PIROS
Költők
Ady Endre | Arany János | Babits Mihály | Csokonai Vitéz Mihály | József Attila
Kosztolányi Dezső | Nagy László | Nemes Nagy Ágnes | Petőfi Sándor | Radnóti Miklós
- Összes -


Ady Endre (1877-1919)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
143

Kontextus: bor, hajnal, kert, láng, máglya, május, nap, öröm, ősz, rózsa, ünnep, vér, virág
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Ha te még hinnél, ha te még szólnál,
Piros neveknél pirosabb volnál,
Pirosabb lennél a piros bornál
S véresebb lennél véres bibornál.
Lobbantsd fel ünneppiros lángjával tűzszemednek
A rongyokat, amiket a rablók itt feledtek.
Röhögő pirosak,
Epés violásak,
Csillogó fehérek
Viszik harsányan a szót.
Szüzek voltunk a forradalmak
Magas, piros, hős nászi-ágyán.
Keresni egy bús kis országnak álmát,
Mikor az Ég piros sátra alatt
Játszódnak le hóhéros panorámák
Piros Ősz, piros Föld, piros Ég.
De a gondolatok ma: kormok,
De a gondolatok feketék.

Piros volt egykor a szerelem,
Piros volt a husvéti zálog,
Piros a rózsa e kebelen.

Piros szív, piros agy, piros bor,
Rosszul érkeztünk e világba:
Piros világ és mégis rosszkor.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Arany János (1817-1882)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
124

Kontextus: alma, arc, bor, búza, csizma, dal, ég, gyümölcs, hab, hajnal, harmat, kaláris, köpönyeg, mező, nap, papucs, pecsét, pünkösd, rózsa, tűz, üveg, vér
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Végre a nagy tűz test, pirosan, kereken
Megkettőzte magát nyugati vizeken,
Biborszinre festé a habot sugára
Hozván őseinket füstnek fellegében,
Égre felpirosló tűz-oszlop képében,
Véres viadalban?
Hajnal pirosló fénye tört elé,
A rózsahajnalé, mit annyi kontár
Mázol le, úgyis, íróasztalán,
Hogy szégyenében oly piros talán
Csörren az ablak, bezuhant az ajtó,
Szép piros bortól iszamós a padló,
Szép piros vértől sikamós a padló:
Odabent a cseh, odabent a rabló!
Nem görnyedeznek oly ízléstelen,
Nem kurjongatnak szünes-szüntelen
Panyóka* szájjal piros dalokat*,
– panyóka: hanyag, rendetlen, itt kb.: „mosdatlan száj”, vagyis trágár
– piros dal: obszcén, trágár dal
Juhaj! piros volt, de csak férges alma volt,
Asszony, csinos volt, de azért csak rima* volt.
– rima: ringyó, szajha
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Babits Mihály (1883-1941)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
73

Kontextus: alkony, bor, csók, ég, fa, felleg, gomb, korall, lobogó, lomb, napernyő, pillangó, Pünköst, ruha, seb, szem, szív, szőnyeg, taraj, tégla, tető, vér, virág
Változat: szüzpiros, vérpiros
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
S megjön a nyárnak tarkasága:
poros utak, száraz porondok,
a kertkarókon piros gombok,
ezüst zápor piros rózsákra,
piros pipacs hullós virága;

S megjön az ősznek tarkasága:
aranyos lombok, piros lombok,
Igy látom a világot este reggel,
szürke alapon vérpiros sebekkel
Vályog a fala,
de piros cserép a taraja.

Nézdelhessem mit az óra ád:
pici háznak piros taraját
s hogy cikáz fölötte két galamb!

