Mögöttem a múlt szép kék erdősége,
Előttem a jövő szép zöld vetése;
A messze távol kéklő fátyolába
Takarja már szép képedet, Pozsony,
Sötétkék csillag volt az ő szeme,
És szemöldöke fekete szivárvány,
Nem lelve gátot, mérföldekre szállt,
Mint börtönéből megszökött madár,
S vigan köszönté a kék messzeséget
Amott az a hegy tőlem
Mi messze, messze még!
Kék színe csak kevéssel
Sötétebb, mint az ég.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A kék szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
33

Kontextus: ég, folt, köd, láng, május, ragyogás, szem, tó, víz,
Változat: acélkék
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
kék májusunk
vörös orgonát dobált fiatal
díszül kalapunkra;
kékje lehervad
lenn a tavaknak
s tükre megárad,
A világ új háborúba fordul, éhes
felhő falja föl egén az enyhe kéket,
szemed kékjét csodáltam épp az égen,
de elborult s a bombák fönt a gépben
zuhanni vágytak.
Tűnik ez az év is, hűvösen mosdik meg
utána a lélek és fagyosan kéklik
s már színéről emlékszik
az évre,
A szürkeség eloszlik, győz a kék,
minden égi füstöt magába fal
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
75
Arany János
83
Babits Mihály
104
Csokonai Vitéz Mihály
37
József Attila
51
Kosztolányi Dezső
116
Nagy László
118
Nemes Nagy Ágnes
44
Petőfi Sándor
78
Radnóti Miklós
33

 
739


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.