Be jó nézni ahogy párosán
elülnek a tető pirosán!
Rest galambok, ti tanítsatok!
Az ég piros a láthatáron.
Mi pirosítja? Hajnal? Alkony?
Tán vulkán tört ki messze tájon,
Vagy szélvihar jön a határon -
Csupán a tűz él. Legalább mozog.
Legalább lángol. Vörös lángja táncol.
Legalább piros. Legalább meleg.
És élek én...
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
44

Kontextus: ajak, arc, bor, este, gyümölcsök, hajnal, lány, nektár, rózsa, vér,
Változat:
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Felébredésére a piros hajnalnak,
Mely már mosolyogván a nagy hegytetőkre,
Napkeleti gyöngyöt hint a zőld mezőkre.
Az ég alját piros bársonnyal prémezi*
– prémezi: szegélyezi
Mely gyümőlcsöt a vércseppek megmosnak,
Tetszenek tírusi bársony-szín* pirosnak.
– tírusi bársony-szín: bíbor
A sajtó* örvendő lármával csikorog,
Oldalán a piros nektár zúgva csorog
– sajtó: szőlőprés
A veres bársonyba kevélykedő bakar*.
A sárgálló almák, a piros körtvélyek
– bakar: (bakator, bákor) szőlőfajta, vörösbor készül belőle
Ezek közt pirosló orcával s ajakkal
A délceg ifjúság jár felemelt nyakkal.
Tőlts bort, leányka, tőlts bort;
Kedvellem a piros bort,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


József Attila (1905-1937)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
52

Kontextus: ajak, alma, este, folt, hajnal, hold, kisded, labda, lány, madár, mécses, nyom, reggel, szem, vér, virág,
Változat: zászlós-piros,
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Ott hallgat emléked halotti maszkja
S előtte, ami szóra nem fakasztja,
A szerelem pirosló mécse ég.
Már hullnak a legpirosabb almák,
Ők is Visszagondolnak szemedre.
Pirosszemű madaram hol vagy?
Bejártam
Sok fekete földet utánad.

És sokat járkálok az uccán, keresem
Piros nyomod a levegőben.
Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben,
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.
Frissült kedvünk habzó mezőt göndörít alánk
S mocsárkodó tenger alól
Zászlós-piros lobogással kiugrik a láng.
Piros vérben áll a tarló
s ameddig a lanka nyúl,
kéken alvad.
Batyuba szedte rongyait a nyár,
a pirosító kedvü oda már,
oly váratlanul, ahogy érkezett.
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Kosztolányi Dezső (1885-1936)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
89

Kontextus: arc, árnyék, betű, bor, csók, ég, fátyol, gyümölcs, harag, kereszt, köd, lámpa, láz, mámor, nap, ököl, ördög, öröm, pap, pecsét, rét, seb, szív, tinta, tojás, tűz, vér, virág, víz,
Változat: cseresznyepiros, halványpiros, lila-piros, mélypiros, pipacs-piros, rubinpiros, tüzes-piros, tűzpiros, égő-piros, vérpiros
Szinonima: kármin
Forrás »
Néhány idézet:
Piros fátyollal kösd be a szemem,
piros bort önts, piros a mámor,
piros ajkaddal csókolj esztelen.
A pitvaron a tengeri
nevet a nap piros tüzére,
de sárga árnyát elveri
a paprikák piros füzére.
S a reszkető, üres gyönyörpohárba
piros bort önt a fekete halál.
Mily csiklandó és édes és ravasz
a zöldbe bújni s enni a cseresznyét.
Cseresznyepiros, zöldarany tavasz.
És akarok még égő-pirosat,
vérszínűt, mint a mérges alkonyat
és akkor írnék, mindig-mindig írnék.
lázadni küldesz most, hogy verekedjem
világ csárdájában, részeg magyar,
hogy vérrel és pipacs-piros haraggal
kacagva nyúljak a napér,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nagy László (1925–1978)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
123

Kontextus: alma, angyal, bor, csákó, csikó, csizma, fonál, gyöngyszem, hold, Húsvét, ing, kereszt, láng, Nap, szalag, tenger, tűz, vér, virág,
Változat: csurompiros, jajpiros, lángpiros, pokolpiros, szederpiros, tündér-piros, tűzpiros, vérpiros,
Szinonima: cinóber, skarlát
Forrás »
Néhány idézet:
Csuklómon piros fonál a rontás ellen, s nehogy elragadjon a Némber, aki csörömpöl a kukoricában,
Vérpiros gyöngyeit rázva reszket a galagonya,
s ne hidd, hogy eljött a lángok parazsas alkonyata.
Piros csikó a fürge szél,
borjak vonszolnak vasekét,
tükör a kék eke-acél,
ragyog az ég, ragyog az ég.
s jaj, mint a tüskés futórózsa, csapkod a difteritisz*,
ablaküveget karmol, anyám, a lelked is reszket,
ragasztani kell a házra rikító piros keresztet.
– difteritisz: diftéria, torokgyík
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tűz!
Asszonyok: anyái a tűznek,
a vérnek,
asszonyok: arany-piros bárkák
megrakva visszatérnek,
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
28

Kontextus: ág, autó, bab, bor, drót, égbolt, láng, lehellet, levél, pohár, pont, rózsafa, sajt, szirom, vér, zsálya
Változat: tulipiros, üvegfestmény-piros
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
A kovácsműhely felzihál.
Szikrát vet a piros lehellet,
fényes-szürke, mosdott féldrágakő,
melyből élénk rózsaszínben virít ki
néhány új pótcserép – ónixban
fel-feltűnő, pirosló pontok.
s a rács tövén
ott nőtt a rózsafa,
a piros rózsafa,
és ezt a rózsafát zabálta
a szenes lova,
Láttatok-e futóbabot,
piros babot, fehér babot,
mit Bors néni felfuttatott?
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Petőfi Sándor (1823-1849)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
120

Kontextus: alkonyat, arc, bársony, betű, bor, ég, este, fátyol, fény, hajnal, könny, köpönyeg, menyecske, nap, orr, seb, sugár, szárny, szív, tenger, tűz, vér, virág, zászló,
Változat: vérpiros
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Egy láng lett a födél szempillantás alatt,
A láng piros nyelve az ég felé szaladt,
Gyere ki a partra, csak egy pillanatra,
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!"

Az idő aközben haladott sietve,
A patak habjain piroslott az este.
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
Piroslik már a fákon a levél,
Süvölt köztök, süvölt az őszi szél
Hát az a bor? hej, a borral ide már;
Sírja belém piros könnyét a pohár!
Piros könnye tüzes, mint istennyila,
A kialudt életet is meggyujtja.
Buda várán ujra német* zászló!
Hova legyek lelkem haragjától?
Arcunk piros, de nem zsarnok-vértül!
Hanem saját szivünk szégyenétül!
– német: tkp. osztrák (Habsburg)
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


Radnóti Miklós (1909-1944)
A piros szó és alakváltozatainak előfordulása verseiben:
16

Kontextus: alma, hajnal, hit, láng, pille, pipacs, rózsa, szabadság, vér, zászló
Változat: pipacspiros, vérszínpiros
Szinonima:
Forrás »
Néhány idézet:
Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó,
piros a vér és piros a pipacs.
És a pipacs szöszöske szára zöld.
Pillantásodtól nő a fű, kihajt
a száraz ág és tőled piroslik a vér.
Az ősz emlékké válik és
szikrázva élesül a szó,
mit lomb közt pirosan ejt a szél,
és újat nem köszönt, mert nem vár semmire,
a piros szabadság tán nem jön el soha
akik helyett álmodom az álmot
és támadok fel Krisztusként
vérszínpiros rossz hajnalokon
a bűnre és a vágyra
alázatra és tisztaságra
barna | bíbor | fehér | fekete | kék | lila | narancs | piros | rózsaszín
sárga | szürke | vörös | zöld


- Összes -

Ady Endre
143
Arany János
124
Babits Mihály
73
Csokonai Vitéz Mihály
44
József Attila
52
Kosztolányi Dezső
89
Nagy László
123
Nemes Nagy Ágnes
28
Petőfi Sándor
120
Radnóti Miklós
16

 
812


Megjegyzések »

Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissítés: 2017.10.31.